Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Oljeprisfallets innvirkning på arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

(Avisen Agder / NTB, 29.01.15)

Finansminister Siv Jensen (Frp) inviterer til møte om norsk økonomi og konsekvenser av oljeprisfallet. Møtet finner sted i morgen. Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Økonomene som skal delta er innhentet fra blant annet akademia og finansinstitusjonene. Jensen vil ha deres synspunkter på hvordan lavere aktivitet på sokkelen vil påvirke arbeidsledighet og arbeidsinnvandring.

Se også: Finansministeren møter fagøkonomer til dialogmøte (Finansdepartementet, 29.01.15)

Spekter er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 29.01.15)

Vi er glade for å kunne ønske Arbeidsgiverforeningen Spekter velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum.

Ny veileder mot sosial dumping

(BNL, 29.01.15)

– Veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette, sier Siri Bergh, Byggenæringens Landsforening (BNL). BNL har utarbeidet veilederen i samarbeid med bransjeforeningene og Fellesforbundet, og dette er versjon som ble oppdatert desember 2014.

- Vi har fått en ny tjenerklasse i Norge

(Dagbladet, 28.01.15)

- Vi drukner i arbeidskriminalitetsaker, sier den frivillige organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). - Det virker på oss som at norske lover ikke gjelder for utenlandske arbeidstakere som står alene, sier prosjektleder i SEIF, Belinda de León. - Vi ser uverdige arbeidsforhold, trusler mot ansatte som forsøker å si fra og luselønn helt ned til 30, 50 kroner i timen, sier de León.

Se også: Trettebergstuen: - Ja, vi har fått en ny tjenerklasse i Norge (Dagbladet, 29.01.15)

Arbeidstilsynet hadde nedgang i antall anmeldelser og tvangsgebyr i 2014

(Fri Fagbevegelse, 27.01.15)

De siste årene har Arbeidstilsynet vridd virksomheten sin for å bekjempe sosial dumping, og etaten har dermed hatt en kraftig vekst i antall anmeldelser og antall vedtak om tvangsmulkt. De foreløpige tallene fra tilsynet viser at denne utviklingen har flatet ut i 2014. Nedgangen kan være et uttrykk for at arbeidet mot sosial dumping har begynt å virke, men tallene må analyseres før vi kan konkludere, presiserer direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Presentasjon fra allmenngjøringsseminaret

(Fafo Østforum, 27.01.15)

Fafo Østforum arrangerte seminar 27. januar, og temaet var allmenngjøring av tariffavtaler og minstelønnsordninger. På seminaret så vi nærmere på erfaringene med dagens allmenngjøringsordning, og partene var invitert til å diskutere utfordringer og mulige løsninger framover. På seminarets nettside kan du laste ned presentasjonene.

Protesterer mot tysk minstelønn

(Anlegg & Transport, 27.01.15)

Fra 1. januar ble det innført en lov i Tyskland som sier at alle ansatte over 18 som utfører arbeid i Tyskland skal ha en minstelønn på minimum 8,5 euro i timen – noe som tilsvarer rundt 80 kroner. Det vil også gjelde langtransportsjåfører på transitt gjennom landet i de timene sjåføren er i Tyskland. Europakommisjonen har mottatt klager fra Polen, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Romania og Bulgaria.

Se også: Slipper minstelønn gjennom Tyskland (A&T, 11.02.15)

Jobben var ferdiggjort da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon

(Byggmesteren, 25.01.15)

Et tips om det som så ut til å være farlig arbeid på en enebolig ble sendt inn via Arbeidstilsynets tipsmottak på internett. To uker etter at tipset var mottatt, dro Arbeidstilsynet til adressen, men da var jobben gjort, og trestillaset var ryddet ned.

Fra 1. februar: ny lov om minstelønn i fiskeindustrien

(Lofotposten, 23.01.15)

Allmengjøring i fiskeindustrien ble vedtatt i november, og 1. februar trer den nye loven i kraft. Den innebærer at ingen som jobber i fiskeindustrien skal tjene mindre enn 162,85 kroner i timen. - De som har spekulert i billig arbeidskraft fra Øst-Europa må betydelig opp, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN. Minstelønnssatsen skal gjelde alle, også de som er ansatt i østeuropeiske bemanningsbyråer.

Coop sier opp avtale med litauisk transportselskap

(Handelsbladet, 22.01.15)

Coop mener det litauiske transportselskapet Girteka Logistics har utvist dårlig dømmekraft, og forlenger ikke kontrakten med selskapet. Ifølge Nationen er Girteka gjentatte ganger blitt anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. I tillegg blir de beskyldt for å underbetale sjåførene sine, og drive sosial dumping.

Gode erfaringer fra pilotprosjekt mot sosial dumping

(Vest24, 22.01.15)

Et tett og nært samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, kemneren, samt politiet, styrker arbeidet mot sosial dumping. Prosjektgruppen er samlokalisert. Det bidrar til et mer effektivt samarbeid før, under og etter tilsyn, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet, Vestlandet. Pilotprosjektet startet 1. januar 2014, og erfaringene fra Bergen har vist seg å være en suksess.

Utenlandske arbeidere i bemanningsbransjen er redde

(Fri Fagbevegelse, 21.01.15)

Utenlandske arbeidere i bemanningsbransjen risikerer jobben dersom de organiserer seg, og tør bare treffe fagforeningsrepresentanter i det skjulte. I denne virkeligheten prøver Rose Maiken Flatmo å verve medlemmer til Fellesforbundet.