Fakta og myter om bemanningsbransjen

(NHO Service, 31.08.17)

40 prosent av vikarene i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet, og 19 prosent kommer fra skolebenken. Det kommer frem i en ny publikasjon fra NHO Service: "Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter?"

Klubbleder Glenn ønsker vikarbyråene pokker i vold

(FriFagbevegelse, 31.08.17)

Jonas Gahr Støre lover å stramme inn bruken av innleie på byggeplassene hvis Arbeiderpartiet vinner valget. Klubbleder Glenn Brettvik i EL og IT Forbundet frykter løsarbeidersamfunnet.

Sosial dumping avdekket i bemanningsselskap på Sola

(Industri Energi, 31.08.17)

– Industri Energi har dokumentasjon som viser at bemanningsforetaket AdHoc Personell på Sola leier ut arbeidskraft som er kraftig underbetalt i forhold til tariffavtalen innleiebedriftene er bundet av, sier forbundssekretær Harald Hereid i Industri Energi.

EU east-west wage gap: Huge and got bigger

(ETUC, 30.08.17)

People working in countries in the east of the EU earn well under half of the average wage of people in the western, pre-2004 EU15 according to research published today.

Seminarprogram høsten 2017

(Fafo Østforum, 31.08.17)

Fafo Østforums seminarprogram høsten 2017:

26. september: Arbeidslivskriminalitet
26. oktober: Bemanningsbransjen.
30. november: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår

Klikk på tittel for å komme til nettside med program og presentasjoner. Se opptak av seminarene på Fafo-tv

Les mer

Ny publikasjon: From migrants to workers

(Fafo Østforum, 30.08.17)

Publikasjonen har funn fra et prosjekt om regionale og lokale praksiser for integrering av arbeidsinnvandrere og flyktninger i seks spredtbygde strøk i Norden. Prosjektet ble bestilt av Nordisk arbeidsgruppe for demografi og velferd i Nordisk ministerråds utvalg av ambassadører for regionalpolitikk, og utført av Nordregio.

Mørke historier blir pensum

(Renholdsnytt, 30.08.17)

Bare én uke etter at Arbeidsmands­forbundet lanserte boka «Det mørke arbeidslivet» er den blitt pensum hos AOFs fagskole i HMS over hele landet. Boka handler om menneske­handel, arbeidsmiljø­kriminalitet og sosial dumping.

A-krim: Tverretatlig samarbeid og digital plattform

(Stortinget, 30.08.17)

– Hvorfor sørger ikke justisministeren for at politiet kan ta i bruk effektive tverretatlige verktøy i bekjempelsen av arbeidskriminaliet? spør Ruth Grung (A). Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen svarer: – Hvilke digitale løsninger politiet finner det riktig og hensiktsmessig å benytte, er en faglig vurdering som hører under Politidirektoratets ansvarsområde. Det er derfor ikke naturlig at dette er noe som besluttes på politisk nivå.

– Hvis tjenesten er billig nok, holder folk seg for nesa når de kjenner lukta av sosial dumping

(FriFagbevegelse, 29.08.17)

– Folk vil ha billige arbeidsfolk og dyre fliser. Særlig i hyttemarkedet er det påfallende. Hyttene representerer status og luksus, men er det særlig hyggelig å ligge i boblebadet og vite at det er på bekostning av arbeiderne som ble utnyttet da de bygde det, spør regionalt verneombud Lars Mamen, i denne artikkelen som blant annet handler om sosial dumping, utenlandske arbeidstakere og språkproblemer i byggebransjen.

Arbeidslivskriminalitet: Bilateral avtale med Bulgaria

(Arbeids- og sosialdepartementet, 29.08.17)

Representanter fra Bulgarias arbeidstilsyn besøkte Arbeidstilsynet i Trondheim for å undertegne en bilateral avtale om å sikre bedre samarbeid og informasjonsutveksling mellom de to landene. – Bilaterale avtaler gjør oss bedre i stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samtidig er det med på å sikre at utenlandske arbeidere i Norge har forsvarlige arbeidsforhold, sier statssekretær Morten Bakke (H).

Total items found: 69