Kronikk: – De seriøse bedriftene må bidra

(FriFagbevegelse, 27.09.17)

– Skal Arbeidstilsynet kunne bruke mer ressurser på de kriminelle, må de seriøse ta større ansvar for å forebygge sykdom, skade og dødsfall i egen virksomhet og bransje, skriver Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Hun vektlegger også betydningen av trepartssamarbeidet, internasjonalt samarbeid og forbrukernes ansvar. – De kriminelle i arbeidslivet finnes fordi det er et marked for dem.

Nær 6 000 polakker i Asker og Bærum

(Budstikka, 30.09.17)

De har polsk bakgrunn og er i antall på størrelse med en liten norsk by. – Det er stor forskjell på hvor godt integrerte de er, mener Benedykt M. Kulas. Eugene Guribye ved Agderforskning har forsket på hvordan livet er for polske familier i Norge. – Vi har ikke noen god sosial integreringspolitikk overfor denne gruppen, påpeker han. Guribye mener at myndighetens strategi i stor grad har vært at de skal klare seg selv.

NHO vil sette en stopper for midlertidige ansettelser i bygg og anlegg

(ABC Nyheter, 29.09.17)

Mens LO avviser regjeringens forslag om fortsatt å tillate midlertidige ansettelser i bemanningsbyråene, går NHO inn for et kompromiss. NHO støtter regjeringens forslag om fortsatt å tillate midlertidige ansettelser i bemanningsbyråene, men går inn for å unnta bygg- og anleggsbransjen.

Se også: NHO støtter delvis forslag til endringer om innleie (NHO, 29.09.17)

Hvem er disse polakkene som streiker på Sotra?

(FriFagbevegelse, 29.09.17)

 – Aksepterer du ikke arbeidsforholdene her, er det andre containere med polske arbeidere som står og venter! svarte ledelsen i Norse Production da polske Pawel Rosol (31) klaget over arbeidsforholdene. De kom til Norge uten fagforeningsmedlemskap. Over 70 polske arbeidere. I april fikk de nok av dårlige arbeidsforhold og organiserte seg i NNN. I dag streiker de for tariffavtale.

NHO Reiseliv sterkt imot allmenngjøring av Riksavtalen

(NHO Reiseliv, 28.09.17)

LO sendte i mai i år en begjæring til Tariffnemnda om allmenngjøring av Riksavtalen, tariffavtalen for hotell- og restaurantansatte. – For overnattingsbransjen mener vi (…) det ikke er dokumentert behov for innføring av en slik allmenngjøringsforskrift. Når det gjelder serveringsbransjen, er hovedinnvendingen at det reelle lønnsnivået ligger lavere enn det som følger av Riksavtalens satser. Dette gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere, skriver NHO Reiseliv i sitt høringssvar.

– Regjeringens forslag vil ikke føre til begrenset bruk av innleie

(LO, 28.09.17)

Denne uka avga LO sitt høringssvar til Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansatte, midlertidig ansatte i og innleie fra bemanningsforetak. – Forslaget vil ikke bidra til å begrense innleiebruken og gjennom dette støtte opp om faste og direkte ansettelser. Det finnes andre tiltak som vil bidra til å begrense innleie på en mer treffsikker og effektiv måte, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Akrim og offentlige anskaffelser: Hvilke hjelpemidler trenger kommunale innkjøpere?

(ASD, 28.09.17)

Difi skal på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) kartlegge hvilke hjelpemidler kommunale innkjøpere trenger for å bli bedre til å etterleve regelverket som skal forhindre sosial dumping i offentlige kontrakter. 25. og 26. september gjennomførte Difi to workshoper med innkjøpere av tjenester og bygg- og anleggskontrakter.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

(Fafo Østforum, 28.09.17)

Arbeids- og sosialdepartementet sendte i juni på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak. Høringsfristen er i morgen, 29. september. Høringsdokumenter finner du her

Debatt: – Sjømatnæringas omdømme settes på spill

(Fisekeribladet, 27.09.17)

– I 2012 valgte Sekkingstad AS å sette ut produksjonsvirksomheten sin til et norskregistrert utenlandsk selskap, Norse Production NUF, for å unngå nye regler om likebehandling av innleid arbeidskraft. Høy arbeidsledighet og lave lønninger i Polen er de viktigste ingrediensene i fiskesuppa til Sekkingstad AS,skriver Anne Berit Aker Hansen, nestleder i NNN.

Strid om bemanningsbyråer og «nulltimerskontrakter»

(ABC Nyheter, 28.09.17)

Forslaget til endringer i Arbeidsmiljøloven, som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sendte ut i juni for å tøyle overdreven bruk av bemanningsbyråer og få slutt på såkalte «nulltimerskontrakter», får nå motbør fra landets største arbeidstakerorganisasjon LO.

Se også: LO slakter regjeringas forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven (FriFagbevegelse, 27.09.17)

Total items found: 80