Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Tekna refser Statoil

Statoils utflagging av IT til India har satt sikkerheten i fare, ifølge flere interne rapporter. Selskapet har heller ikke informert Petroleumstilsynet om alvorlige hendelser som den på Mongstad i 2014, der en IT-arbeider i India stoppet produksjonen på Statoils oljeraffineri ved en tastefeil. Tekna reagerer på manglende åpenhet rundt rapportene.

(Tekna, 28.10.16)

Vil kjempe for au pair-senteret

Den borgerlige regjeringa kutter støtten, men uten senteret er au pairene fritt vilt, frykter Norsk Folkehjelp. Senteret tar imot rundt 100 henvendelser i måneden fra både au pairer og vertskapsfamilier.

(Fagforbundet, 28.10.16)

Åpent brev fra Arbeidstilsynet til LO om Ramunas-ulykken

Ulykken der Ramunas Gudas fra Litauen ble hardt skadet berører oss, skriver regiondirektør i Arbeidstilsynet, Hanne Luthen. 22. juli 2013 ble den da 21 år gamle Ramunas Gudas alvorlig skadet i en ulykke i en heissjakt på Haslum. Da hadde han jobbet i Norge i to uker. LO, med Heismontørenes Fagforening i spissen, er svært kritisk til Arbeidstilsynets håndtering av ulykken.

(Budstikka, 28.10.16)

Utenlandske arbeidstakere skader seg oftere enn danskene

Utenlandske arbeidstakere kommer oftere alvorlig til skade på jobben enn sine danske kolleger, viser en ny undersøkelse. Desto lengre vekk du kommer fra, jo større er risikoen. Det er første gang det er gjennomført en systematisk undersøkelse av dette forholdet i Danmark, sier Karin Biering, som er en av forskerne bak studien, og som holder til ved universitetsklinikken Arbejdsmedicin i Herning.

(Ugebrevet A4, 28.10.16)

Videreføring av allmenngjorte tariffavtaler

Tariffnemnda har gjort vedtak om videreføring av allmenngjorte tariffavtaler i bygg, i skips- og verftsindustrien og elektro. De nye lønnssatsene vil gjelde fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Vedtakene ble gjort 23. september.

(Arbeids- og sosialdepartementet, 28.10.16)

- Spørsmål om politisk vilje å få oljearbeiderne på flerbruksfartøy omfattet av norsk lov

- Over halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer fra havbunnsbrønner. Men de som installerer og vedlikeholder dette utstyret er ikke omfattet av norsk lov og tilsyn, sa Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi i en debatt om flerbruksfartøy hos Fafo Østforum i går.

Se også: Manifest Analyse sin film «Uten kontroll» om flerbruksfartøy på norsk sokkel

(Industri Energi, 27.10.16)

Kommentar: ESA-pålegg kan få store konsekvenser for byggenæringen

At ESA vil slutt på kravet om at arbeidsgiver betaler reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i enkelte bransjer, kan få kan få store konsekvenser for byggenæringen, skriver Arve Brekkhus. Han mener at selskaper med utenlandske arbeidere vil kunne spare store summer, noe som kan føre en til en vridning av konkurransevilkårene i næringen.

(Bygg.no, 27.10.16)

SV vil avgrense arbeidsinnvandringa til Noreg

Ein «ukontrollert strøm av arbeidsinnvandrere» fører til press på lønns- og arbeidsvilkår, meiner stortingsrepresentant Kirsti Bergstø i Sosialistisk Venstreparti.– For å hindre naud og fattigdom, må vi stille strengare krav arbeidsinnvandrarar med tilknyting til arbeidslivet.

(Hordaland, 27.10.16)

ESA skyter på nytt mot Norge

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, skyter på nytt mot den norske regjeringen, allmenngjøringsinstituttet og den norske arbeidslivsmodellens orden og regler. Etter at Verftssaken (STX) fra 2008 nå har vært i tre norske rettsinstanser og en tur innom EFTA-domstolen i Luxembourg trodde man at Høyesterett i Norge hadde det siste ordet. Men NHO klaget saken inn overfor ESA etter at de tapte i Høyesterett.

(LO-kontoret i Brussel, 27.10.16)

Bør rettsvernet til sjøfolkene flagges hjem?

På utlandsregistrerte skip gjelder ikke norsk rett, selv om de ansatte er norske og jobben kun foregår i norske farvann. – Det er ingenting i veien for å endre på dette, forteller stipendiat innen internasjonal privatrett, i et intervju med arbeidslivet.no

Se også: Fafo Østforum seminar 26 okt: Lovløse forhold i norske farvann?

 

(arbeidslivet.no, 26.10.16)

Frykter mer arbeidslivskriminalitet

LO og NHO mener det nye regelverket om offentlige anskaffelser kan gi mer arbeidslivskriminalitet og svekke konkurransen for små og mellomstore bedrifter. De krever en evaluering av regjeringen innen seks måneder.

Se også: Nærings- og fiskeridepartementet tror ikke på NHO/LO (Anbud365, 26.10.16)

(Dagsavisen, 26.10.16)

Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsforholdene i norske farvann

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum 26. oktober. Det var innledere fra Industri Energi, Norsk olje & gass, Universitetet i Oslo, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat og Norges Rederiforbund. Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

(Fafo Østforum, 26.10.16)