Debatt: – Oslomodellen sikrer sunn konkurranse, rekruttering og seriøsitet

(bygg.no, 31.10.17)

– Oslomodellen er ikke låst til ulike kontraktmodeller, men setter grenser for antall leverandørledd. De som har tatt på seg en entreprise kan supplere i ett underliggende ledd - enten med bistand fra en underentreprenør eller innleie, men altså ikke begge deler, skriver Frank Ivar Andersen, daglig leder  Byggmesterforbundet, i et svar til prosjektlederselskapet RPS Norway AS som har kritisert Oslomodellen.

Utstasjoneringsdirektivet til siste runde i trilogien

(LO-kontoret i Brussel, 31.10.17)

EUs arbeidsministere ble nyelig enige om endringer i utstasjoneringsdirektivet. DEFS (Den europeiske faglige samorganisasjon) er skeptisk til vedtaket og håper på justeringer i den siste runden. Direktivet skal behandles i en lukket prosess av trilogien - som består av representanter fra Europaparlamentet, sammen med Kommisjonen og arbeidsministrene. Et uklart punkt er dekning av reise, kost og losji. Dette er relevant for verftssaken i Norge. 

Oversetter Truckers guide til flere språk

(Lastebil.no 31.10.17)

I Truckers Guide samler Statens vegvesens tips og råd for å hjelpe utenlandske sjåfører i Norge. I år kommer den i tre nye språk, rumensk, bulgarsk og kroatisk, og dermed publiseres den på totalt ti ulike språk.

Språkbarrieren hindrer integrering av polakker

(Utrop.no, 30.10.17)

Et fåtall polakker i Norge kan det norske språket, mange mangler norsk statsborgerskap, og flere har høyere utdanning som ikke utnyttes på det norske arbeidsmarkedet. – Det er betenkelig at vi ikke har en mer aktiv inkluderingspolitikk overfor den aller største gruppen av innvandrere, mener Eugene Guribye, forskningsleder i Agderforskning.

– Krevende å skru sammen en lov som både LO og NHO kan leve med

(FriFagbevegelse, 30.10.17)

Statssekretær i arbeidsdepartementet Morten Bakke tror det blir en krevende øvelse å sy sammen et nytt regelverk om bemanningsbransjen som både LO og NHO kan leve med. Det kom fram på seminaret «Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?» der Fafo Østforum hadde invitert både politikere, NHO og LO til å svare.

Blålys for offentlige anskaffelser

(NHO, 26.10.17)

– Nå ser vi resultatet av økningen i terskelverdiene for offentlige kontrakter - markedet for småbedriftene tørker inn, sier NHO-ekspert Arnhild Dordi Gjønnes. Etter regelendringen er det kommet betydelig færre utlysinger av konkurranser under  nasjonal terskelverdi. NHO har nå laget et notat til bedriftene om hvilke regler som gjelder.

Å flytte fra fattigdom

(Civita, 27.10.17)

Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon. Civita-notatet «Internasjonal migrasjon: En reise mot utvikling?»  tar til orde for å vurdere ordninger for midlertidig arbeidsmigrasjon fra fattige land til Norge.

EU vil stramme inn på arbeidsinnvandring

(bygg.no, 26.10.17)

U-landene vil stille strengere krav til midlertidige arbeidsinnvandrere. – Grepet vil kunne bidra til å sikre like konkurransevilkår i bygg og anlegg i Norge, mener BNL-sjef Jon Sandnes. 

EU styrker utsendte arbeidstakeres rettigheter

(Utenriksdepartementet, 27.10.17)

– Både Rådet for arbeidsministrene og Europaparlamentet er nå enige om at de utsendte arbeidstakerne skal ha krav på de samme godtgjørelsene som de lokale arbeidstakerne. Dette er et godt utgangspunkt for enighet når de nå skal i gang med forhandlinger om de endelige endringene i utstasjoneringsdirektivet, sier arbeids- og sosialråden ved Norges delegasjon til EU, Mona Næss.

EU skal få en sosial pilar

(LO-kontoret i Brussel, 26.10.17)

EU har blitt kritisert for ikke å fremme et mer sosialt Europa. Kritikken økte etter en dom i EU-domstolen hvor et utenlandsk foretak, Laval, på oppdrag i Sverige fikk medhold i at det ikke skulle følge svensk tariffavtale, men kun betale minstelønn. I 2016 foreslo EU en europeisk pilar for sosiale rettigheter, og denne skal nå diskuteres på et toppmøte den 17. november.

Total items found: 98