Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Ny kampanje mot utnyttelse av oljearbeidere

(Industri Energi, 11.12.15)

I dag opererer flerbruksfartøy på norsk sokkel uten at arbeidsgiverne må forholde seg til arbeidsmiljøloven. Smutthull i lovverket muliggjør utnyttelse av norske og utenlandske arbeidere i Norge. Skrekkhistoriene hoper seg opp. Industri Energi har laget en reportasjefilm som beskriver problematikken.

15.-17. januar: NLF arrangerer transportseminar

(NLF, 11.12.15)

EUs arbeid med ny veipakke og tilsyn og kontroll av minstelønn/allmenngjort tariffavtale er blant temaene når Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inviterer til transportseminar 15. - 17. januar på Kiel-fergen. Les mer om program og påmelding på nettsidene til NLF

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet har høg prioritet

(Arbeids- og sosialdepartementet, 11.12.15)

Hovudbodskapen frå regjeringa er at det skal bli enklare å drive seriøst, og vanskelegare å vere kjeltring. Neste år blir det oppretta to nye samlokaliserte einingar der etatane skal samarbeide for å kjempe mot arbeidslivskriminalitet.

Følger arbeidsgiverne opp renholdere?

(NTL, 10.12.15)

- Vi har de siste årene sett mange avisoppslag om at renholdere jobber med elendige lønns- og arbeidsvilkår i flere av våre virksomheter. For oss i NTL er kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet svært viktig, sa forbundssekretær In­gerid Marie Utvik fra NTL på NTLs konferanse mot svart økonomi.

Se også: NTLs guide til arbeidet mot sosial dumping

Lavere bruk av velferdstjenester blant arbeidsinnvandrere

(Eurofound, 10.12.15)

Arbeidsinnvandrernes bruk av offentlige tjenester og velferdsytelser i det landet de jobber i er lavere enn blant befolkningen ellers. Det kommer fram i en ny rapport fra Eurofound. Vertslandene som undersøkes er Østerrike, Danmark, Sverige, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Storbritannia.

Arbeidsinnvandringen bremser lønnsveksten

(Fri Fagbevegelse, 09.12.15)

Tilbudssjokk av særlig polsk og litauisk arbeidskraft siden 2004 har ført til 22 prosent lavere lønnsvekst i industrien enn hva som ellers ville vært tilfelle. Det skriver LO-økonomene i et nytt samfunnsnotat.

Se også: Allmenngjøring bremser negative virkninger (arbeidslivet.no, 28.10.15)

Jon Erik Dølvik om flyktninger og arbeidsmarkedet

(Fafo Østforum, 09.12.15)

Vi må tenke nytt, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i intervju med Ekko på NRK. Det ordinære arbeidsmarkedet kan ikke forventes å absorbere et slikt antall på kort tid og gevinsten ved å investere for å få så mange som mulig i jobb er enorm.

Sveits med kvoter for arbeidsinnvandring

(Stortingets EU/EØS-nytt, 09.12.15)

Den sveitsiske regjeringen vil innføre et tak på arbeidsinnvandring fra EU- og EFTA-land. Den starter nå arbeidet med lovendringer for at disse skal være klare i tilfelle man ikke finner en løsning med EU.

LO avviser lavere minstelønn for flyktninger

(Ukeavisen Ledelse, 08.12.15)

Å senke lønningene for å få flere flyktninger i arbeid er helt feil vei å gå, mener LOs sjeføkonom Stein Reegård. Arbeidsinnvandring har allerede redusert lønnsveksten i industrien med om lag 20 prosent det siste tiåret, og med 30 prosent i byggenæringen. – Det er store utslag, mener Reegård. Han fraråder lavlønnsmodellen på det sterkeste.

Storaksjon mot fiskebruk

(NRK Finnmark, 08.12.15)

Politiet og en rekke offentlige etater gikk tirsdag til aksjon mot Måsøybruket i Finnmark. Flere ansatte karakteriserer arbeidsforholdene som elendige, med arbeidsuker på over 70 timer. Mange har ikke arbeidskontrakter og får ikke lønnsslipper.

EU: Fri bevegelighet utsatt

(LO-kontoret i Brussel, 08.12.15)

EU-pakken om mobilitet er utsatt til våren. Man forventer endringer i utstasjoneringsdirektivet, samt forslag om EUs trygdeforordning 883 som bestemmer hvilke ytelser utenlandsk arbeidskraft har krav på i et annet EØS-land. Utsettelsen skyldes antakelig stor uenighet både i selve Kommisjonen og blant EUs medlemsland.

Sentral godkjenning utvidet fra nyttår

(BNL, 08.12.15)

Fra 1. januar 2016 innføres krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. - BNL er glad for at den nye ordningen blir etablert, men det er vesentlig at alle deler av ordningen kommer på plass i løpet av 2016, sier Jon Sandnes i BNL.

Se også: Enklere å være seriøs i byggebransjen (Regjeringen, 07.12.15)