Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Vietnamesiske arbeidere kommer seg ikke hjem

I sommer har flere hundre vietnamesiske sesongarbeidere jobbet på norske jorder, slik de har gjort i en årrekke. Da ruteflyene sluttet å gå på grunn av koronasmitten, gikk sju bønder gikk sammen om å chartre et fly. Utover sommeren begynte flyene igjen å gå, og bøndene håpet at dette skulle vare. Men Vietnam har innført et nytt innreiseforbud.

NRK Oslo og Viken, 09.09.20

Norge glipper pallen i EM i offentlige anskaffelser – for svake på SMB

Finland er europamester i offentlige anskaffelser dersom man skal legge vekt på en «karakterbok» som EU-kommisjonen har laget med utgangspunkt i prestasjoner i 2019 på 12 kriterier. Norge er ikke langt unna pallen, men gir altfor få muligheter for de små og mellomstore bedriftene (SMB-ene), viser oversikten.

Anbud365, 08.09.20

A-krim: Dårlig info-flyt er fortsatt et problem i kampen mot kriminelle aktører i arbeidslivet

I forrige uke sendte justisminister Monica Mæland ut et forslag som vil fjerne noen av taushetsbestemmelsene som har hindret et bedre a-krimsamarbeid mellom offentlige etater. Men regjeringen har ikke utredet opposisjonens forslag om fri flyt av informasjon mellom etatene som bekjemper a-krim.

FriFagbevegelse, 08.09.20

Nordisk fagbevegelse avviser lovregulert minstelønn

Fristen for å uttrykke sin mening om den andre høringsrunden om europeisk minstelønn gikk ut 4. september. Flertallet i europeisk fagbevegelse støtter forslaget til EU, mens nordisk fagbevegelse er del av mindretallet som mener forslaget kan få ødeleggende konsekvenser for arbeidsliv og partenes autonomi.

Unio, 08.09.20

Hurtigruten driver hotellskip med underbetalte sjøfolk: – Bryter loven, sier statsråden

Hurtigrutens skip MS «Fridtjof Nansen» ligger til kai i Hellesylt, og brukes som hotell bemannet med filippinsk mannskap. Næringsminister Iselin Nybø (V) innkalte i går Hurtigruten, Fellesforbundet, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet. Statsråden er tydelig på at Hurtigruten bryter loven. Men det er fortsatt uvisst hva som skjer med MS Fridtjof Nansen.

FriFagbevegelse, 08.09.20

Landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Det er grunnen til at vi i september gjennomfører en ny tilsynsaksjon med dette som tema , sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. I Oslo-området vil hovedtema i aksjonen være om innleie fra bemanningsselskap er i henhold til regelverket.

Arbeidstilsynet, 08.09.20

Leder: – Regjeringen må unngå en fellende avgjørelse i ESA

Oslomodellen og Skiensmodellen har krav om kun to ledd i leverandørkjeden. ESA mener det er i strid med EUs regelverk for offentlige anskaffelser.

– Nå står et viktig slag om den norske modellen. Det handler om EØS-avtalen, om arbeidsinnvandring, om svart arbeid, om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Og det handler om yrkesfagenes fremtid i Norge. I denne saken må regjeringen utforske handlingsrommet som finnes i EØS-avtalen –  og bruke det, skriver VG på lederplass.

VG, 07.09.20

Hurtigruten innkalt på teppet om hotellskip

Næringsminister Iselin Nybø skal i møte med Hurtigruten og sjømannsorganisasjonene om bråket rundt skipet som brukes som hotell under «Mission Impossible»-innspillingen.

NRK Møre og Romsdal, 07.09.20

Kommentar: – Når EU sier ja, men ESA sier nei

– EU-kommisjonen publiserte i vår en rekke eksempler de selv mente var gode måter å drive offentlig innkjøpspolitikk på. Skiens- og Oslo-modellen var blant disse. Nå trekker overvåkingsorganet ESA de samme metodene i tvil. Det er ikke greit, skriver Tiril R. Halvorsen, økonomikommentator i Agenda Magasin.

Agenda Magasin, 07.09.20

Debatt: – Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter

– Det er ikke bare er i NAV-skandalen at Norge har klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske domstoler. De fundamentale frihetene innenfor EØS-retten undergraves systematisk til fordel for staten, skriver Carl Baudenbacher, uavhengig voldgiftsdommer og konsulent, tidligere president for EFTA-domstolen.

VG, 06.09.20

Politiet mener Hurtigruten bryter loven: Filippinsk mannskap risikerer å bli utvist

Politiet i Møre og Romsdal mener Hurtigruten bryter loven ved å ha filippinsk mannskap om bord på Tom Cruise-skipet MS «Fridtjof Nansen» NIS-skip har en rekke unntak fra norsk lov. Det politiet har sett på er om disse unntakene gjelder skip som ligger til kai og fungerer som hotell. Politiets foreløpige konklusjon er altså at unntakene ikke gjelder i dette tilfellet.

VG, 05.09.20

2018: – Å bruke NIS-skip som hotellskip i norske havner, er ikke i tråd med NIS-registerets formål

I september leier Hurtigruten ut to skip til innspillingen av «Mission: Impossible». Fartøyene huser til sammen nesten 400 filmarbeidere fra Norge og utlandet. Næringsminister Iselin Nybø har nå varslet en endring i forskriften for å få slutt på den kritiserte virksomheten. Men daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kritiserte hotellskipvirksomhet allerede i 2018.

Dagbladet, 04.09.20