Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Flertall for tiltak mot useriøsitet og sosial dumping i transportbransjen

På Stortinget ble det i dag sikret flertall for tre tiltak som vil motvirke sosial dumping og fremme seriøstiet i transportbransjen: utredning av et digitalt transportregister, at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske, samt mulighet for å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket på stedet. Lene Vågslid (Ap), leder i Justiskomiteen, forteller at forslagene er inspirert av innspill fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF), og forbundet er svært tilfreds med «NLF hat-trick på Stortinget».

lastebil.no, 31.03.20

Erstatningskrav mot Vlantana Norge på 17,2 millioner for utestående lønn

Det norske datterselskapet til litauiske Vlantana ble i midten av februar fratatt løyvene, og kunngjorde da at de hadde tatt steg for å rydde opp i  regelmessighetene og sørget for økonomisk kompensasjon for sjåførene.  Advokatbyrået Andersen & Bache-Wiig AS representerer 43 tidligere ansatte som krever erstatning for utestående lønn. Nå er erstatningssummen beregnet og stevningen sendt. Vlantana Norge har ifølge advokatbyrået ikke respondert.

lastebil.no, 31.03.20

Åpner grensene for vindkraft-arbeidere

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at også vindkraft er definert som næring med kritisk behov for utenlandsk arbeidskraft, på lik linje med jordbruket, matindustrien og petroleumssektoren.  Motstandere av vindkraft er i harnisk over regjeringens avgjørelse. – Har lobbet seg frem til særfordeler, hevder organisasjonen Motvind.

E24, 31.03.20

Anmonder om en midlertidig oppmykning av lov om offentlige anskaffelser

Da Fylkesrådet i Troms og Finnmark i dag la fram sin første tiltakspakke mot koronakrisen, hadde de også flere tiltak de håper at nasjonale myndigheter følger opp. Deriblant en anmodning om at at terskelverdien for offentlige anskaffelser endres fra 1,1 til 10 millioner i inneværende år (2020). 

Nye Troms, 31.03.20

Fiskerinæringen kan hente arbeidstakere fra EØS-området

Justisministeren Monica Mæland tok i går for seg de negative konsekvensene ved at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge ikke får komme hit. Derfor gjør at regjeringen nå gir unntak for visse næringer, slik at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Dette tror Sjømat Norge vil bidra til å sikre sjømatproduksjonen framover. 

Kyst & Fjord, 31.03.30

A-krim i koronakrisen: Misbruk av permitteringsordningen

– Vi er blitt tipset om en ny type svindel i forbindelse med koronakrisen. De misbruker permitteringsordningen som er ment til å hjelpe næringslivet og arbeidere som permitteres. Mange av de permitterte i bygg- og anleggsbransjen er utenlandske arbeidere. Mange av dem har ikke kunnskap om hvordan de skal melde seg hos NAV , sier Lars Mamen, leder i Fair Play Bygg Oslo.  Olav Norheim, leder i A-krimsenteret i Oslo, sier at sakene om misbruk av permitteringsregler nå følges opp av myndighetene.

bygg.no, 30.03.20

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri. For nå har regjeringen revidert forskriften fra 15. mars om bortvisning av utledninger. – Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere, som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen, 30.03.20

Det er stor mangel på arbeidskraft i byggebransjen. Fagforeningene har to svar på problemet

– Våre undersøkelser viser at mellom 20 og 25 prosent av de ansatte på byggeplassene er pendlere, mange av dem utenlandske arbeidere ansatt i bemanningsbyråer, sier Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagforening. Mange av de ansatte i bemanningsbyråene har reist hjem for ikke å bli sittende koronafast i et fremmed land, og nå er det stor mangel på arbeidskraft i byggebransjen. Fagforeningene har to svar på problemet.

FriFagbevegelse, 30.03.20

A-krim: Nesten ingen saker havner i retten

Når Riksadvokaten oppsummerer 2019, slår han fast at svært få saker om arbeidslivskriminalitet kommer opp for domstolene. Riksadvokaten mener at politiet mangler kapasitet til å etterforske straffesaker som avdekkes ved de regionale tverretatlige a-krimsenterne.– Dette er det vi har advart mot, sier LO-sekretær Trude Tinnlund, og viser til regjeringas ABE-reform, de såkalte ostehøvelkuttene.

FriFagbevegelse, 30.03.20

Vil gjøre det lettere for utenlandske arbeidere å bidra i norsk landbruk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil lette på grensekontrollen for å gjøre det enklere for utenlandske sesongarbeidere å bidra i norsk landbruk. Nå blir det foreslått å gjøre endringer i den vedtatte bortvisningsforskriften. – Hvis du har jobb i Norge kan du komme i dag, men hvis du skal i jobb i Norge, så må vi gjøre en liten endring, sier statsråden.

TV2, 30.03.20

7 millioner kroner i stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Den varslede tidsbegrensede tilskuddsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er på plass. Tilskuddsordningen er ment å avhjelpe den akutte situasjonen som har oppstått for permittert utenlandsk arbeidskraft som ikke omfattes av våre nasjonale stønadsordninger, som for eksempel dagpenger. Ordningen er tidsbegrenset, og innebærer at det kan gis tilskudd til livsopphold og bostøtte etter sosialhjelpssatser.

Justis- og beredskapsdepartementet, 30.03.20

– Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet?

Grønt-, frukt- og bærproduksjonen har fått ekstra utfordringer med bortfall av utenlandsk arbeidskraft. Matproduksjonen må nå utføres av folk som bor i Norge. Da må betalinga for arbeidet økes, skriver Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS), og mener at forslaget fra Norges Bondelag om frikvote for å få permitterte til å arbeide midlertidig i jordbruket er en kortsiktig løsning. 

NBS, 30.03.20