Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

– Sterke tall om skatt fra innvandrere

(ABC Nyheter, 06.01.15)

Skatteinnbetalingen fra de 125.000 EØS-innvandrerne fra Øst-Europa er under halvparten av gjennomsnittet for innfødte. – Vårt svar på dette er todelt, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen. – Det ene er å bekjempe sosial dumping og lavlønnsstrategier i bedriftene, særlig i bygg- og anleggsbransjen hvor mange av østeuropeerne er sysselsatt. Det andre er åpenbart: At vi må skattekriminaliteten til livs, sier Ap-toppen.
Se også: EU-innvandrere fra Øst-Europa betaler halvparten i skatt (ABC Nyheter, 05.01.15)

- Bemanningsbyrået, og ikke innleiefirmaet, er ansvarlig for likebehandling av innleide

(Fri Fagbevegelse, 06.01.15)

Det er bemanningsbyråenes oppgave å sørge for at innleide arbeidstakere sikres den samme lønnen som om de hadde vært ansatt i bedriften de er leid ut til. Det har Arbeidsretten nå slått fast i en viktig prinsippdom. En følge av dommen er at tillitsvalgte i innleiebedriften ikke får rett til å tviste dersom de mener at innleide får dårligere vilkår enn faste ansatte.
Se også: Seier i arbeidsretten (NHO, 06.01.15)

YTF: - Akutt behov for allmenngjøring innen godstransport

(Helgelendingen, 06.01.15)

Helgelendingen brakte nylig fram saken om trailersjåføren Sergey Chabarov, som etter å ha kjørt av veien 18. desember, ble værende i Norge uten å få hjelp fra sin arbeidsgiver Girteka Logistics. – Sosial dumping i godstransportsektoren er uakseptabelt, og utenlandske transportselskaper med oppdrag i Nørge bør møtes med minimumskrav for hvordan de skal behandle sine ansatte, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet (YTF). 

– Nye lønnskrav vil kvele fiskeindustrien

(NRK Troms og Finnmark, 06.01.15)

Nye regler tarifflønn til alle i fiskeindustrien vil gå hardt ut over arbeidsplasser i Norge, mener adm.dir Svein Reppe i bransjeforeningen Norske Sjømatbedrifters Landsforening. LO er hoderystende til påstandene. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), som er den største arbeidsgiverorganisasjonen i næringen, støtter derimot de allmenngjorte tariffavtalene.

Polakker mister jobben i fiskeforedlingsbedrift

(Sysla, 05.01.15)

Fiskeforedlingsbedriften Norse Production på Sotra varsler oppsigelse av 20-30 polske arbeidere etter at lovbestemt minstelønn er vedtatt. De polske gjestearbeiderne har så langt tjent rundt 100 kroner timen på fabrikken. Allmenngjøring av tariffavtalen innebærer  minstelønninger på 172,85 kroner for fagarbeidere og 162,85 for produksjonsarbeidere. - For oss betyr dette en så stor kostnadsøkning at vi ikke kommer utenom en betydelig nedbemanning, sier fabrikksjef Tom Lerberg hos Norse Production.

Nordisk nyhetsbrev: EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 05.01.15)

Nytt nummer at det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ble tilgjengelig på nett 20. desember 2014.

- Arbeidsinnvandringen truer hele det norske arbeidslivet

(Fri Fagbevegelse / ANB, 04.01.15)

Leder i Fellesforbundet, Arve Bakke mener arbeidsinnvandringen truer det norske arbeidslivet. – Press på arbeidstidsordningene, press på lønninger, helse, miljø og sikkerhet. Og for ikke å snakke om at press på kompetansen i arbeidslivet truer hele vår arbeidslivsorganisering, sier Bakke. Han mener løsningen på problemet ikke er å hindre svensker, polakker eller tyskere å arbeide i landet, men å sørge for at det seriøse arbeidslivet blir styrket.

Arbeidsinnvandring gir høy folkevekst

(Ledernett, 02.01.15)

Folketallet har økt med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Det tilsvarer vekst på nesten 12 prosent. Hovedårsaken er den store arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.