Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

LO Finnmark: – Holdningene legitimerer sosial dumping

(NRK Troms og Finnmark, 07.01.15)

Deler av fiskerinæringen ønsker ikke tarifflønn for alle. Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, mener allmenngjøring i fiskeindustrien vil føre til konkurser og utflagging. LO-sekretær Bjørn Johansen i Finnmark er rystet, og mener slike holdninger legitimerer underbetaling og sosial dumping.

Arbeidsinnvandrere lite interessert i norsk statsborgerskap

(Statistisk sentralbyrå, 07.01.15)

Selv om antallet overganger til norsk statsborgerskap har økt i perioden 1977-2013, er det en stadig lavere andel blant dem som kan skifte statstilhørighet, som faktisk gjør det. Arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge etter EU-utvidelsen i 2004, bytter ikke i like stor grad statsborgerskap som flyktninger.

Ny sosial dumping-rapport fra Arbeidstilsynet

(Arbeidstilsynet, 06.01.15)

Sosial dumping er et stort og vedvarende problem i norsk arbeidsliv som brer seg til stadig nye bransjer. Det viser erfaringer som Arbeidstilsynet har samlet gjennom flere års arbeid med dette temaet. - Vi har kraftige virkemidler, og uten vår tilsynsinnsats ville problemet vært verre, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen. Problemet er likevel økende.

Se også: Hver tredje inspektør i Arbeidstilsynet har blitt utsatt for trusler om vold mens de drev tilsyn mot sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 07.01.15)

 

– Sterke tall om skatt fra innvandrere

(ABC Nyheter, 06.01.15)

Skatteinnbetalingen fra de 125.000 EØS-innvandrerne fra Øst-Europa er under halvparten av gjennomsnittet for innfødte. – Vårt svar på dette er todelt, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen. – Det ene er å bekjempe sosial dumping og lavlønnsstrategier i bedriftene, særlig i bygg- og anleggsbransjen hvor mange av østeuropeerne er sysselsatt. Det andre er åpenbart: At vi må skattekriminaliteten til livs, sier Ap-toppen.
Se også: EU-innvandrere fra Øst-Europa betaler halvparten i skatt (ABC Nyheter, 05.01.15)

- Bemanningsbyrået, og ikke innleiefirmaet, er ansvarlig for likebehandling av innleide

(Fri Fagbevegelse, 06.01.15)

Det er bemanningsbyråenes oppgave å sørge for at innleide arbeidstakere sikres den samme lønnen som om de hadde vært ansatt i bedriften de er leid ut til. Det har Arbeidsretten nå slått fast i en viktig prinsippdom. En følge av dommen er at tillitsvalgte i innleiebedriften ikke får rett til å tviste dersom de mener at innleide får dårligere vilkår enn faste ansatte.
Se også: Seier i arbeidsretten (NHO, 06.01.15)

YTF: - Akutt behov for allmenngjøring innen godstransport

(Helgelendingen, 06.01.15)

Helgelendingen brakte nylig fram saken om trailersjåføren Sergey Chabarov, som etter å ha kjørt av veien 18. desember, ble værende i Norge uten å få hjelp fra sin arbeidsgiver Girteka Logistics. – Sosial dumping i godstransportsektoren er uakseptabelt, og utenlandske transportselskaper med oppdrag i Nørge bør møtes med minimumskrav for hvordan de skal behandle sine ansatte, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet (YTF). 

– Nye lønnskrav vil kvele fiskeindustrien

(NRK Troms og Finnmark, 06.01.15)

Nye regler tarifflønn til alle i fiskeindustrien vil gå hardt ut over arbeidsplasser i Norge, mener adm.dir Svein Reppe i bransjeforeningen Norske Sjømatbedrifters Landsforening. LO er hoderystende til påstandene. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), som er den største arbeidsgiverorganisasjonen i næringen, støtter derimot de allmenngjorte tariffavtalene.

Polakker mister jobben i fiskeforedlingsbedrift

(Sysla, 05.01.15)

Fiskeforedlingsbedriften Norse Production på Sotra varsler oppsigelse av 20-30 polske arbeidere etter at lovbestemt minstelønn er vedtatt. De polske gjestearbeiderne har så langt tjent rundt 100 kroner timen på fabrikken. Allmenngjøring av tariffavtalen innebærer  minstelønninger på 172,85 kroner for fagarbeidere og 162,85 for produksjonsarbeidere. - For oss betyr dette en så stor kostnadsøkning at vi ikke kommer utenom en betydelig nedbemanning, sier fabrikksjef Tom Lerberg hos Norse Production.

Nordisk nyhetsbrev: EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 05.01.15)

Nytt nummer at det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ble tilgjengelig på nett 20. desember 2014.

- Arbeidsinnvandringen truer hele det norske arbeidslivet

(Fri Fagbevegelse / ANB, 04.01.15)

Leder i Fellesforbundet, Arve Bakke mener arbeidsinnvandringen truer det norske arbeidslivet. – Press på arbeidstidsordningene, press på lønninger, helse, miljø og sikkerhet. Og for ikke å snakke om at press på kompetansen i arbeidslivet truer hele vår arbeidslivsorganisering, sier Bakke. Han mener løsningen på problemet ikke er å hindre svensker, polakker eller tyskere å arbeide i landet, men å sørge for at det seriøse arbeidslivet blir styrket.

Arbeidsinnvandring gir høy folkevekst

(Ledernett, 02.01.15)

Folketallet har økt med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Det tilsvarer vekst på nesten 12 prosent. Hovedårsaken er den store arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.