Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Korona: Transportbransjen er blant de hardest rammede av dagens reiserestriksjoner

– Turbuss-selskapene trenger kunstig hjelp for å overleve, sier Jon Stordrange, adm.dir i NHO Transport. Turbussbransjen vil ha nye kabotasjeregler. Polske og litauiske busselskaper kjører turister i Norge i sommerhalvåret uten å overholde minstelønnskravene, ifølge Stordrange.

E24, 24.11.20

Ny høring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité denne uken

En rapport fra 2014 vil spille en sentral rolle når kontrollkomiteen holder en andre høring om trygdeskandalen.  Rapporten er skrevet av en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle se på hvordan trygdeeksporten kunne reduseres. Rapporten slo fast at EØS-reglene om fri bevegelighet har forrang foran norsk lov.

Fagbladet / NTB, 24.11.20

Forslag til EU-direktiv om minstelønn – den danske regjeringens notat til Folketinget

– Regeringen er enig i, at lønmodtagere i EU skal tjene en løn, de kan leve for, når de arbejder fuld tid. Regeringen er imidlertid imod enhver regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel – direkte eller indirekt, skriver Beskæftigelsesministeriet (det danske arbeidsdepartementet) i et notat til Folketinget.

Beskæftigelsesministeriet, 23.11.20

Arbeidsgiverkurs for bær- og grøntprodusenter som skal ansette utenlandsk arbeidskraft

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. – Sesongarbeidskraften som kommer til oss skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold. Det er lagt opp til rask gjennomføring i vinter av et obligatorisk kurs slik at alle produsentene er godt forberedt til neste års sesong, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag, 23.11.20

Leder: – Godt forslag om å la permitterte i reiselivet jobbe i fiskeriene

– Utenlandsk arbeidskraft er viktig for både fiskerinæringa og byggebransjen, både i Lofoten og i Norge. De kan nå ikke bare ta turen til Lofoten helt uten videre. Uten test-papirene i orden og en godkjent bolig blir det verre. Samtidig er det krise i reiseliv. I så måte er det et interessant forslag å sysselsette permitterte fra reiselivet i fiskerinæringa i vinter, skriver Lofotposten på lederplass.

Lofotposten, 23.11.20

EU-topp til minstelønn-forsvar hos Fafo Østforum

Er EUs forslag til minstelønnsbestemmelser en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen? Spørsmålet stilles under tirsdagens åpne webinar. For å fronte forslaget deltar EU-kommisjonens Joost Korte, i møte med representanter for den norske regjeringen og partene i arbeidslivet.

Fafo Østforum / NTB Info, 22.11.20

Kommentar: – På lang sikt har både polske arbeidsinnvandrere og vi som samfunn mye å vinne på bedre integrering

– Koronasmitte blant polske arbeidsinnvandrere har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Og med god grunn. Situasjonen er alvorlig, og det er behov for effektive tiltak.  Vi møter nå mange polakker som opplever å bli stemplet som smittespredere. Også de som bor fast i Norge og ikke har vært i Polen under pandemien. Slik skal det ikke være.

Dagbladet, 21.11.20

Korona: Stigmatisering av polske arbeidsinnvandrarar

– Når sentrale aktørar set agendaen og fokuserer så sterkt på polske arbeidsinnvandrarar som eit smitteproblem driv vi ei gruppetenking som under andre omstende ville ha blitt slått hardt ned på, skriv Stein Kvalsund, dagleg leiar i Hub for Ocean.

Fjordenes Tidende, 21.11.20

Kommentar: Kjøreregler for offentlig anskaffelser – et moralsk kompass, men ikke mer …?

For en ukes tid siden ble fem såkalte kjøreregler for offentlige anskaffelser lagt frem. Kjørereglene er en slags utgave av «de ti bud» - et moralsk kompass, ikke med samme status som f.eks. trafikkreglene man kan straffes for å bryte, mener Anbud365.

Anbud365, 20.11.20

Storbyopprør mot koronapolitikken – krever koronatest på grensa

Over 100 kommuner i Norge har fått smitte fra arbeidstakere som har kommet til Norge over landegrensene. Mange av arbeidstakere har kommet fra Polen. Ordførerne i åtte storbyer vil ha strengere regler for å hindre smitte fra utlandet.

NRK Trøndelag, 20.11.20

Sverige: Varselsliste i kampen mot useriøse

Useriøse aktører skal ikke vinne offentlige kontrakter. Det var målet da Sveriges offentliga varningslista, Svvar ble opprettet i august 2019. Interessen for varslingslisten er stor. Men det er få oppdragsgivere som selv legger inn varsler i listen, som er et bidrag i kampen mot useriøse leverandører.

Anbud365/ upphandling24.se, 12.11.20

Bekymret for koronasmitte fra utenlandske sjåfører på kabotasjekjøring?

– Har regjeringen vurderte smitterisiko ved kabotasjekjøring i Norge under pandemien og vil regjeringen vurdere midlertidig stans i kabotasjetransport? Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spør samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Stortinget, 20.11.20