Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

tettpå: videreføres i Orkland

(Orkland kommune, 08.01.20)

Prosjektet tettpå: innebærer å gi tips og veiledning til innbyggerne om hvordan de kan sikre seg seriøse håndverkere til å utføre jobben. – Vi vet at folk flest ønsker å handle riktig, men det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere. Vi er svært glade for at tettpå: nå videreføres i Orkland, sier Torgeir Strøm i Skatteetaten.

Spørsmål om akrimtiltak og solidaransvar

(Stortinget, 08.01.20)

– Hva skal regjeringen gjøre for å unngå tilfeller som Fagarbeideren AS generelt og i statens prosjekter spesielt, og vil statsråden utvide ordningen med solidaransvar? spurte stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) før jul.  

– Det er viktig å videreføre og forsterke innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet, svarer arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun viser til regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og trekker frem flere av tiltakene.

Norse-konkursen: Partene møttes, men det ble ikke forlik mellom 45 polske arbeidere og Sund laks

(FriFagbevegelse, 07.01.20)

Da Norse Production gikk konkurs fikk ingen som hadde streiket jobb i det nye selskapet Sund Laks. Retten slo fast at dette var diskriminering, og i juni ble Sund laks dømt til å betale 18,1 millioner kroner i erstatning til 45 polske arbeidere. I dag møttes partene i Norse-konflikten til rettsmekling i Bergen. – Nei dette gikk ikke veien i det hele tatt. Vi sto for langt fra hverandre, sier nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen.

Siv Jensen: «Vi vil ikke ha trygdeeksport»

(NRK / NTB, 07.01.20)

Kampen mot trygdeeksport fortsetter for fullt mener både statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. I 2018 forsvant over sju milliarder trygdekroner til utlandet.

Er arbeidstakermobilitet i EU en trussel mot styrken til fagforeningene?

(Fafo Østforum / ISF, 07.01.20)

– Vi argumenterer for at kombinasjonen av billig arbeidskraft, heterogenitet i arbeidsstyrken og lav fagforening blant arbeidsinnvandrere er en potensiell utfordring for fagforeninger, skriver forskerne Pål Schøne (bildet) Henning Finseraas og Marianne Røed ved Institutt for samfunnsforskning, i sammendraget til artikkelen «Labour immigration and union strength» som ble publisert sist høst.

Nå er barnetrygden i Polen høyere enn i Norge

(FriFagbevegelse / NTB, 06.01.20)

Norge har stanset eksporten av norsk barnetrygd til arbeidstakere i Polen etter at den polske regjeringen endret regelverket for polsk barnetrygd.

Trygdeeksport: Kronikk om tysk og dansk rettspraksis

(Dagbladet, 06.01.20)

Tysk høyesterett har slått fast at trygdemottakere må søke før de kan reise ut av landet. Det er strengere enn Norges nye praksis, der det er fritt fram for å ta med seg sykepenger til EU-området. Det er i en kronikk på nettstedet Rett24 at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har gått gjennom avgjørelser i Tyskland og Danmark som berører EU-forordringen for trygdeytelser.

Vlantana Norge – risikerer å måtte betale titalls millioner i erstatning og å miste løyve

(Fafo Østforum, 06.01.20

Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har konkludert at det har foregått omfattende underbetaling av sjåfører og brudd på kjøre- og hviletidsreglene i Vlantana Norge. Vlantana Norge AS har svarfrist til mandag 6. januar. Mister de løyve? Hvor mye må de betale i erstatning til underbetalte sjåfører? Nedenfor finner du lenker til saker om det litauiske transportselskapet.

Forbereder felles europeisk løft mot korrupsjon i offentlige anskaffelser

(Anbud365, 03.01.20)

EU-kommisjonen har satt i gang et europeisk standardiseringsarbeid for offentlige anskaffelser. Hovedformålet er å styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen og sikre en effektiv gjennomføring av avtaler og forpliktelser. Det er bred interesse i Norge for arbeidet med en ny, europeisk standard for offentlige anskaffelser, melder Standard Norge.

Leder: – Håper Stortinget setter ned sitt eget granskingsutvalg

(Dagsavisen, 02.01.20)

– To av medlemmene av utvalget som regjeringen har bedt granske NAV-skandalen har selv vært med på å felle straffedom i Høyesterett. Justisdepartementets lovavdeling erklærer dem «delvis inhabile». Likevel velger statsråd Anniken Hauglie å la de to fortsette i utvalget. Det er uforståelig, skriver Dagsavisen på lederplass.

Politiet bekymret over rus i utenlandske vogntog

(NRK Telemark, 02.01.20)

24 prosent av alle sjåfører anmeldt for ruskjøring er av utenlandsk opprinnelse. Litauen, Polen, Latvia, Romania, Russland, Sverige og Danmark er høyt representert blant statsborgere fra andre land enn Norge. Ifølge politiet er vogntogsjåfører som kjører i fylla et økende problem.

Aksjoner mot useriøse bilverksteder har økt kundegrunnlaget til de seriøse virksomhetene

(NRK Hordaland, 01.01.20)

Mange aksjoner mot useriøse bilverksteder har sendt kunder til dem som driver lovlig, mener bilverkstedseier i Bergen. Etter 43 storaksjoner mot konkurrentene har bilverkstedet økt omsetningen med 30 millioner.