Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

- Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng

Innvandrere og flyktninger har andre arbeidsvilkår og lavere inntektsutvikling enn nordmenn. Men det er deres fortjeneste at mange regioner i distrikts-Norge opplever befolkningsvekst for første gang på mange tiår. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng, sier prosjektleder Susanne Søholt. 

(NIBR, 17.04.15)

Strengere krav til byggenæringen

Både Statsbygg og Oslo kommune vil stille strengere krav til byggenæringen. Korte kontraktskjeder er ett av virkemidlene. Kommunen har i tillegg opprettet et lovlighetsteam – som skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

(Byggeindustrien, 17.04.15)

Dansk LO frykter tap av arbeidsplasser

Billigselskapet Ryanair flyr nå tusenvis av mennesker til og fra København. Dansk fagbevegelse kritiserer Ryanair for å tilby sosial dumping. Som et mottrekk prøver Ryanair å overbevise danskene om at selskapet skaper mange arbeidsplasser i København. Fagbevegelsen frykter det motsatte.

(Ugebrevet A4, 16.04.15)

Vaskehall ble stengt etter razzia

Elleve kroner timen i lønn var et av funnene da politiet, Skatt Øst, Kemneren i Oslo, Arbeidstilsynet og NAV var på kontroll i en av Oslos vaskehaller. Samarbeidet kalles «Operasjon Vaskebjørn» og har siden 2011 avdekket det de beskriver som slavelignende forhold i Oslos bilrenholdsbransje. Ulovlige innvandrere bor og jobber i vaskehallene for luselønn.

(VG, 16.04.15)

- Ulike konkurransevilkår for transportoppdrag

Boreal Travel i Alta mener konkurransevilkårene er ulike mellom norske og utenlandske selskap for transportoppdrag i Norge. De ønsker selv ikke å samarbeide med underleverandører som bidrar til økt bruk av uønsket kabotasjevirksomhet.

(Altaposten, 15.04.15)

Debatt: - Østarbeidere er overskuddsbutikk for Danmark

- Dansk Folkeparti har vært kritisk til at lønnsmottakere fra Øst-Europa kan komme til Danmark og nyte godt av velferdsytelser. Men det skjer kun i begrenset omfang. Inntil nå har østeuropeiske lønnsmottakere vært en overskuddsforretning for det danske samfunn, skriver Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa.

Se også: Velferdsturisme er blitt et politisk problem for EU (Ugebrevet A4, 30.03.15)

(Ugebrevet A4, 15.04.15)

Kronikk: Et ”svanemerke” for seriøs transport

- Underbetalte sjåfører, brudd på lover og regler og endatil regulær kriminalitet, ser dessverre ikke ut til å skremme norske oppdragsgivere. Oppdragsgiverne går fri, derfor trenger vi nå gapestokken, skriver Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

(Transportmagasinet, 10.04.15)

Svensk utredning foreslår solidaransvar 

Håndhevingsdirektivet ble vedtatt våren 2014. Ett av stridsspørsmålene var solidaransvar, og det ble vedtatt at dette skal være opp til hvert medlemsland. Sluttrapporten fra den svenske offentlige utredningen foreslår nå solidaransvar, og forslaget får kritikk fra både fagforeninger og arbeidsgivere. Utredningen viser blant annet til de norske erfaringene med solidaransvar, beskrevet i Fafo-rapporten Solidaransvar for lønn.

(Stortingets EU/EØS-nytt / Fafo Østforum, 09.04.15)

Bøker fra Formula-prosjektet tilgjengelige på nett

Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik (bildet), Line Eldring og Anne Mette Ødegård er blant forfatterne i bøkene fra prosjektet Free movement and labour law (Formula).

 

(Fafo Østforum, 09.04.15)

Sak om velferdsturisme i EU-domstolen

Før påske ble det avgitt en foreløpig uttalelse fra EU-domstolen i Alimanovic-saken. Den gjelder såkalt «velferdsturisme». Uttalelsen er nært knyttet til Dano-saken der EU-domstolen fastslo at medlemsland ikke trenger å utbetale sosialhjelp til EU-borgere som flytter til landet kun for å motta slike ytelser. I Alimanovic-saken åpnes det imidlertid for at EU-borgere som har flyttet til et annet EU-land for å søke jobb, og som har hatt arbeid en kort tid, kan ha rett til sosialhjelp. Sakene må behandles individuelt.

(Stortingets EU/EØS-nytt, 09.04.15)

Litauen er poppis i norsk finans

Norske bedrifter åpner lommeboken for investeringer i Litauen. 2014 bød på nye rekorder. EUs høyest utdannede befolkning, attraktive skattevilkår, en god infrastruktur og en velutviklet markedsøkonomi er blant forklaringene.

(E24, 08.04.15)

Svenske farmasøyter vil til Norge

Mange svensker med farmasøytisk utdanning søker seg til Norge blant annet på grunn av lønn. Tove Ytterbø i Norges Farmasøytiske Forening sier det også er en hel del arbeidsinnvandring fra Danmark, Finland og Island.

(Dagens Medisin, 07.04.15)