Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Aksjon avdekket polsk transportselskap med «svart» terminal

(Vegnett, 26.03.19)

Krimseksjonen i Statens vegvesen har behandlet informasjon fra bransjen og våre egne utekontrollører på Svinesund – og har avdekket polske modulvogntog som opererer ved en «svart» terminal utenfor Sarpsborg.

Vedtak om transportbransjen og arbeidsinnvandring på landsmøtet til Sp

(FriFagbevegelse, 25.03.19)

To av de politiske vedtakene på Senterpartiets landsmøte i helga: Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i transportbransjen må stoppes, og Stortinget må styre arbeidslivet.

Folk flest er positivt innstilt til innvandrere

(Statistisk sentralbyrå, 25.03.19)

Holdningene til innvandrere og innvandring knyttet til arbeidsmarkedet, har blitt mer positive. Vel syv av ti helt eller nokså enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.

Renholdere fikk feil lønn, mener Arbeidsretten

(FriFagbevegelse, 25.03.19)

ISS betalte renholdere på hotell feil lønn. Det slår Arbeidsretten fast i en ny dom. Etterbetalingene kan komme opp i et millionbeløp.

Demonstrerer for rettferdig transport

(Anlegg &Transport, 24.03.19)

Parat og Yrkestrafikkforbundet reiser til Brussel for å demonstrere for bedre vilkår i transportsektoren. Bakgrunnen for «Fair Transport»-kampanjen er det massive presset på transportbransjen i Europa, både på land-, sjø- og lufttransport. 27. mars vil mer enn 4000 organiserte demonstrere utenfor EU-parlamentet.

Innlegg: - Sjåfører fra Øst-Europa utsettes for legalisert slaveri

(Bladet Vesterålen, 24.03.19)

Hva kan gjøres for å øke trafikksikkerheten, og hvilke tiltak kan en sette inn mot useriøse øst-europeiske vogntog? En ting er helt sikkert, noe må gjøres for å få bort de useriøse aktørene og sjåførene fra Øst-Europa, skriver lastebilsjåfør Ann Myrbakk Andersen.

EL & IT: Innsatsen mot a-krim må styrkes

(EL & IT Forbundet, 22.03.19)

Den økte innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet begynner å virke.Det viser den felles årsrapporten fra Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten. Men a-krim er fortsatt omfattende og de kriminelle aktørene finner nye metoder for å omgå eller utnytte regelverket, og EL og IT Forbundet ber regjeringen styrke innsatsen på feltet.

Vegvesenet holder tilbake 3,4 millioner kroner fra tsjekkisk entreprenør

(Bygg.no, 22.03.19)

Statens vegvesen varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner ovenfor det tsjekkiske selskapet Metrostav NUF etter hva Vegvesenet beskriver som lønnskluss.

Sp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs

(FriFagbevegelse / NTB, 22.03.19)

Senterpartiet skal på helgens landsmøte stemme over et forslag om å tvinge utenlandske vognførere på glattkjøringskurs. En del av forsalget er å også kreve bompenger av utenlandske sjåfører på grensen og ta tak i de ulovlige lønnsforholdene.

A-krim årsrapport for 2018

(Fafo Østforum, 22.03.19)

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er forankret i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Nå foreligger deres felles
for 2018. Rapporten bygger i hovedsak på årsrapporter fra de syv a-krimsentrene.

Norge fortsatt best i EØS-klassen

(LO-kontoret i Brussel, 22.03.19)

Norge framstilles ofte som mer katolske enn paven i EU-sammenheng. Siden nordmenn flest fortsatt er protestanter, halter sammenligningen litt. Men at vi er flinkest til å innføre EUs regler i eget land det stemmer fortsatt.

– Vi skal gjøre det som er nødvendig for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

(FriFagbevegelse, 21.03.19)

– Ap er på arbeidernes side og ønsker å være med på å løse norske sjøfolks utfordringer, sa Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, da hun var innom Sjømannsforbundets landskonferanse for hovedtillitsvalgte.