Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Nesten bare utlendinger jobber på Norsk Kylling

(Fri Fagbevegelse, 05.08.15)

Fabrikken Norsk Kylling på Støren ble etablert i 1991. Produksjonen ekspanderte rakst, og utfordringen ble at det manglet lokal arbeidskraft. EU-utvidelsen mot øst løste denne utfordringen, og det ble drevet aktiv rekruttering av arbeidsinnvandrere fra særlig Polen, Slovakia og Litauen. Av de 250 ansatte i poduksjonen er det i dag to-tre nordmenn.

Arbeidsledigheten blant arbeidsinnvandrere øker

(Vårt Land, 05.08.15)

Arbeidsløse EØS-borgere kommer til Norge med håp om arbeid. Mange ender opp på gata. Hjelpeorganisasjoner som Kirkens Bymisjon og Robin Hood-huset opplever en økende tendens av arbeidssøkende fra EØS-borgere som jobber svart i Norge. Flere har opplevd usaklig oppsigelser og lønn til 30 kroner timen.

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 04.08.15)

Nyhetsbrev nr 2/2015 av det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ble tilgjengelig på nett 6. juli. En av sakene omhandler ESAs gransking av de norske begrensningene for innleie av arbeidskraft.

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Nytt faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport

(Fafo Østforum, 04.08.15)

Bakgrunnen for debatten om velferdsturisme og trygdeeksport er de betydelige forskjellene i velferdsordninger og gjennomsnittlig levestandard innenfor EU/EØS-området. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum gis en innføring i begrepene og EØS-retningslinjene, samt en oppsummering av debattene i henholdsvis Norge, Tyskland og England.

- Utsettelsestaktikk fra NHO Reiseliv

(Fri Fagbevegelse, 03.08.15)

Allmenngjøring av turbilbransjen blir først innført etter at hovedsesongen er over. NHO Reiseliv mener at fristen var for kort, og at forskriftens virkeområde var uklar. Det forbauser Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). - Dette lukter utsettelsestaktikk, sier Lars Morten Johnsen, NTF.

Se også: Utsettelse av allmenngjøring for turbil (Arbeids- og sosialdepartementet, 24.07.15)

Har Kongeparken utnyttet utenlandsk arbeidskraft?

(Stavangeravisen, 31.07.15)

I forrige uke ble de kjent at LOs Sommerpatrulje har bedt Arbeidstilsynet om å granske arbeidsforholdene for utenlandske arbeidere ved Kongeparken.
– Dette er en svært alvorlig sak om sosial dumping som vi valgte å ta videre til Arbeidstilsynet, uttalte faglig ungdomssekretær Solfrid Lerbrekk hos LO i Rogaland.

Europa er avhengig 
av innvandrere

(Vårt Land, 31.07.15)

Europas andel av verdens befolkning vil krympe dramatisk uten innvandring, ifølge FNs nyeste befolkningsprognose. I Norge har inn­vandrerne vært spesielt viktige i reiselivsnæringen. I følge NHO Reiseliv har 37 prosent 
i overnattings- og serveringsbransjen  innvandrerbakgrunn. Totalt for alle næringer er tallet bare 14 prosent.

Spanske sjøfolk vil saksøke Norge

(Fri Fagbevegelse, 30.07.15)

200 spanske sjøfolk som seilte på norske skip vil om kort tid saksøke den norske staten for å få pensjonen de mener de har krav på.

Hver fjerde manglet ID-kort

(Maleren/Adresseavisen, 29.07.15)

Arbeidstilsynet har gitt 112 pålegg om ID-kort på byggeplassene i Midt-Norge.– Når det er de samme aktørene som går igjen gang etter gang, er det ikke fordi de ikke vet at de må ha ID-kort. Det sier en oppgitt Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje til Adresseavisen. Uropatruljen har vært aktiv også gjennom hele bygningsferien i sommer.

Utsettelse av allmenngjøring for turbil

(Arbeids- og sosialdepartementet, 24.07.15)

NHO Reiseliv har bedt om at ikrafttredelsen av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for turbil utsettes til 1. oktober 2015. Det har Tariffnemnda sagt ja til. Meningen var at allmenngjøringen skulle tre i kraft 1. august.

Eriksson varsler krig mot sosial dumping

(VG, 22.07.15)

Arbeidsministeren vil rense norsk arbeidsliv fra utenlandske firmaer som utnytter ansatte med falske kontrakter. Politiet har allerede oppskriften klar: utleier bør stilles ansvarlig for ulovlighetene som skjer i lokalene han leier ut, etter at han har blitt gjort klar over det.

LO sjokkert over finn.no: - Mye av det som står her er direkte ulovlig

(Trønderavisa, 22.07.15)

Maleoppdrag til 20 kroner timen i Stjørdal? På finn.no legger nordtrøndere ut oppdrag til luselønn. Distriktssekretær Kristine Svendsen er sjokkert over oppdragene hun finner i Nord-Trøndelag.