Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

15. januar: OsloMet arrangerer frokostmøte om NAV-skandalen

(OsloMet, 10.01.20)

Hvorfor har forståelsen av EØS-forordningen sviktet så katastrofalt? Skyldes det frykten for «trygdeeksport» og/eller utnyttelsen av et påstått «handlingsrom»? Disse spørsmålene står på agendaen når Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet inviterer til frokostmøte.

Etablerer Fair Play Agder

(Byggeindustrien, 10.01.20)

EBA Agder og en rekke samarbeidspartnere i fylket går nå inn for å etablere Fair Play Agder i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet. På et informasjonsmøte 13. januar skal de informere næringslivet i Agder om initiativet, og får de midler nok vil de etablere Fair Play Agder som en forening med en prosjektlederstilling.

Jernbaneverket skal rapportere om arbeidslivskrim

(Anbud365, 10.01.20)

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskrim. Jernbanedirektoratet skal i årsrapporten bl.a. redegjøre for hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, heter det i tildelingsbrevet for 2020.

Utenlandske sjåfører på norske vinterveier

(Stortinget, 10.01.20)

– Synes statsråden det er greit at Norge ikke kan sette kompetansekrav til sjåfører som har tatt kjøreopplæring i land som har vinterveger som ikke kan sammenlignes med norske vinterveier?, spurte stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) i skriftlig spørsmål før jul.

– Harmoniserte reglar for vegtransport i EØS gjer at vi ikkje kan setje eigne kompetansekrav til sjåførar frå andre land i EØS, svarer samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP), og påpeker at kunnskap om kjøring under ekstreme værforhold nå er en del av yrkessjåførutdanningen i hele EØS. 

Leder: NAV-skandalen og frykten for trygdeeksport

(Velferd.no, 09.01.20)

– Polsk barnetrygd blir neppe et tema i Stortingets høring om Nav-skandalen. Men det er en forbindelse mellom skandalen, frykt for trygdeeksport og nyheten om at barnetrygden nå er høyere i Polen enn i Norge, skriver Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør i Velferd.no.

Kommentar: Effektiv håndheving fra dag én når de europeiske transportreglene strammes inn!

(MT Logistikk / Transport Inside, 09.01.20)

– Like før juleferien ble resultatet av trilogforhandlingene mellom Rådet, EU-parlamentet og Kommisjonen kjent. Enigheten om den såkalte Mobilitetspakke 1 var i sum gode nyheter for norsk transportnæring. Men dersom de norske myndighetene ikke følger opp med effektiv kontroll og sanksjonering av nytt regelverk er vi like langt, skriver Geir A. Mo, adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Kommentar: NAV-skandalens politiske vekstvilkår

(Nationen, 09.01.20)

– Samtidig som NAV-skandalen vokser tar både finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg fortsatt til orde for å begrense trygdeeksport. Det er illustrerende for det politiske vekstgrunnlaget for denne skandalen, skriver Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen.

NAV-skandalen: – Vi bør vente på EFTA-domstolen

(Fafo Østforum / Rett24, 09.01.20)

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård og EØS-spesialist og professor Halvard Haukeland Fredriksen ved UiB, mener spørsmålet om søknadsplikt bør legges frem for EFTA-domstolen.

Dale kaller Sp-forslag for anleggsbransjen «utdatert proteksjonisme»

(bygg.no, 08.01.20)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han tar bekymringen fra anleggsbransjen på alvor, men sier han mener forslagene fra Senterpartiet ikke treffer.

Arbeidstilsynet truer litauisk firma med bøter fordi de ikke betaler fagarbeidere full lønn

(FriFagbevegelse, 08.01.20)

Det litauiske firmaet Aros Marine, som har store deler av innredningsarbeidet på Hurtigruta, prøver å slippe unna kravet fra Arbeidstilsynet om at fagarbeidere skal ha betalt fagarbeiderlønn når de arbeider i Norge. Aros Marine hevder at 83 prosent av arbeiderne er hjelpearbeidere.

NAV-skandalen, debatt: En konstitusjonell, kollektiv kollaps

(VG, 08.01.20)

– Trygdeskandalen handler dypest sett om fornektelsen av at Norge gjennomgikk en rettslig revolusjon i 1994.  Den såkalte NAV-skandalen er antagelig den største krisen i rettssystemet etter krigen. Det synes å ha sviktet på alle plan. Det graverende er at feilene har ligget i dagen, skriver Eirik Vinje, advokat og skribent

Sp fremmet representantsforslag om å styrke norsk anleggsbransje

(bygg.no, 07.01.20)

De siste ti årene har man sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i sentrale roller i utbyggingen av store, offentlige anleggsprosjekter. Fem stortingsrepresentanter fra Sp foreslår å bygge opp under konkurransekraften til den norske anleggsbransjen.