Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Halden slutter seg til Fair Play Bygg Østfold


Fredrikstad, Sarpsborg og Moss kommuner får selskap av Halden i arbeid mot a-krim. Etter behandling i Halden kommunes bystyre er det vedtatt at Fair Play Bygg Østfold gis et tilskudd på 120 000 kroner i 2021.

Dagsavisen Demokraten, 18.06.21

Kong Harald om gjestearbeidere: – Uten dem hadde Norge stoppet opp


Bruken av utenlandsk arbeidskraft var ett av flere tema kong Harald og dronning Sonja besøkte verftet Havyard i Hyllestad. Ordfører Kjell Eide (Ap) understreket hvor avhengig kommunen og skipsverftet er av utenlandsk arbeidskraft. Verftsdirektør ved Havyard, Karsten Sævik, slo fast at de ikke hadde klart seg uten polske gjestearbeidere under pandemien. Kong Harald uttrykker forståelse for situasjonen.

Utrop / NTB, 18.06.21

Norgesmodellen: Fagforeiningar vil ha ei hand på rattet når nasjonale krav mot sosial dumping skal på plass


Dersom Norge etter stortingsvalet får ei ny regjering kan det kome nye nasjonale krav for offentlege innkjøp, som skal stoppe sosial dumping i arbeidslivet. Då vil også fagforeiningane i byggebransjen ha ei hand på rattet.

FriFagbevegelse, 18.06.21

Flere lettelser i innreiserestriksjoner og karantekrav for arbeidsreisende


– Fra i morgen vil reisende som kun har oppholdt seg innen EØS og Schengen slippe karantenehotell, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da regjeringen presenterte trinnvis åpning for inn- og utreiser.

Andre nyheter er lettelser for arbeidsreisende, terskelverdiene for krav om innreisekarantene endres og at koronasertifikat gir karantenefri innreise til Norge.

Regjeringen, 18.06.21

Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022


EL og IT Forbundet er svært fornøyd med at Tariffnemnda viderefører forskriften om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

– En undersøkelse fra Fafo og Arbeidstilsynets uttalelse var viktig dokumentasjon på nødvendigheten av å videreføre allmenngjøringen av LOK, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

FriFagbevegelse, 17.06.21

Korona har vært knekken for mange jordbærbønder: – En bransje i krise


Koronapandemien tærer på. Jordbærbonde Per Fredrik Saxebøl er avhengig av nok folk for å plukke alle jordbærene. Men reglene for blant annet karantenehotell ved innreise til Norge, har gjort det vanskelig for sesongarbeidere å komme hit.

Dagbladet, 17.06.21

Holshipsaken opp på ILO-konferansen


LOs 1.sekretær Julie Lødrup er norsk fagbevegelses delegat på ILO-konferansen. I sitt innlegg på vegne av LO, Unio og YS la hun vekt på løsninger på pandemiens konsekvenser. Hun informerte også forsamlingen om Holship-dommen som i forrige uke falt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

LO, 17.06.21

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan


Noe av det første Arbeiderpartiet vil reversere hvis de kommer til regjeringskontorene fra høsten av, er å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser. Arbeiderpartiet holder også døra på gløtt for å forby innleie i byggebransjen i Oslo-regionen.

FriFagbevegelse, 17.06.21

Utenlandsvaksinerte med norsk fødselsnummer eller d-nummer slipper innreisekarantene


– Mange som har tatt koronavaksine i utlandet, vil nå kunne få etterregistrert vaksinen, få grønt koronasertifikat og dermed få unntak fra eller forkortet innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået.

Helse- og omsorgsdepartementet, 16.06.21

Ny rapport: Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler


Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har i samarbeid med SSB og Fafo evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring er først og fremst et virkemiddel for å hindre sosial dumping og uheldig konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet. Evalueringen viser at ordningen fungerer etter hensikten. Det anbefales derfor at loven videreføres. Det foreslås ikke større endringer, men noen justeringer.

Fafo Østforum / SØA, 16.06.21

Arbeidsministeren mottok ny utredning: Trygd over landegrensene


Trygdekoordineringsutvalget ble satt ned i kjølvannet av saken om Navs feilpraktisering av folketrygdens oppholdskrav for rett til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. I dag kom utvalgets utredning. Utvalget foreslår flere lovendringer, inkludert endringer av oppholdskravene knyttet til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

Arbeids- og sosialdepartementet, 15.06.21

Holshipsaken: – Liten norsk tue kan velte stort EU-lass


Holshipsaken vil kunne sette varig spor etter seg etter at den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD, har satt ting på hodet. Menneskerettighetene, inkluderte streikeretten, kan ikke bare settes til side ved henvisning til økonomiske rettigheter. EU-domstolen i Luxembourg har ved at par anledninger gjort det motsatte.

LO Brussel, 15.06.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie