Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Sak om velferdsturisme i EU-domstolen

(Stortingets EU/EØS-nytt, 09.04.15)

Før påske ble det avgitt en foreløpig uttalelse fra EU-domstolen i Alimanovic-saken. Den gjelder såkalt «velferdsturisme». Uttalelsen er nært knyttet til Dano-saken der EU-domstolen fastslo at medlemsland ikke trenger å utbetale sosialhjelp til EU-borgere som flytter til landet kun for å motta slike ytelser. I Alimanovic-saken åpnes det imidlertid for at EU-borgere som har flyttet til et annet EU-land for å søke jobb, og som har hatt arbeid en kort tid, kan ha rett til sosialhjelp. Sakene må behandles individuelt.

Litauen er poppis i norsk finans

(E24, 08.04.15)

Norske bedrifter åpner lommeboken for investeringer i Litauen. 2014 bød på nye rekorder. EUs høyest utdannede befolkning, attraktive skattevilkår, en god infrastruktur og en velutviklet markedsøkonomi er blant forklaringene.

Svenske farmasøyter vil til Norge

(Dagens Medisin, 07.04.15)

Mange svensker med farmasøytisk utdanning søker seg til Norge blant annet på grunn av lønn. Tove Ytterbø i Norges Farmasøytiske Forening sier det også er en hel del arbeidsinnvandring fra Danmark, Finland og Island.

Finnes ingen oversikt over ulovlig kabotasje

(NRK Sørlandet, 03.04.15)

Både Norges Lastebileier-Forbund, vegvesenet og stortingspolitikere mener ulovlig kabotasje er en stor utfordring. TØI-forsker mener at mye av det man tror er kabotasje, kan være transport som er knyttet til et internasjonalt transportoppdrag.

EU-aksept for tysk minstelønnsforslag

(Norsk Lastebileier-Forbund, 30.03.15)

Det tyske forslaget til minstelønn har fått prinsipiell tilslutning i EU-parlamentet. Minimumslønninger på transportområdet er ikke til hinder for de fire friheter i det indre marked, mener EU-kommisjonen.

Uropatrulje fant usikrede litauere på taket

(Maleren, 30.03.15)

Byggebransjens uropatrulje, det som tidligere het Prosjekt Teamwork, rapporterer om det ene lovbruddet etter det andre. Først tipset Vidar Sagmyr om folk som arbeidet usikret på et tak.

Vil sette bransjestandard mot sosial dumping

(Byggeindustrien, 30.03.15)

illustrasjon renhold privatillustrasjon bygningsarbeiderForsvarsbygg har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og drift (Difi) og andre offentlige byggherrer bidratt til å utvikle en veileder i beste praksis for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bygge- og anleggsprosjekter og renhold.

Velferdsturisme er blitt et politisk problem for EU

(Ugebrevet A4, 30.03.15)

Debatt om østarbeidere er bakgrunnen for at EU-kommisjonen i år vil oppdatere reglene for utbetaling av velferdsytelser. Barnetrygd og dagpenger til andre EU-borgere står på spill.

Se også: EU: Nye regler for barnetrygd? (LO-kontoret i Brussel, 21.04.15)

2. juni: Konferanse om arbeidsinnvandring

(Fellesforbundet, 27.03.15)

Arbeidsinnvandring er hovedtemaet for årets Oslofjordkonferanse. Har vi håndtert arbeidsinnvandringen etter østutvidelsen på en fornuftig måte? Hvordan skal vi håndtere den i framtida? er blant spørsmålene.

Vil luke vekk useriøse bemanningsbedrifter

(NHO Service, 26.03.15)

Revidert Arbeidsgiver (RA) er en ordning som NHO Service står bak. Det er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter, og ble innført i 2014.

Les mer om Revidert Arbeidsgiver (NHO Service)

Debatt: - Maleryrket er utrydningstruet

(Bergensavisen, 25.03.15)

- Jeg representerer det håndverkerfaget som er mest skadelidende for useriøse aktører og sosial dumping i bransjen; maleryrket, skriver Lars Barg. Han etterlyser trenger flere lærlinger, og tilrettelegging for anstendige arbeidsforhold og konkurranse på like vilkår.

Svindel og press fra utenlandske arbeidere

(Solabladet, 25.03.15)

Rogaland politidistrikt går nå ut med en advarsel mot utenlandske arbeidere som går fra dør til dør og tilbyr vaske- og malearbeid. Underveis i arbeidet stiger prisen mange ganger, og de vil at beløpene skal betales kontant eller overføres til en konto i utlandet.