Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Statsbygg, Oslo kommune, NRC og fire håndverkere signerte for Fair Play-avtale

Fair Play Bygg Oslo og omegn fikk i dag med seg syv medlemmer som de første underskriverne av Etikkplakat for en seriøs byggebransje. Plakaten inneholder åtte paragrafer som underskriverne forplikter seg til,. Målet er mdre A-krim, mer seriøsitet, mer fagopplæring, flere lærlingeordninger og mer annerkjennelse for det seriøse arbeidslivet

bygg.no, 15.06.20

– Ingen endringer i smittesituasjonen etter at det ble åpnet for arbeidsinnvandring fra EØS eller for sesongarbeidere fra tredjeland

Fra 15. juni blir det nye lettelser i innreisereglene. Justisminister Monica Mæland (H) forteller til VG at lettelsene som gjøres nå er en del av den gradvise gjenåpningen. Prioritering for hvem som etter hvert får komme til Norge har vært og vil fortsatt skje i følgende rekkefølge, forklarer hun: De som skal arbeide, familiemedlemmer og til slutt fritidsreisende. 

VG, 12.06.20

35 ofre for grov utnyttelse i Fagarbeideren får ikke støtte fra statsadvokaten

Før jul ble Fagarbeideren AS anmeldt for menneskehandel og tvangsarbeid. Da hadde 35 ansatte, som kommer fra Afghanistan, Polen, Bulgaria og Norge, arbeidet siden oktober uten å få lønn. Oslo politidistrikt henla anmeldelsen. Nå er også anken henlagt. – Vi kommer over en sak hvor utenlandske arbeidere blir lokket hit, og ikke får betaling av en person som er idømt livsvarig næringsforbud. Så blir saken henlagt, av hensyn til kapasiteten. Dette gjør meg skikkelig opprørt, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

FriFagbevegelse, 12.06.20

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Med virkning fra 15. juni, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise. – Vi åpner nå for at alle EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk, sier Mæland.

Justis- og beredskapsdepartementet, 12.06.20

Norge har svart ESA i saken om EUs trydgdeforordning

– Vi er enige med ESA i noe, men ikke alt. For eksempel mener vi at det ikke er i strid med EØS-reglene å nekte et utenlandsopphold dersom oppholdet i utlandet ikke er forenlig med en avtalt aktivitetsplan, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet. Norge har nå svart ESA i saken om praktisering av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger).

Arbeids- og sosialdepartementet, 11.06.20

Fair Play Bygg lanserer «Etikkplakat» for en seriøs byggebransje

– For å forhindre a-krim må bransjen stå sammen og jobbe aktivt for en seriøs bransje, hvor lovbrudd ikke skal forekomme. Målet med «Etikkplakaten» er å få aktører i byggebransjen til å dedikere seg til å ikke bare følge lovverket, men å være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg.

bygg.no, 11.06.20

Minstelønn: direktiv eller ikke-bindende anbefalinger?

Da den andre høringsrunden om minstelønn ble åpnet 3. juni argumenterte Europakommisjonen for at koronakrisen har styrket behovet for et EU-initiativ som sikrer alle arbeidstakere i EU en anstendig inntekt. Arbeidslivets parter har frist til 4. september med å komme med innspill.

Stortingets EU/EØS-nytt, 11.06.20

– Flere gjestearbeidere er bra for Norge og mye mer effektivt enn uhjelps-milliarder

 – Argumentene mot arbeidsinnvandring er en merkelig blanding av fremmedfrykt og historieløst økonomisk selvforsvar, skriver Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Integreringsbarometeret 2020  – som måler befolkningens holdninger til innvandring og integrering  –  lanseres i dag, og Stavrum kommenterer noen av funnene.

Nettavisen, 11.06.20

Innlegg: – Innlandet trenger et arbeidslivs-krimsenter

– Det er etablert sju a-krimsenter i landet, og Regjeringen har stoppet videre utbygging av slike sentre. Etter vår oppfatning er det behov for a-krimsentere i alle landets fylker og Innlandet skal være første region hvor vi etablerer et nytt senter, skriver Iver Erling Støen, LO og Rigmor Aasrud (bildet), stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Gudbrandsdølen Dagningen, 11.06.20

Integreringsbarometeret 2020: Norge er delt i synet på innvandring

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har ni ganger de siste femten årene gjennomført holdningsundersøkelsen Integeringsbarometeret. I de to siste undersøkelsene har befolkningen uttrykt større skepsis enn tidligere til at innvandring er positivt for norsk økonomi. Et flertall mener likevel at arbeidsinnvandring er positivt for økonomien i landet og kan være nødvendig for å dekke omsorgsbehov i fremtiden.

Fafo Østforum / ISF, 11.06.20

EØS-borgere på arbeidsferie blir bortvist

Vanessa fra Sveits og Joana fra Portugal hadde begge kontrakt som viser at de skal bo og arbeide hos Kjøpmann Pedersen i Lyngør sommeren 2020. I politiets grensekontroll på Gardermoen nektes Vanessa innreise og hun bortvises fra Norge. 18 timer senere slapp Joana rett inn.

TV2, 11.06.20

A-krim: Mange utenlandske arbeidere må tigge ved siden av å jobbe

Caritas ressurssenter for innvandrere møter mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. – Mange av brukerne her må ty til tigging ved siden av arbeidet. Det er mange som blir lurt av arbeidsgiverne. En del har blitt permittert, men jobber likevel, uten å betale skatt, forteller daglig leder ved ressurssenteret Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer.

FriFagbevegelse, 10.06.20