Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Vil ikke ta i bruk virkemidler mot sosial dumping

Det er politisk enighet om sosial dumping, men det stopper der. SV vil ha Telemarksmodellen som regelverk for alle offentlige innkjøp. Kirsti Bergstø fra SV mener det er underlig at ikke regjeringspartiene støtter forslaget. Arve Kambe fra Høyre mener det er feil å binde seg til én modell.

(Fri Fagbevegelse, 02.05.16)

– Polakker vet at Norge ikke er et paradis lenger

Det er enkle forklaringer på hvorfor det er en nedadgående trend i innvandringen fra Øst-Europa, mener forsker ved Fafo, Jon Horgen Friberg: – Denne migrasjonen er i stor grad etterspørselsdrevet, og nå tror jeg man veldig enkelt kan forklare dette med oljekrisen.

 

(E24, 01.05.16)

Advarer mot useriøse bemanningsbyråer

To menn fra Litauen er fengslet for å ha presset sine arbeidskollegaer for penger. Alle de involverte er fra Litauen og ble hentet inn til jobben av bemanningsbyrået BackUp. Nå går Fellesforbundet Nordland hardt ut mot det de mener er useriøse aktører innen byggebransjen.

(Rana Blad, 28.04.16)

Færre østeuropeere kommer til Norge

Nettoinnvandringen fra Polen, Latvia og Litauen har avtatt relativt kraftig de siste årene. Den største forskjellen er at færre drar til Norge. Ifølge SSB er det også flere som drar tilbake. – Flere reiser hjem igjen fordi de mister jobben, i kombinasjon med at det for en del blir bedre arbeidsmuligheter i hjemlandet, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV. Til tross for færre innvandrere, har Senter for utenlandske arbeidstaker en økning i tilsynshenvendelser.

(E24, 28.04.16)

Ny studie om arbeidsinnvandring

Jon Hovland ved Høgskolen Sørøst-Norge har reist til fem forskjellige universiteter og kurssteder i Europa der folk lærer seg norsk. Han intervjuet 41 personer om hvorfor de vil flytte til Norge, og fant ut at innvandrere med utdannelse har høyere ambisjoner enn før, men de ønsker seg også til Norge fordi de kan identifisere seg med landet.

(NRK Vestfold, 28.04.16)

11. mai: NHOs Anskaffelseskonferanse 2016

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes 1. juli 2016, og temaet for NHOs anskaffelseskonferanse 11. juni er kompetanse, seriøsitet og innovasjon. Konferansen retter seg mot innkjøpere, leverandører, advokater og alle med interesse for offentlige anskaffelser.

Konferansen er fullbooket

Les mer om program og venteliste

(NHO, 09.02.16)

Utenlandske IT-selskap overtar norske jobber

I en fløy i Telenors hovedkontor sitter indiske menn i 30-40-årene på rekke og rad foran datamaskiner. De er innleide IT-utviklere. De jobber i Norge i noen uker, måneder eller et par år av gangen. – Vi er moderne nomader, sier dataingeniør Venkatesha Prasad. Mange av de innleide konsulentene arbeider i Norge, men enda flere jobber fra hjemlandet India eller fra land som Ukrania, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Polen, Litauen eller Hviterussland.

(NRK, 28.04.16)

Utsendingsdirektivet og europeisk plattform mot svart arbeid

Utsendingsdirektivet og norsk deltakelse i den europeiske plattformen mot svart arbeid, var to av temaene da EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker holdt innlegg i Stortingets europautvalg.

(Fafo Østforum / Utenriksdepartementet, 27.04.16)

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har vært høyt prioritert i 2015

Arbeidstilsynets årsrapport for 2015 synliggjør at etatens samfunnsoppdrag er viktigere enn noen gang. - Vi jobber for å bidra til et godt, trygt og seriøst arbeidsliv i Norge, men erfarer at det norske arbeidslivet stadig blir utfordret av aktører som bevisst driver på siden av lovverket, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

(Arbeidstilsynet, 27.04.16)

Mindre attraktiv for utenlandsk arbeidskraft å komme til Norge

Svekket kronekurs påvirker arbeidsmigrasjonen. Adecco merker en markant nedgang i antallet svenske arbeidere, men andre bemanningsbyråer forteller at Norge fortsatt er populært.  - Vi har hatt en kraftig økning i oppdrag. Det er naturlig i en periode hvor det har vært mye oppsigelser og permitteringer, sier Henning Karlsen i bemanningsbyrået Verto på Sunnmøre.

(E24, 27.04.16)

EURES forbedres

EUs system for en felles arbeidsformidling, EURES (European Employment Service) er nå overhalt og presentert i en ny og bedre form. Blant annet skal det bli lettere for arbeidsgivere å legge ut informasjon om ledige jobber. EURES er en del av EØS-avtalen og det er NAV som tilbyr EURES-tjenester i Norge. 

(LO-kontoret i Brussel, 25.04.16)

Unison støtte fra tre store sjøfartskommuner

– Vi støtter fullt ut sjømannsorganisasjonenes krav at det må utredes hvordan man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sokkelen og i norske farvann. Det sier ordførerne i Haugesund, Karmøy og Bømlo etter et fellesmøte med sjømannsorganisasjonene.

(Norsk Sjømannsforbund, 25.04.16)