Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Nyhetsbrev 2/15

Dette er blant sakene i nyhetsbrevet:

  • Fafo Østforum har fått enda et nytt medlem: Velkommen til Arbeidsgiverforeningen Spekter.
  • 90 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar. Last ned lysark, og se opptak av sendingen på Fafo-tv.
  • Regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet.

 

(Fafo Østforum 30.01.15)

NLF vil ansvarliggjøre transportkjøperne

E6 har vært stengt av lastebiler 268 ganger i vinter, og utenlandske vogntog står for halvparten av uhellene. Nå viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at utenlandske vogntog er nesten tre ganger så ulykkesutsatt som norske vogntog i Nord-Norge, Vestlandet og i Trøndelag. For å bli kvitt de verste vil Norges Lastebileier-forbund (NLF) innføre miljømerking av lastebiler.

Se også: Vogntog har stengt E6 268 ganger i vinter (NRK Nordland, 27.01.15)

(NRK Nordland, 30.01.15)

Dansk parti foreslår at østeuropeere skal erstattes av innvandrere

Innvandrere og flyktninger skal inn på det danske arbeidsmarkedet i stedet for de omkring 100.000 østeuropeere som i dag arbeider i Danmark. Det mener SF som i et nytt integreringsutspill ønsker en målrettet innsats for å få innvandrere inn i de bransjene som i dag er preget av østeuropeisk arbeidskraft.

(Information.dk, 30.01.15)

Dansk fagbevegelse tar opp kampen mot Ryanair

Ryanair har nylig presentert en plan for flygninger til og fra København. Den Københavnbaserte fagbevegelsen UNI ICTS Nordic har nå tatt opp kampen for å oppnå tariffavtaler.

Se også: Ryanair - social dumping eller et godt tilbud? (Berlingske Tidende, 30.01.15)

Fagbevægelsen blæser til kamp mod Ryanair (Jyllands-Posten, 28.01.15)

 - Ryanair er en hård nød at knække (avisen.dk, 30.01.15)

(EL & IT, 30.01.15)

NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring

- NHO Reiseliv ønsker ikke å endre dagens regelverk for persontransportkabotasje, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, i en kommentar til forslaget om å innføre en begrensning på maksimalt 30 dager sammenhengende og 45 dager per år totalt for utenlandske transportører i persontransportmarkedet. NHO Reiseliv er også imot forslaget om allmenngjøring av tariffvilkår for utenlandske turbussjåfører i Norge.

(NHO Reiseliv, 30.01.15)

Avviser krise for skipsfarten

Auka konkurranse frå utanlandsk arbeidskraft og store endringar til tross: Den norske maritime næringa har klart seg betre enn ein kunne forvente etter 2. verdskrig. Det meiner professor Stig Tenold ved Norges Handelshøyskole, som har sett på korleis den maritime arbeidskrafta i Noreg er blitt påverka av den auka globaliseringa etter 2. verdskrig.

(maritime, 30.01.15)

LO vil ha lettere vei til allmenngjøring

LO sier et klart nei til nasjonal minstelønn, men vil heller gjøre allmenngjøring enklere. Mens arbeidsgiverne gjerne vil utrede nasjonal minstelønn, synes både LO og YS at dette er et fremmedelement i norsk arbeidsliv. Det ble med andre ord ingen store overraskelser da representanter for partene møttes til debatt på et godt besøkt seminar i Fafo Østforum.

Se også: Lysark fra Fafo Østforum seminar 27. januar: Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Fri Fagbevegelse (29.01.15)

Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) da han innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren. Statssekretær Bård Hoksrud var også til stede, og fra Departementets side var hensikten med møtet å få nødvendige innspill i forkant av viktige samtaler med sentrale EU-politikere i midten av februar.

(NHO Transport, 29.01.15)

Oljeprisfallets innvirkning på arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

Finansminister Siv Jensen (Frp) inviterer til møte om norsk økonomi og konsekvenser av oljeprisfallet. Møtet finner sted i morgen. Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Økonomene som skal delta er innhentet fra blant annet akademia og finansinstitusjonene. Jensen vil ha deres synspunkter på hvordan lavere aktivitet på sokkelen vil påvirke arbeidsledighet og arbeidsinnvandring.

Se også: Finansministeren møter fagøkonomer til dialogmøte (Finansdepartementet, 29.01.15)

(Avisen Agder / NTB, 29.01.15)

Spekter er ny deltaker i Fafo Østforum

Vi er glade for å kunne ønske Arbeidsgiverforeningen Spekter velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum.

(Fafo Østforum, 29.01.15)

Ny veileder mot sosial dumping

– Veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette, sier Siri Bergh, Byggenæringens Landsforening (BNL). BNL har utarbeidet veilederen i samarbeid med bransjeforeningene og Fellesforbundet, og dette er versjon som ble oppdatert desember 2014.

(BNL, 29.01.15)

- Vi har fått en ny tjenerklasse i Norge

- Vi drukner i arbeidskriminalitetsaker, sier den frivillige organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). - Det virker på oss som at norske lover ikke gjelder for utenlandske arbeidstakere som står alene, sier prosjektleder i SEIF, Belinda de León. - Vi ser uverdige arbeidsforhold, trusler mot ansatte som forsøker å si fra og luselønn helt ned til 30, 50 kroner i timen, sier de León.

Se også: Trettebergstuen: - Ja, vi har fått en ny tjenerklasse i Norge (Dagbladet, 29.01.15)

(Dagbladet, 28.01.15)