Rister på hodet av Frps EØS-forslag

(siste.no, 28.04.17)

Statsråd Frank Bakke-Jensen (H) går kraftig i rette med regjeringskollega Frps planer om å endre EØS-avtalen. – Det er rett og slett uansvarlig. Det er den viktigste internasjonale avtalen Norge har, sier statsråden, som også viser til at Norge får nyte godt av bevegelsesfrihet. Også i spørsmålet om trygdeeksport går Bakke-Jensen i rette med Frp.

Leder: Kamp mot sosial dumping

(Nationen, 29.04.17)

– Selv om Norge har kommet langt sammenlignet med andre land, er det et stadig sterkere press på opparbeidede arbeidslivsrettigheter. Vi er ikke tjent med et landbruk som presser lønninger og vilkår for landbruksarbeiderne, og som selv benytter seg av sosial dumping for å få endene til å møtes, skriver Nationen på lederplass.

Agenda-notat om handel, globalisering og det norske arbeidslivet

(Tankesmien Agenda, 29.04.17)

- Etter østutvidelsen av EU i 2004, med påfølgende tilbudssjokk av arbeidskraft i norsk økonomi, har vi sett et betydelig omfang av sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst i deler av det norske arbeidsmarkedet. Som følge av dette har debatten om handel, globalisering, ulikhet og EØS blusset opp på nytt. Ulikhet som følge av handel og globalisering er mulig å gjøre noe med, skriver Sigrid Hagerup Melhuus, og foreslår fem tiltak i et nytt policy-notat fra Agenda.

De som vil bygge landet

(Dagsavisen, 30.04.17)

Hvem skal få lov til å bygge landet i den nye tid? Blir det innleide, ufaglærte og billige løsarbeidere fra den lurvete delen av byggebransjen - eller kan det bli plass til ungdommene fra byggfaglinja på Kuben også?

Innlegg: Må forby løsarbeid i bygg og anlegg

(Byggmesteren, 28.04.17)

Tyskerne tar konsekvense av at bruken av løsarbeidere overtar i byggebransjen. Hvem tør å bryte spillet her hjemme? Ordnede arbeidsforhold (fast jobb) og incentiv til å ta fag- og svennebrevbrev er eneste måten å få ungdom til å søke bygg- og anleggsfag, skriver Åsmund Østvold, styreleder i Norges Byggmesterforbund og Espen Lynghaug og Eivind Andersen fra Oslo Håndverks- og Industriforening.

EØS-debatten: Dette er LO-toppenes ja- og nei-argumenter

(FriFagbevegelse, 28.04.17)

Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Jan Olav Andersen (EL og IT Forbundet) står på hver sin side i EØS-saken. Her tar de debatten som kommer til å prege årets LO-kongress. For fire år siden krevde kongressen blant annet at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingsystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.

Undervisningsbygg trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet

(bygg.no, 28.04.17)

- Som en av Norges største eiendomsbesittere og utbyggere ønsker Oslo kommune å ligge i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg. Etter å ha vært en pådriver i utviklingen av et informasjonssystem for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, ønsker Undervisningsbygg nå å ta systemet i bruk i alle sine byggeprosjekter.

Innlegg: Tiltak mot kabotasje

(Firda, 26.04.17)

Det er sikkert godt meint å innføre register over utanlandske transportørar. Men det er dessverre eit utilstrekkeleg tiltak mot kabotasje, meiner Einar Frysjedal, leiar i Raudt Høyanger.

Slik vil Ap bekjempe arbeidslivskriminalitet

(FriFagbevegelse, 26.04.17)

Ap presenterer en liste med 30 punkter for å få slutt på kriminaliteten i arbeidslivet, og styrke arbeidet mot sosial dumping. – Det er opposisjonen og partene i arbeidslivet som må være pådrivere, sier Dag Terje Andersen.  Blant punktene er: Registreringsplikt for utenlandske arbeidere i Norge, styrke allmengjøringsordningen, utvide solidaritetsansvaret, etablere flere treparts bransjeprogram, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, forbud om kjøp av renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Kronikk: – Arbeidsmigrasjon splitter det politiske landskapet

(ISF, 25.04.17)

– De som utsettes for sterkere konkurranse i arbeidsmarkedet pga. økt handel og/eller innvandring, har en tendens til å bevege seg i retning av høyre eller venstre fløy i det politiske landskapet. Årsaken er at fløypartiene tilbyr alternative, og mer radikale, svar på den økte usikkerheten arbeidstageren opplever. Våre resultater bekrefter hypotesen om en sammenheng mellom globalisering og politisk polarisering, skriver Pål Schøne, Marianne Røed (bildet) og Henning Finseraas ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Total items found: 59