Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Debatt bemanningsbransjen: – Høyre forsvarer lønnstyveri


– Én bransje har de verste arbeidsforholdene i Norge. Høyre har gjort seg selv til denne bransjens bestevenn, skriver Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt.

Nettavisen, 08.01.22

Debatt: – Allmenngjort minstelønn fungerer etter hensikten


– Arbeidstakerne nederst på lønnsstigen har fått økt lønn, og bedriftene er fornøyd med at konkurransen har blitt jevnere, skriver tre forskere fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomisk analyse har i samarbeid med SSB, Fafo og NTNU evaluert allmenngjøringsordningen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

FriFagbevegelse, 07.01.22

Endringer i innreiseregler for land og områder – fra 10. januar


Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra syv regioner i Finland, fire regioner i Sverige samt øygruppene Sardinia og Azorene. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 10. januar.

Regjeringen, 07.01.22

Nå kommer den nye loven mot lønnstyveri. Dette må du vite


Den som stjeler lønna fra sine ansatte, kan fra nyttår få opptil seks års fengsel. Det har i og for seg lenge vært forbudt å stjele penger fra folk. Det har derfor også vært ulovlig at en arbeidsgiver stjeler lønn fra sine ansatte. Men i praksis har ingen arbeidsgiver blitt straffet for det.

FriFagbevegelse, 07.01.22

Sverige har innført 60.000 kroner i gebyr for ulovlig kabotasje


Regjeringen i Sverige vil ha slutt på «fusk och fiffel» på svenske veier. Fra 1. desember er bestilleransvaret innskjerpet og gebyret (sanksjonsavgiften) politiet gir dem som bryter kabotasjereglene har økt fra 40.000 til 60.000 kroner.

Anlegg & Transport, 07.01.22

Notat om EUs arbeids- og sosialpolitikk andre halvår 2021


Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen ved EU-delegasjonen i Brussel har laget en oversikt over status og utviklingstrekk for EUs arbeids- og sosialpolitikk. Minstelønnsdirektivet og endringer i trygdekoordineringsforordningen er blant saksområdene.

Fafo Østforum, 06.01.21

Kronikk: Krever innleie-nekt i oljeindustrien


I forbindelse med de kommende lovendringene om innleie vurderer regjeringen et straksforbud innen bygningsbransjen i Oslo-området, slik loven åpner for allerede i dag. To Fellesforbundet-tillitsvalgte krever på vegne av fagforeninga at et straksforbud av samme type også gjøres gjeldende i deler av oljeindustrien, i påvente av de mer omfattende lovendringene

FriFagbevegelse, 06.01.22

Nye koronasertifikat-regler fra 1. februar


EU besluttet før jul å innføre endringer i gyldigheten i koronasertifikater – en sentral ordning for grensekryssende personer. Fullvaksinerte må etter 1. februar ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 (rundt 9 måneder) dager siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat.

FHI, 05.01.22

Anskaffelsesprisen til seriøst og bærekraftig skoleprosjekt


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring mener at nye Fjerdingby skole i Rælingen var best i klassen på anskaffelser i fjor, blant annet grunnet godt arbeid med seriøsitetsbestemmelsene. Prosjektledelse var ved byggentreprenørselskapet Hent

Elmagasinet.no, 05.01.22

EU-minstelønn: Svensk LO med pengestopp og møtenekt overfor europeisk fagbevegelse


Svenskene stopper pengene, vil ikke delta i møter og har uttrykt sterk mistillit til generalsekretæren og visegeneralsekretæren som har hatt ansvaret for arbeidet med EUs direktiv om minstelønn.

FriFagbevegelse, 04.01.22

Godt nytt år!


Fafo Østforum ønsker deltakere, seere og lesere et riktig godt nytt år! Vi ønsker alle nåværende og nye lesere velkommen til å følge nyhetstjenesten i 2022.

Før jul dvelte redaksjonen litt ved året som var gått. Gikk du glipp av saken? Les den her.

Fafo Østforum

Nytt nummer av EU&arbetsrätt: Minstelønn, utstasjonerte, tredjelands arbeidsmigranter og uteblitt lønn


Nye regler for høyt kvalifisert arbeidsmigrasjon til EU. Større muligheter for høyt kvalifiserte tredjelandsborgere til å ta arbeid i EU vil bli resultatet av et nytt direktiv som erstatter det såkalte blåkortdirektivet fra 2009. Det nye direktivet innebærer flere endringer. Blant annet vil det laveste lønnsnivået som kreves for at migranten skal få blått kort være fleksibelt.

Fafo Østforum, 03.01.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie