Kronikk: Innvandringsbasert spekulasjonsøkonomi

(Resett, 23.10.17)

Den massive innvandringen overbelaster landets ressurser. Med boligmangel, sosial dumping, stor konkurranse om arbeid og jobber, belastning på velferdssystemet og offentlige service- og tjenestetilbud. Innvandringsdebatten burde dreid seg om behovet for å endre på den politikken vi er forpliktet til å følge i henhold til EØS-avtalen og Schengen-avtalen, mener Geir Ivar Jørgensen.

Ber EU om hjelp mot kriminalitet i arbeidslivet

(VG, 23.10.17)

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha med EU i en forsterket kamp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. – Det handler blant annet om å kunne følge pengestrømmene som krysser landegrensene. Det er behov for tiltak i de landene hvor useriøse aktører har sitt utgangspunkt, for å kunne stoppe denne aktiviteten, sier Erna Solberg til VG.

Kompromiss om utsendte arbeidstakere banket igjennom i EU

(NTB/Abc nyheter, 23.10.17)

Etter tolv timer med diskusjon fikk et kompromissforslag om utsendte arbeidstakere endelig flertall i EUs ministerråd. Men saken splitter medlemslandene. Spesielt reglene for transportarbeidere skapte uenighet. Til slutt fikk kompromissforslaget likevel det nødvendige flertallet.

Endrer rutiner etter NLF-avsløring

(NLF, 22.10.17)

Norges Lastbileier-Forbund (NLF) avslørte forrige uke at åpningen av Stortinget ble sikret med gjerder fraktet fra Sverige på trailere fra Litauen, med sjåfører uten krav på norsk lønn. Nå får saken følger.

Storpolitisk oppgjør om utsendte arbeidstakere

(ABC Nyheter, 22.10.17)

EUs regelverk for utsendte arbeidstakere har splittet medlemslandene. Frankrikes president Emmanuel Macron har gjort det til en kampsak å få strammet opp regelverket for å beskytte arbeidstakere bedre. Flere øst- og sentraleuropeiske land har derimot vært motvillige. De frykter at de skal miste en konkurransefordel. Nå er det håp om gjennombrudd i forhandlingene. Mandag samles EUs arbeidsministre i Luxembourg.

Forbauset over svekking av opplysningsplikt

(Fellesforbundet, 23.10.17)

– Vi ble ikkje så lite forbauset over forslaget om å svekke opplysningspliktet om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Vi trodde vi hadde regjeringen litt med på laget i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum da han deltok i høringen i Stortingets finanskomité om Statsbudsjettet for 2018.

Dansk fagbevegelse takker nei til tjenestekort

(LO-kontoret i Brussel, 19.10.17)

 

EU-kommisjonen har foreslått et elektronisk tjenestekort. Begrunnelsen er at det skal sikre fri flyt av tjenester, men samtidig at vertslandet har bedre kontroll med det hele. Det tror ikke dansk fagbevegelse noe på. Norsk LO og Fellesforbundet ga uttrykk for det samme i en høringsrunde overfor den norske regjeringen.

 

Juridisk utredning om lønn på norsk sokkel

(LO-kontoret i Brussel, 20.10.17)

– Norsk lønn for alle på norske skip med norsk flagg på norsk sokkel. Det må være konklusjonen på utredningen EØS til sjøs som de norske sjømannsorganisasjonene har fått utredet av de to fremtredende jurister, skriver Knut-Arne Sanden ved LOs Brusselkontor. 

Statsbudsjettet: Kutt i tilskudd til EØS-borgere

(Fafo Østforum / Frivillighet Norge, 20.10.17)

I regjeringens forslag til statsbudsjett (post 70) foreslås å kutte deler av tilskuddet til organisasjoner som tilbyr hjelp til EØS-borgere. Heretter vil de bare betale for overnattingstilbud, og ikke lenger for mat og rådgiving til brukerne. Det rammer blant andre Robin Hood Huset i Bergen. Her får EØS-innvandrere hjelp til å komme seg i arbeid eller reise hjem.

Fagforbundet skjerper tonen mot bemanningsbyråer

(FriFagbevegelse, 20.10.17)

Landsstyret i Fagforbundet gikk inn for ordlyden «innleie av arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer undergraver norsk arbeidsliv, må reduseres og må avvikles». Men John-Peder Denstad fra Sør-Trøndelag fikk gjennomslag for at «på sikt avvikles» endres til «må avvikles».

Total items found: 98