Stortinget ber regjeringen utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel

(Norsk Sjømannsforbund, 31.05.17)

– For oss er det helt uakseptabelt at et stort selskap med staten som dominerende eier bidrar til sosial dumping i vår viktigste næring, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund, som er glad for Stortinget har engasjert seg i saken.

Sp-topp krever at byrådet stanser bruk av løsarbeidere hos Sporveien

(Abc Nyheter, 31.05.17)

– Byrådet viste handlekraft da de satte foten ned for Veireno. Har de tenkt å gjøre det mot Sporveiens bruk av bemanningsbyrå der ansatte ikke får lønn mellom oppdrag? utfordrer Aisha Naz Bhatti (Sp).

Ny minstelønn for lastebilsjåfører fra 1. juni

(Lastebil.no, 31.05.17)

Fra 1.juni 2017 vil minstelønnen være 167,65 koner per time, en økning på over 9 kroner. Utgifter til diett vil fortsatt være dekket i minstelønnsforskriften. Forskriften gjelder også kabotasjekjøring.

Nytt senter mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold

(NRK Vestfold, 30.05.17)

Fredag åpner et eget a-krimsenter i Tønsberg for Buskerud, Vestfold og Telemark. I det nye senteret som får egne lokaler hos Skatt sør i Tønsberg, får 20 medarbeidere fra de ulike etatene kontorplass.

Venstre og KrF sikrer ja til au pair-ordningen

(Siste.no/ANB, 29.05.17)

Selv om de flere ganger har uttalt seg kritisk til au pairer i Norge, sikrer V og KrF nå flertall for å beholde ordningen.

Mange mistenkes for trygdesvindel etter kontroll i bygg- og anleggsbransjen

(Bygg.no, 29.05.17)

Elleve personer ble utvist fra Norge etter en omfattende kontroll av byggebransjen i privatmarkedet i begynnelsen av mai.Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1.200 byggearbeidere på 536 privatadresser.

Doktoravhandling om språk på byggeplasser

(UiO, 18.05.17)

Kamilla Kraft ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo har skrevet doktoravhandling om flerspråklighet på byggeplasser.  Utgangspunktet er at bygge- og anleggsplasser er nå noen av de mest flerspråklige arbeidsmiljøene i det norske samfunnet.

Utviklet egne ansatte - doblet omsetningen

(Maleren 25.05.17)

Malermester Sjur B. Hansen hadde polsk arbeidskraft innleid, som så mange andre i byggenæringen. Men det gikk ikke veldig lang tid før han ansatte flere av dem - som ufaglært fagarbeider. Men de fire ville mer. Sjur B. Hansen betalte for utdannelsen deres, og har siden det doblet omsetningen.

Politiet i Tromsø advarer mot useriøse håndverkere

(Nye Troms, 25.05.17)

Om en håndverker eller fem banker på døra og tilbyr deg sine tjenester til en pris som er for god til å være sann, er det stor sjanse for at prisen er akkurat det. For god til å være sann.

Mange innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser

(anbud365, 26.05.17)

36 innspill er kommet inn til Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med arbeidet med en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Dette er svar på en invitasjon fra statsråd Monica Mæland om å få slike innspill. Les innspillene på departementets nettside.

Total items found: 74