Nytt initiativ mot sosial dumping splitter Europa

(Ugebrevet A4, 27.10.17)

EUs arbeidsministre og EU-parlamentarikerne skal forhandle en ny lov om utstasjonering. Det er langt fra enighet om hvor store endringer som skal til. De nye medlemslandene i øst og de gamle i vest er splittet. Og i Danmark er arbeidsgiverne bekymret over de nye reglene som foreslås.

Norsk initiativ til EU-dugnad mot arbeidslivskriminalitet

(Dagsavisen / NTB, 25.10.17)

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. LO ber henne ta nye grep også på hjemmebane.

HMS og utenlandske arbeidere er tema i ny roman

(Dagsavisen, 25.10.17)

En mann dør i en arbeidsulykke på et verft. Men hva skjedde egentlig? I romanen Hendelser uten navn tematiserer bokdebutant Marie Landmark  arbeidsulykker og HMS, utenlandske arbeidstakere, innleide arbeidere, uten opplæring, folk som er innom på korte kontrakter. "En roman om isolasjon og utenforskap (...) en verden der ansiktsløse fremmedarbeidere trekker det korteste strået" skriver forlaget Oktober.

Vil ha ESA-kamp om sosial dumping

(bygg.no, 26.10.17)

Ap-nestleder Trond Giske ber regjeringen ta opp kampen mot EFTAs overvåkingsorgan ESA i spørsmålet om registreringsplikt for utenlandske arbeidstakere.

Studiestøtte til EØS-arbeidstakere i strid med EU-retten

(Stortingets EU-EØS-nytt, 25.10.17)

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener de endrede norske reglene om studiestøtte til utenlandsstudier stiller for strenge tilknytningskrav til arbeidstakere fra andre EØS-land og deres familiemedlemmer.

Innlegg: EØS- og sjømatnæringen - en rettshåndhevelse i forfall

(Fiskeribladet, 24.10.17)

I de 25 årene som har gått siden avtalen trådte i kraft, har det hersket usikkerhet og forvirring om hvem som skal håndheve reglene i EØS-avtalen som gjelder sjømatnæringen. Det hevder advokat Torben Foss, tidligere ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet.

NHO-skepsis til nye regler for arbeidsinnvandrere

(NTB/Bygg.no, 24.10.17)

EU vil stramme opp regelverket for utsendte arbeidstakere. NHO-direktør Kristin Skogen Lund hadde foretrukket mer fleksibilitet.

Snøkrabbene nordpå er ikke en del av EØS-avtalen

(LO-kontoret i Brussel / Stortingets EØS-nyhetsbrev, 24.10.17)

Nylig avviste EFTAs overvåkingsorgan ESA en klage mot Norge om fangstrettigheter for snøkrabbe i norsk farvann. Ergo kan norske myndigheter forby etableringen av utenlandske selskaper i Norge med sikte på kommersiell fangst av snøkrabbe. Klagerne fra Latvia og Litauen vurderer å ta saken videre til Verdensbankens voldgiftsdomstol.

Utstasjonering: Minstelønn erstattes med begrepet "godtgjørelse"

(LO-kontoret i Brussel, 24.10.17)

Et flertall av EUs arbeidsministere stemte i går for et kompromiss som skal sikre "lik lønn for likt arbeid samme sted". Dermed skal man se bort fra at polske arbeidere på midlertidig arbeid i Norge kun skal ha minstelønn. Nå skal de ha samme godtgjørelse som en fastboende arbeidstaker.

Nytt faktaflak: Bemanningsbransjen

(Fafo Østforum, 24.10.17)

Fafo Østforum har laget et faktaflak om bemanningsbransjen. Om lag 1,5 prosent av årsverkene i Norge utføres av innleid arbeidskraft. De siste årene har arbeidsinnvandrere utgjort en stadig større andel. Deler av fagbevegelsen har tatt til orde for forbud mot bemanningsbyråer på byggeplasser i Oslo-området. Regjeringen har foreslått et nytt regelverk med mål om å begrense bruken av innleie. Statssekretær Morten Bakke presenterer forslagene på Fafo Østforum seminaret 26. oktober

Total items found: 98