Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vil gjøre det lettere å ta i bruk boikott og tidsavgrenset sympatistreik

(FriFagbevegelse, 08.03.19)

EL og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen, ønsker en endring i hovedavtalen som åpner opp for mer utstrakt bruk av sympatistreik og boikott. Han forteller om en bransje som har endret seg dramatisk de siste 20 årene særlig med tanke på arbeidsinnvandring og sosial dumping. Han ønsker seg også en betydelig forenkling av vilkårene for å allmenngjøre tariffavtaler.

Avviser at polske og litauiske arbeidere ikke lenger er omfattet av norske regler for reise, kost og losji

(FriFagbevegelse, 08.03.19)

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, mener Rødt-politiker Terje Fjellum sprer feilinformasjon om regler for reise, kost og losji (RKL) for arbeidsinnvandrere. Han understreker at RKL-reglene gjelder for alle som jobber i Norge. Eggum frykter at desinformasjonen kan føre til at utenlandske arbeidstakere ikke lenger krever det de har rett på.

Se i opptak: Seminar om grenseløs transport

(Fafo Østforum, 07.03.19)

– Viktigere å skille mellom de seriøse og de useriøse transportselskapene, enn mellom de norske og de utenlandske, sa en av deltakerne på dagens Fafo Østforums seminar. 

– Utesteder uten tarifflønn bør miste skjenkebevillingen

(FriFagbevegelse, 07.03.19)

I januar i fjor ble minstelønna allmenngjort, og det betyr at ansatte i barer, restauranter og andre utesteder har krav på minst 161 kroner og 87 øre i timen. Arbeidstilsynets kontroller i 2018 viser tre av ti virksomheter bryter loven om allmenngjort lønn. Kjøper du øl på utesteder uten minstelønn? Flere politikere vil nå frata dem skjenkebevillingen. 

Debatt: – Ansvarlig transport handler ikke om nasjonalitet

(NLF, 07.03.19)

– Norsk transportbransje fremstiller bransjen som todelt. Norsk og utenlandsk, skriver Pavel Solovyov, kommersiell direktør i det latviske transportselskapet Kreiss i et debattinnlegg i Aftenposten 1. mars.  – Han har rett i at dette er todelt. Det handler imidlertid ikke om nasjonalitet, men om seriøs vs useriøs, og mellom de som er kvalifisert til å kjøre på norske vinterveier og de som ikke er det, skriver Geir A. Mo, direktør i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) i et tilsvar til Solovyov.

Hva er kabotasje? Fakta om utenlandsk veitransport i Norge

(Arbeidslivet.no, 06.03.19)

Sverige, Polen og Latvia troner øverst på lista over lastebiler på norske veier som er registrert utenfor Norge. I oversiktsartikkelen presenteres statistikk og forskjeller på regelverket for persontransport og godstransport samt regelverksdiskusjonen i EU.

Statens Vegvesen håper flere vil bidra til å gjøre norske veier tryggere

(Vegnett, 06.03.19)

Direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens Vegvesen Bodil Rønning Dreyer, skriver at diskusjonen om utenlandske vogntog vært år kommer like sikkert som snøen. Hun håper neste års innskjerpinger i reglene for vinterutrustning på tunge kjøretøy vil gjøre veiene tryggere.

BNL og Fellesforbundet enige om at innleiekontrakter med lav stillingsprosent bør unngås

(Byggmesteren, 06.03.19)

Byggenæringens Landsforeningen (BNL) og Fellesforbundet arrangerte seminar om innleie onsdag (06.03). Det hersket bred enighet om at fast ansettelse bør være hovedmodellen også hos bemanningsbyråer. – Om vi mener at vi skal ha dyktige medarbeidere, kan vi ikke tilby dem lave stillingsprosenter. Det vil være en hån! tordnet BNL-lederen Jon Sandnes.

Hauglie måtte svare for femprosents-kontrakter i Stortinget

(bygg.no / NTB, 06.03.19)

Ap mener regjeringen ikke har fulgt opp innstrammingene i innleiebransjen godt nok.  Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ble i Stortingets spørretime konfrontert med medieoppslag om at ansatte tilbys femprosentskontrakter eller mindre.

Fellesforbundet-topp utelukker ikke landsmøtevedtak mot bemanningsbransjen

(FriFagbevegelse, 06.03.19)

For tredje gang på bare ett år ble det i dag streiket og markert mot bemanningsbransjen. Fellesforbundets nestleder, Steinar Krogstad, tror landsmøtet til høsten kan lande på et forbud hvis bemanningsbransjen ikke skjerper seg. NHO sier bransjen har skjerpet seg og viser til tall fra bygg og anlegg.

Nesten 100 000 polakker i Norge

(SSB, 05.03.19)

Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsandelen blant innvandrere fra EØS-landene i øst var på 75,3 prosent i 4. kvartal 2018. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Debatt: – Kontroll av utenlandske vogntog døgnet rundt!

(Fremover, 05.03.19)

– Rødt Nordland krever kontroll på grensen av alle utenlandske vogntog. Kombinasjonen av vogntog uten kjettinger og med såpeglatte dekk, kjørt av sjåfører på luselønn og uten erfaring med norske vinterforhold, er livsfarlig, skriver Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland.