Nelfo støtter nytt seriøsitetsregister

(Nelfo, 03.10.17)

Nelfo støtter opprettelsen av et frivillig seriøsitetsregister. Forutsetning er at innhentingen av opplysningene skjer med informasjonsdeling mellom kvalitetssikrede offentlige registre, og ikke medfører økt byråkratisering og merarbeid for foretakene, skriver Nelfo i sitt høringssvar til Kommunal- og regionaldepartementet.

Fast ansettelse som norm - innleie på et fornuftig nivå

(Spekter, 03.10.17)

– Spekter støtter regjeringen i at fast ansettelse skal være normen i norsk arbeidsliv. Samtidig må det legges til rette for innleie på et fornuftig nivå, slik at virksomhetene får dekket sitt bemanningsbehov. Men det må selvsagt skje innenfor rammen av et seriøst arbeidsliv, sier arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl. Innføringen av en kvote for innleie rammer innleier istedenfor utleier, og vil kunne være svært byråkratiserende, skriver Spekter i høringssvaret.

Støtter ikke allmenngjøring i hotell og restaurant

(Spekter, 03.10.17)

– Det er viktig at norsk arbeidsliv er preget av seriøse aktører, høy organisasjonsgrad, god tariffavtaledekning og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, men forslaget om å allmenngjøre tariffavtalen for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter er ikke svaret på dette, skriver Spekter i sitt høringssvar.

Diskuterte dårlige vilkår og kriminalitet i arbeidslivet

(Regjeringen.no, 02.10.17)

Norge var 25. - 26. september vertskap for et europeisk seminar om etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Uavhengige eksperter og representanter fra en rekke land deltok. Seminaret var en del av Europakommisjonens tiltak for å fremme gjensidig læring og utveksling av erfaringer mellom europeiske land på arbeidslivsområdet.

Kommentar: - Vi trenger hyppigere byggetilsyn

(Byggmestern/Dagsavisen, 03.10.17)

Det haster med å få på plass tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Næringen har spilt inn mange forslag for å bekjempe kriminaliteten, men hittil har vi dessverre manglet politikere som viser lederskap, og vilje til å gjennomføre tiltak som kan bane vei for en seriøs næring, skriver direktør Jon Sandnes i BNL.

Værnesregionen tar grep mot akrim

(Bladet.no, 01.10.17)

Værnesregionen har utarbeidet en strategi i ti punkt for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Et enstemmig Meråker kommunestyre har sluttet seg til strategien, som har spesielt fokus på bygge- og anleggsbransjen. Blant tiltakene er å begrense antall ledd i kontraktskjeden til to ledd under leverandøren, og at all betaling skal foregå via bank.

23.nov: Anskaffelseskonferansen 2017

(Fafo Østforum, 02.10.17)

Statsminister Erna Solberg og NHO-leder Kristin Skogen Lund er blant innlederne på Anskaffelseskonferansen 2017. Arrangøren Difi omtaler konferansen som en møteplass for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private. Konferansen holdes på Oslo Kongressenter, 23. november. Program og påmelding

Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

(SSB, 02.10.17)

De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre. Grunnen er blant annet arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i øst, som har trukket nivået blant innvandrerne opp. Innvandrerne fra EU-landene i øst er en særlig konjunkturutsatt gruppe, og de hadde den mest markante nedgangen i sysselsettingen i perioden 2007-2009.

Total items found: 98