Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Innlegg: Sosial dumping truer frontfagsmodellen

(LO, 22.05.19)

Fellesforbundet leder Jørn Eggum oppfordrer de europeiske fagforeningslederne til samlet kamp mot sosial dumping. - Mange land har den samme utfordringen, og vi har alle samme interesse av å få slutt på dette. For oss handler det ikke om å få slutt på arbeidsinnvandringen. Det handler om å få slutt på utnyttelsen av arbeidstakere.

Debatt: Fem grunner til fagorganisertes nei til EØS

(Radikal portal, 21.05.19)

Om vi skal opprettholde og utvikle det organiserte arbeidslivet med kollektive tariffavtaler, er vi avhengig av å tre ut av skyggen til EØS, skriver Roy Pedersen, leder for LO i Oslo.

Debatt: – Den danske modellen skal ikke byttes ut med norske idealer

(Altinget, 21.05.19)

– Det finnes ingen reelle beviser for at allmenngjøring kan forhindre underbetaling på arbeidsmarkedet. Den danske modell vet vi til gjengjeld virker, skriver Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen, arbeidsmarkedsforskere ved FAOS, Københavns Universitet.

 

Leder: Lærebokeksempel på sosial dumping

(Agenda magasin, 20. 05.19)

Triksing med selskapsstruktur og diskriminering av fagorganiserte på Sund laksepakkeri uthuler det organiserte arbeidslivet, mener Agenda magasin på lederplass.

Dawid (27) møter tidlegare arbeidsgjevar i retten: – Mista jobben fordi eg var fagorganisert

(NRK Hordaland, 20.05.19)

Berre uorganiserte arbeidarar fekk jobb på laksepakkeriet. Måndag møtte 13 av dei organiserte i retten. – Dei blei diskriminerte, meiner LO.

24. mai: NHO lanserer nytt verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet

(bygg.no, 20.05.19)

Private innkjøpere ("business to business") står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. De kan ta et større ansvar gjennom å etterspørre virksomheter som ikke bryter regelverket i sine innkjøp. 24. mai lanserer NHO et elæringsverktøy som gir private innkjøpere konkrete råd om hvilke krav de bør stille til sine leverandører.

Regjeringen foreslår strengere helse-krav for arbeidsinnvandrere

(FriFagbevegelse / NTB, 20.05.19)

Regjeringen foreslår å utvide krav om helseundersøkelse for personer som skal oppholde seg i Norge. Målet er blant annet å avdekke tuberkulose. Kravet vil gjelde personer fra risikoland som reiser til Norge for å jobbe som selvstendig næringsdrivende, innleide arbeidstakere, ansatte i helse- og skolesektoren og au pair.

Leder: Absolutt null toleranse for sjikane og trakassering

(Sunnmørsposten, 19.05.19)

Polske Józef Lesniak i Stordal kom tilbake frå påskeferie og fann bilen sin tagga med orda «Reis heim». Vi har alle eit ansvar for å behandle andre menneske som likeverdige. Sunnmøre har alltid vore internasjonalt orientert, og vi har eit arbeidsliv som er avhengig av arbeidsinnvandring. Det burde gi oss ekstra gode grunnar til å vise integrering og inkludering i praksis, skriv Sunnmørsposten på leiarplass.

Debatt: EØS-avtalen spiser Grunnloven til frokost

(Nettavisen, 17.05.19)

Kjære landsmenn! Den norske grunnloven fikk banesåret i 1994. Da trådte EØS-avtalen i kraft. Med det begynte avviklingen av det norske folkestyret, skriver Elin Ørjasæter ved Høgskolen i Kristiania.

Østforum markerte 15 år på Fafokonferansen 15. mai

(Fafo Østforum, 16.05.19)

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

Forsvarsbygg kaster ut entreprenør på Ørlandet - gir over seks millioner kroner i bot

(bygg.no, 16.05.19)

Byggmester Strand AS bøtelegges for mer enn seks millioner kroner, og får en kontrakt med Forsvarsbygg hevet for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji i forbindelse med støyisoleringstiltak på boliger utenfor Ørland flystasjon. Byggmester Strand tilbakeviser påstandene.

Debatt: EØS-avtalen fører til sosial dumping og økt arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum / GD, 15.05.19)

Det er ikke tilfeldig at uroen omkring EØS-avtalen i fagbevegelsen møtes med det eneste argumentet EØS-tilhengere klarer å mønstre: – Vi trenger EØS-avtalen for å få solgt varene våre på EU-markedet. Dette er så villedende som det kan få blitt, mener rådgiver i SVs stortingsgruppe, Dag Seierstad.