Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Leder: Regjeringen fortjener ros for nye lærlingekrav

( Klassekampen, 12.02.15)

- Regjeringen har varslet regelendringer som gjør at bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlig anbud. Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlandske bedrifter. Her fortjener regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ros. Forslaget er også et bidrag i kampen mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, skriver Klassekampen på lederplass.

Ny Fafo-rapport: Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

(Fafo Østforum, 12.02.15)

Omfanget av innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er til tider svært stort. Denne rapporten viser at det kan være uklart hvem som har HMS-ansvaret for innleide arbeidstakere. Og mye tyder på at utenlandske innleide arbeidstakere er mer utsatt for skade enn andre. Rapporten er laget i samarbeid mellom Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen og NTNU-forskere.

Se også: Innleide arbeidstakere har større helserisiko (Fri Fagbevegelse, 13.02.15)

Cabotagestudien: Usikkert kabotasje-resultat i Norge

En svensk Cabotagestudie ble gjennomført som et skandinavisk prosjekt høsten 2013. Nå er resultatet offentliggjort, uten at man kan konkludere med annet enn at man fortsatt er usikre på omfanget. Den norske delen av studien er innlemmet i en ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen, utarbeidet av Fafo og TØI. (Transportmagasinet, 12.02.15)

Ny Fafo-rapport: Arbeidsforhold i gods og turbil

Både arbeidstakere og arbeidsgivere i transportnæringen er bekymret fordi tilgangen på utenlandsk arbeidskraft skaper press på lønns- og arbeidsvilkår. Mobiliteten gjør at tiltak som virker i andre bransjer, ikke vil ha samme effekt innenfor transport. Denne rapporten om forholdene i gods og turbil fra Fafo og TØI presenteres i dag.  Forskere på prosjektet er Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik. (Fafo Østforum, 12.02.15)

Åpning av senter mot arbeidslivskriminalitet

(Arbeidstilsynet, 12.02.15)

I dag åpner Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV-kontroll, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt sitt samlokaliserte senter i Oslo City. Tolletaten deltar også i samarbeidet. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (bildet) står for den offisielle åpningen.

Se også: Samlokalisering mot organisert arbeidslivskriminalitet (Fri Fagbevegelse, 12.02.15)

Flere utenlandske sjåfører i norske lastebiler

(NRK Hedmark og Oppland, 11.02.15)

I vinter ble hver tiende av de kontrollerte norskregistrerte lastebilene kjørt av en utlending, viser ny statistikk fra kontrollene til Statens vegvesen. Mange utenlandske sjåfører får jobb i norske firmaer og selskaper.

Dumpingbeskyldt kjøkkenprodusent er slått konkurs

Kvalsvik Produksjon er konkurs. Det skulle bli et industrieventyr, men endte i stedet med politianmeldelse av ansatte, beskyldninger om sosial dumping og dårlige arbeidsforhold. Sju polske arbeidere sier de ikke kan dra hjem før de har fått utbetalt utestående lønn fra arbeidsgiveren sin. (NRK Hedmark og Oppland, 11.02.15)

Se også: Dropper lønna til polske arbeidere (Gudbrandsdølen Dagningen, 13.01.15)

Beskyldninger om sosial dumping og dårlige arbeidsforhold (NRK Hedmark og Oppland, 14.01.15)

Innrømmer manglende lønn (Vigga, 14.01.15)

Kjøkkenprodusent på Dombås beskyldes for sosial dumping (Byggeindustrien, 20.01.15)

Tysk minstelønn for lastebilsjåfører

(LO-kontoret i Brussel, 10.02.15)

Etter at Tyskland innførte minstelønn raser debatten om hvem som skal omfattes og hvem som skal unntas. Skal den gjelde for utenlandske lastebilsjåfører på oppdrag i Tyskland, eller strider det mot fri flyt av tjenester? Den tyske regjering har så langt stått fast på at minstelønna skal gjelde for kabotasjekjøring i Tyskland.

Akershus har høyere andel arbeidsinnvandrere enn landsgjennomsnittet

(Akershus fylkeskommune, 10.02.15)

Innvandrere utgjør 14 prosent av befolkningen i Akershus fylke. Det viser et nytt statistikkhefte om personer med innvandrerbakgrunn i Akershus. Polakker er den klart største gruppen, per 1. januar 2014 var det 12.901 bosatte polakker i fylket.

 

Tøffere tider for svenske arbeidsinnvandrere

(dn.no, 09.02.15)

Nedgangen i energisektoren kan gi økt arbeidsledighet og hardere konkurranse om jobbene. Sjeføkonomen i Swedbank-Norge forventer mindre arbeidsinnvandring fra alle land og helt klart fra Sverige. Og de svenske jobbsøkerne konkurrerer dessuten med arbeidsinnvandrere fra Polen og Baltikum.

Se også: Norgesfesten er over (di.se, 09.02.15)

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"

(NLF, 09.02.15)

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er på linje med Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sitt krav om almenngjøring av timelønn og diettsatser. NLFs støtte til allmengjøring er betinget av at det blir effektive kontrolltiltak.

Se også: Felles front mot underbetaling i godstransportbransjen (Fri Fagbevegelse, 10.02.15)

Minstelønn – mulighet eller trussel?

(Arbeidsliv i Norden, 07.02.15)

- Dropp berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus, skriver Berit Kvam i en innledende kommentar til dette temanummeret fra nettavisen Arbeidsliv i Norden. 

Nedenfor er det link til sakene om minstelønn (Arbeidsliv i Norden, 1/2015, 07.02.15):

NFS-leder: Drop modstanden mod at diskutere mindsteløn

Minimilöner kan bli fråga på Europafackets kongress

Norsk modell för minimilöner sprids till allt fler branscher

Transport ser på minimilöner för att begränsa social dumping i Sverige

Yttervänstern i Finland ensam om krav på minimilöner