Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Lav organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere

(NRK Hordaland, 06.03.15)

Manglende organisering blant arbeidsinnvandrere kan svekke den norske arbeidslivsmodellen. En annen konsekvens er at bedriftene i større grad vil velge billig og uorganisert arbeidskraft fra utlandet. Noen østeuropeiske bygningsarbeidere tør ikke organisere seg. - Den viktigste grunnen er at de ikke kjenner til fagforeningene eller ikke har blitt spurt, presiserer Fafo-forsker Line Eldring.

Belgisk byggebransje: 50 prosent utenlandsk arbeidskraft

(LO Brussel, 06.03.15)

Byggebransjen i Belgia domineres nå helt av utenlandsk arbeidskraft. Annen hver yrkesaktiv kommer enten fra et naboland eller fra de "nye" EU-medlemslandene i øst.

Kronikk: På tide at Norge verdsetter arbeidsinnvandring

(Romerikes Blad, 06.03.15)

- Vi streiker, kjemper og forhandler oss til høyere lønn, bedre betingelser og tryggere arbeidsforhold. Samtidig vil vi betale minst mulig for tjenester vi ønsker utført på egen bil og i eget hjem. Det er på tide at Norge verdsetter arbeidsinnvandringen ved å bidra til rettigheter på lik linje med norske arbeidstakere, skriver Katrine Gjessing Halvorsen.

Kommentar: Internasjonalisering av transportsektoren

(Norsk Sjømannsforbund, 06.03.15)

- Konflikten i flyselskapet Norwegian illustrerer hvordan internasjonalisering av en sektor setter arbeidsplasser og arbeidsvilkår under et betydelig press. Nå må norske politikere tydeliggjør de sentrale prinsipper som skal være førende for norsk arbeidsliv, og ikke overlater roret til kreative arbeidsgivere, skriver sjømannsorganisasjonene i Norge.

Stereotyper og fordommer om svensker og polakker

(Forskning.no, 05.03.15)

Både svenske og polske arbeidsinnvandrere opplever positive og negative stereotyper, forteller kulturviter Ida Tolgensbakk ved Universitetet i Oslo som har tatt doktorgraden på unge svensker i Oslo, og Fafo-forsker Jon Horgen Friberg som forsker på polske arbeidsinnvandrere.

Nyhetsbrev 4/15

(Fafo Østforum 05.03.15)

Dette er noen av sakene i nyhetsbrevet:

  • Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg
  • Ny EU-dom gjør arbeidet mot sosial dumping enklere
  • Brennpunkt-dokumentar om dødsbrannen i Drammen: "Berre ein polakk"

Dansk minister: Arbeidsklausuler uforenlig med EU-retten

(Ugebrevet A4, 04.03.15)

Den danske arbeidsministeren vil ikke kreve at danske kommuner og regioner innfører klausuler for å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester. Bakgrunnen er at han mener dette er uforenlig med EU-retten. I dag er det likevel obligatorisk for den danske staten å bruke arbeidsklausuler.

Flere utenlandske arbeidstakere dør på jobb

(Fri Fagbevegelse, 03.03.15)

I alt sju personer har omkommet i arbeidsulykker i Norge hittil i år. Fire av dem var arbeidstakere av utenlandsk opprinnelse.

Se også: 13 av de 43 som døde på jobb i 2014 var utenlandske statsborgere (Stavanger Aftenblad / NTB, 22.01.15)

Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var utenlandske statsborgere (Arbeidstilsynet, 17.01.14)

Flere europeiske studenter til Norge

(Utdanningsnytt / SIU, 03.03.15)

Nesten 24.000 internasjonale studenter fant veien til Norge i studieåret 2013–2014, og det er særlig antallet europeere som øker. På bare fire år har Sverige og Polen fordoblet antallet studenter i Norge. Økningen må sees i sammenheng med arbeidsinnvandringen fra de to landene.

Kommentar: Billige polakker

(Fri Fagbevegelse, 03.03.15)

- Aksepten for å skaffe seg en "billig polakk" og den skandaløse etterforskningen av dødsbrannen i Drammen henger nært sammen. Arbeidsinnvandrernes status kan bare heves dersom det arbeidet de gjør verdsettes likt med arbeid utført av nordmenn, skriver Eline Lønnå.

Se også: Kronikk: Godt nok for en polakk (NRK Ytring, 24.02.15)

- Kulturforskjeller like viktig som språk

(Byggeindustrien, 03.03.15)

Språk og kulturforskjeller kan være en medvirkende årsak til mange av ulykkene på byggeplassene, ifølge Torgeir Ekseth, HMS-ansvarlig i Veidekke Entreprenør Trondheim. - Mange av de utenlandske arbeiderne, er ikke vant til vår måte å jobbe på, der mye av ansvaret er lagt på den enkelte arbeidstaker, sier Ekseth.

Hard konkurranse preger pilotenes arbeidsdag

(Fafo Østforum, 03.03.15)

Nylig er det gjennomført en undersøkelse blant mer enn 6000 piloter i Europa om deres ansettelsesvilkår. Den harde konkurransen i luftfarten påvirker ikke bare arbeidstakernes rettigheter, men reiser også spørsmål om flysikkerheten. I denne rapporten, som handler om atypiske ansettelser i luftfarten, har Fafo ved Anne Mette Ødegård bidratt med nasjonal rapportering.

Les mer om prosjektet. Last ned rapporten Atypical Employment in Aviation