Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Ny veileder fra Difi

(Difi, 25.03.15)

Difi har i dag lansert en ny veileder om beste praksis ved oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Se også Difis fagsider om offentlige anskaffelser

Nyhetsbrev 5/15

(Fafo Østforum 24.03.15)

Dette er noen av sakene i nyhetsbrevet:

  • Migrasjonsforskeren Douglas Massey innleder på seminar hos Fafo den 21. mai
  • Arbeidsrette vurderte polske arbeidstakere som "frivillige pendlere"
  • EU-domstolen mener det er lovlig å begrense innleie

 

Polakker i bygg er den største gruppen hos SUA

(Arbeidstilsynet, 24.03.15)

I løpet av 2014 ble det registrert om lag 111 000 besøkende på de tre servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og Kirkenes. De fleste kommer fortsatt fra Polen, og bygg og anlegg er den største bransjen.

Se også: Årsrapport (sua.no)

Mangler oversikt over mannskap på fiskebåter

(NRK Finnmark, 23.03.15)

Ingen offentlige myndigheter har oversikt over hvem som er mannskaper på fiskebåter. Dette gjør både redningsarbeid og kampen mot sosial dumping vanskeligere, mener Norsk Sjømannsforbund.

Se også: Sosial dumpingsaker blir ikke prioritert (NRK Finnmark, 20.03.15)

Kronikk: Massiv arbeidsmigrasjon medfører forlatte barn

(Dagsavisen / LO, 23.03.15)

Tusenvis av østeuropeiske barn vokser opp nærmest som foreldreløse, når foreldrene drar vestover for å jobbe. Bedre lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsinnvandrere i Norge, er klart en løsning på problemet, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund.

Uenighet om ansvar for barna

(Aftenposten, 22.03.15)

Aftenposten har i flere artikler sett på konsekvensene av fri flyt av arbeidskraft i Europa. Unicef etterlyser en bedre tilrettelegging for utenlandske arbeidstakere som har barn i hjemlandet. - Norsk næringsliv må promotere barns rettigheter, mener Unicef. – Opp til hver enkelt arbeidsplass, svarer NHO.

Se også: Måtte forlate sønnene i Polen (Aftenposten, 19.03.15)
Måtte la datteren bli igjen i Spania (Aftenposten, 18.03.15)

Sosial dumpingsaker blir ikke prioritert

(NRK Finnmark, 20.03.15)

Ulovlig bruk av utenlandske mannskaper i fiskeflåten er et økende problem, men å kontrollere dette er ikke en prioritert oppgave hos Sjøfartstilsynet. Flere frykter at mannskapene utsettes for sosial dumping, Arbeiderparti-politiker Fredric Holen Bjørdal ber nå om tiltak fra næringsministeren.

Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring

(NHO Transport, 20.03.15)

Nestlederen i Europaparlamentets transportkomite mener at Tysklands minstelønn og andre lands planer om allmenngjøring av minstelønnssatser innen transportsektoren ikke er en god idé. Han mener utfordringene i stedet må løses via klarere kabotasjeregler og økt kontrollvirksomhet.

Irsk vikarbyrå dømt for sosial dumping i Frankrike og i Nederland

(EL & IT, 19.03.15)

Det irske vikarbyrået Atlanco RIMEC er dømt for sosial dumping både i Frankrike og i Nederland. Den europeiske Bygg- og Trearbeider Federasjonen (EFBWW) hadde en stor kampanje mot vikarbyrået for tre år siden. Kampanjen protesterte mot utnyttelsen av tusenvis av utenlandske arbeidstakere fra ulike østeuropeiske land.

Frykter sosial dumping på norske fiskebåter

(NRK Finnmark, 18.03.15)

Det er stadig vanligere at norske fiskefartøyer rekrutterer mannskaper fra lavkostland i Øst-Europa. Men den såkalte deltakerloven krever at minst halvparten av mannskapet ombord på fiskefartøyet skal være bosatt i en norsk kystkommune. Norsk Sjømannsforbund frykter omfattende sosial dumping.

Se også: Tar avstand fra sosial dumping (Norges Fiskarlag, 18.03.15)

Arbeidsinnvandring er en årsak til produktivitetsnedgang

(Bergens Tidende, 18.03.15)

Statsminister Erna Solberg (H) mener vi må forberede oss på samme levestandard som andre europeiske land. Hun mener den rekordstore arbeidsinnvandringen som har vært siden EU-utvidelsen i 2004 må ta en stor del av ansvaret for at produktiviteten har gått ned.

Veileder andre polske arbeidstakere i Norge

(Moss Avis, 17.03.15)

Etter at hun selv ble grovt utnyttet som butikkmedarbeider, valgte polske Ewa Stensrød å slåss. Og vant. Nå lever hun av å hjelpe andre polske arbeidere i Norge. - Mange blir utnyttet. De får ikke de samme betingelser som norske, sier Stensrød, som kom til Norge i 2000.