Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

LO sliter med å nå arbeidstakerne med lavest lønn

(ABC Nyheter / NTB, 13.03.19)

Arbeiderne med lavest lønn har de siste ti årene ikke fått økt sin kjøpekraft. Fafo-forsker Bård Jorfald forteller at de lavest lønte ofte jobber i tjenesteytende del av privatsektor og at andelen utenlandske er økende. Få av de lavest lønte er medlemmer av et fagforbund eller ansatt i en bedrift med tariffavtale. LO har dermed få virkemidler for å fange dem opp i tariffoppgjøret, og er bekymret for at uorganiserte bedrifter kan presse fram en svekking av tariffavtalene.

– Stopp galskapen på norske vinterveier

(FriFagbevegelse, 13.03.19)

Det er kravet fra LOs regionkonferanse i Troms som etterlyser like lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske som norske sjåfører. De ønsker straffer for transportselskapene dersom det forekommer ulovlig kabotasjekjøring og vil ha økt kontroll av vogntog. LO oppfordrer sine tillitsvalgte i bedrifter som kjøper transporttjenester til å bli med på prosjektet «trygg trailer».

A-krimsenteret i Tønsberg har avdekket to kriminelle nettverk

(NRK, 13.03.19)

Skatteunndragelse, svart arbeid, ulovlig arbeidsinnvandring og sosial dumping er forhold A-krimsenteret har avdekket hos firmaene som de mener systematisk bryter regelverket. Aktørene operer i flere bransjer og fylker parallelt, noe som har gjort det mer utfordrende å stoppe dem.

Samferdselsministeren måtte svare på spørsmål om utenlandske vogntog under Stortingets spørretime

(Nettavisen, 13.03.19)

Bjørnar Moxnes (R) stilte flere spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om trafikksikkerheten på norske veier, under stortingets spørretime. Moxnes innledet med å fortelle om ulykken der en 22 år gammel mann ble livstruende skadet etter å ha blitt truffet av tilhengeren til et utenlandsk vogntog.

Leder: Useriøst i utelivsbransjen

(Dagsavisen Rogalandsavis, 12.03.19)

A-krim Rogaland avdekket at ni utenlandske arbeidere var innkvartert i øverste etasje til utestedet The Old Irish Pub. – Et levende og mangfoldig uteliv bidrar til å gjøre Stavanger til en attraktiv by. Dessverre virker Stavangers uteliv også som fluepapir på useriøse deler av bransjen.

 

Sesongarbeidere på skreifiske gir økt press på sosiale tjenester

(Vesterålen online, 12.03.19)

Med skreien kommer også 4-500 sesongarbeidere fra ulike land som jobber i kommunens fiskeindustri. Øksnes kommune merker økt trykk på kommunale tjenester hos NAV, legekontor, skattekontor, og etterspørsel etter barnehageplass. Det er også økt behov for tolketjenester og større press i boligmarkedet.

Taxiforbundet skeptisk til samferdselsministerens ønske om deregulering av drosjenæringen

(Nettavisen, 12.03.19)

I et debattinnlegg skriver lederen av Norges Taxiforbund Øystein Trevland, at de er svært kritiske til delings økonomi og at alle som vil kan få drosjeløyve uten kvalifikasjoner eller økonomiske garantier. «I praksis betyr dette et ja til løsarbeidersamfunnet og et arbeidsliv som systematiserer sosial dumping» avslutter Trevland

– Kabotasje er sabotasje av norsk transportbransje

(ABC Nyheter, 11.03.19)

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber Stortinget ta affære for å få bukt med livsfarlige utenlandske vogntog på norske veier. Han mener regjeringen også burde håndheve forbudet mot kabotasje, altså at utenlandske sjåfører får kjøre innenlandsk transport.

Macron ønsker et nytt EU

(LO-kontoret i Brussel, 11.03.19)

Den franske presidenten Emmanuel Macron tar til orde for et nytt EU. Han foreslår en europeisk minstelønn og en form for europeisering av trygdeordningene. Han ønsker en mer felles sikkerhetspolitikk, og han foreslår en Rådsordning for innvandringsspørsmål.

Venstresida er uenige om forbud mot bemanningsbransjen

(FriFagbevegelse, 11.03.19)

Den fagligpolitiske debatten på EL og IT Forbundets landsmøte ble preget av hvordan en skal begrense bemanningsbransjen. EL og IT Forbundet er for forbud mot bemanningsbransjen, og SV og Rødt er enige i dette synet. Ap og Sp er mot et forbud.

Østeuropeiske arbeidere reiser hjem fra UK

(LO-kontoret i Brussel, 11.03.19)

Stadig flere østeuropeere, hovedsakelig fra Polen, Slovakia, Litauen og Ungarn, drar fra UK og tilbake til hjemlandet. Dette skyldes trolig både usikkerheten rundt brexit og at de økonomiske forholdene i hjemlandet er blitt bedre. Samtidig viser statistikken at nettoinnvandringen til UK fra andre deler av verden nå er høyere enn den har vært på 15 år.

Statens vegvesen har kontrollert 5530 kjøretøy i Nord-Norge

(VVS aktuelt, 08.03.19)

I løpet av årets første to måneder har Statens vegvesen kontrollert mer enn dobbelt så mange kjøretøy i Nord-Norge som på samme tid i fjor. Det har ført til 9 anmeldelser, 162 gebyrer og 388 bruksforbud. Dekk, kjettinger, kjøre- og hviletid og bremser er blant tingene som har blitt kontrollert.