Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Debatt: – EØS står ikke i veien for nasjonal politikk

(Nationen, 22.06.19)

– Sp, SV og Rødt går til orde for å skrote EØS-avtalen fordi de mener den fører til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Men det er ikke EØS-lovgivningen som er problemet til dette. Stortinget og kommunene har fullt ut handlingsrom til å vedta tiltak som kan redusere sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, skriver Irene Johansen Nestleder i Europabevegelsen.

SSB: 27 prosent av østeuropeerne stemmer på Fremskrittspartiet

(Nettavisen, 21.06.19)

Nesten dobbelt så mange østeuropeere i Norge stemmer på Fremskrittspartiet som de uten innvandringsbakgrunn.

Vil stanse trygdeeksport til utlandet

(VG, 21.06.19)

Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Innstrammingen skal blant annet hindre familier å sende barna til koranskoler og tvangsekteskap.

Useriøse aktører ler av gebyrene på norske veier. Det må svi mer for å bryte lover og regler, mener Ap-politiker

(FriFagbevegelse, 21.06.19)

Norske lastebileiere møter beintøff konkurranse. Nå ønsker Ap å ta et oppgjør med sosial dumping i bransjen. Arbeiderpartiet får ros fra Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund, som mener ethvert forslag som kan sette fokus på bransjen er bra.

Stadig mer av importen kommer på utenlandsk lastebil

(Samferdsel, 21.06.19)

Mens importen med norskregistrerte lastebiler er betydelig redusert etter finanskrisen og importen med svenske lastebiler har økt noe, er importen med andre utenlandskregistrerte lastebiler enn svenske nesten blitt doblet», skriver TØI-forskere i en ny artikkel.

 

Samferdsleministeren mjukar opp reglar for utanlandske sjåførar

(NRK Hordaland, 20.06.19)

Fram til no har utanlandske sesongarbeidarar fått jobbe i Noreg i seks månader, men berre hatt lov til å køyre i tre av dei. Samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) lempar no på førarkortreglane for sesongarbeidarar som kjem frå land utanfor EØS-området. Næringslivet jublar over endringane.

Ny rapport: Flere utenlandske enn norske turbusser i Norge

(NHO Transport, 19.06.19)

Flere utenlandske enn norske busser, grove brudd på allmenngjort lønn, manglende momsinnbetalinger og sviktende bestilleransvar er noen av funnene i ny rapport om turbussmarkedet.

Innlegg: Å ha rett til en minstelønn

(Svalbardposten, 19.06.19)

Fremveksten av andre og nye næringer i Longyearbyen har munnet ut i at fagbevegelsen observerer en økning i antall saker knyttet til lønn- og arbeidsvilkår. Begreper som minstelønn og arbeidstid er noe enkeltbedrifter og -personer fastsetter, uten at det nødvendigvis harmonerer med det som er vanlig i norsk arbeidsliv forøvrig, skriver Arild Olsen og Elise Strømseng i Svalbard Arbeiderparti.

Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring

(Nofima / Fafo Østforum, 17.01.19)

I den nye forskningsrapporten «Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring» konkluderes det blant annet med at «utenlandsk arbeidskraft har høyere risiko for å bli utsatt for lovbrudd, som for eksempel sosial dumping, både i fiskeriflåten og i fiskeriindustrien på land».

Stiftelse ønsker seg flere tips til varslerpris for arbeidslivet

(FriFagbevegelse, 18.06.19)

Siden 2005 har Stiftelsen Byggfag delt ut prisen Stockmanns Hammer for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. – Mitt inntrykk er at det skjer mye sosial dumping på arbeidsplasser selv der vi har medlemmer, og jeg er litt skuffet over at det ikke er flere tillitsvalgte som varsler om uverdige forhold, sier Erik Mongstad, sekretær for juryen som kårer vinnerne.

Invitasjon: 50-årsmarkering av pakistansk arbeidsinnvandring til Norge

(Utrop, 18.06.19)

På vegne av 14. augustkomiteen har vi gleden over å invitere deg og din familie til 50-årsmarkering av norsk-pakistansk arbeidsinnvandring til Norge, skriver Utrop.

Ny minstelønn for sjåfører fra 1.juli

(Lastebil.no 18.06.19)

Minstelønnen for sjåfører som driver godstransport går opp til kr. 175,95 per time fra 1.juli i år. Lønnssatsen er den samme som minstelønnen partene ble enige om i tariffoppgjøret 2019.