Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Økt eksport av NAV-ytelser

(Magasinet Velferd, 14.12.15)

NAVs utbetaling av barnetrygd til barn i Polen er nesten fordoblet på tre år, og eksporten av barnetrygd til Litauen er mer enn tredoblet. Utenlandske statsborgere tar med seg om lag to milliarder norske trygdekroner ut av landet i løpet av et år. I 2013 gikk mest til Sverige (688 millioner), Polen (215 millioner) og Danmark (196 millioner).

Se også Østforums faktaflak "Velferdsturisme og trygdeeksport"

Vet ikke om utenlandske lastebiler faktisk betaler

(NLF, 14.12.15)

2015 ble det første året med obligatorisk bombrikke for lastebiler i Norge. Men selv om alle utenlandske lastebiler i Norge nå har bombrikke, er det slett ikke sikkert at de betaler likevel. Regjeringen vet fortsatt ikke om regningene gjøres opp slik de skal.

«Söta bror» drar hjem igjen

(Aftenposten, 14.12.15)

Senskene forlater Norge. Det forklares med økt ledighet i Norge, flere ledige jobber i Sverige og endring i kronekursen. - Ledigheten faller også i Øst-Europa. Jeg vil ikke bli forundret om vi ser en nettoutvandring av arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen i fremtiden, sier sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen.

Se også: Leder: - Svenskene drar hjem (bygg.no, 15.12.15)

- Økt trygdeeksport peker i en uheldig retning

(Dagsavisen, 13.12.15)

Ferske tall fra NAV viser økt trygdeeksport. - Det er ikke ulovlig å eksportere velferdsgoder, men det ligger potensielt noen faremomenter der hvis tilgangen på velferdsgoder blir en viktig motivasjon for å ta arbeid i Norge, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) deler Brochmanns bekymring.

Stadig fleire europeiske studentar vel Noreg

(forskning.no, 12.12.15)

– Den sterke aukinga er dels eit resultat av at Noreg har blitt eit meir attraktivt studieland, men speglar også nye, europeiske flyttemønster og globale migrasjonsprosessar, seier seniorrådgjevar Arne Haugen ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Han meiner at må sjåast i samanheng med arbeidsinnvandring og den gode arbeidsmarknaden i Noreg dei siste åra.

Ny kampanje mot utnyttelse av oljearbeidere

(Industri Energi, 11.12.15)

I dag opererer flerbruksfartøy på norsk sokkel uten at arbeidsgiverne må forholde seg til arbeidsmiljøloven. Smutthull i lovverket muliggjør utnyttelse av norske og utenlandske arbeidere i Norge. Skrekkhistoriene hoper seg opp. Industri Energi har laget en reportasjefilm som beskriver problematikken.

15.-17. januar: NLF arrangerer transportseminar

(NLF, 11.12.15)

EUs arbeid med ny veipakke og tilsyn og kontroll av minstelønn/allmenngjort tariffavtale er blant temaene når Norges Lastebileier-Forbund (NLF) inviterer til transportseminar 15. - 17. januar på Kiel-fergen. Les mer om program og påmelding på nettsidene til NLF

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet har høg prioritet

(Arbeids- og sosialdepartementet, 11.12.15)

Hovudbodskapen frå regjeringa er at det skal bli enklare å drive seriøst, og vanskelegare å vere kjeltring. Neste år blir det oppretta to nye samlokaliserte einingar der etatane skal samarbeide for å kjempe mot arbeidslivskriminalitet.

Følger arbeidsgiverne opp renholdere?

(NTL, 10.12.15)

- Vi har de siste årene sett mange avisoppslag om at renholdere jobber med elendige lønns- og arbeidsvilkår i flere av våre virksomheter. For oss i NTL er kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet svært viktig, sa forbundssekretær In­gerid Marie Utvik fra NTL på NTLs konferanse mot svart økonomi.

Se også: NTLs guide til arbeidet mot sosial dumping

Lavere bruk av velferdstjenester blant arbeidsinnvandrere

(Eurofound, 10.12.15)

Arbeidsinnvandrernes bruk av offentlige tjenester og velferdsytelser i det landet de jobber i er lavere enn blant befolkningen ellers. Det kommer fram i en ny rapport fra Eurofound. Vertslandene som undersøkes er Østerrike, Danmark, Sverige, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Storbritannia.

Arbeidsinnvandringen bremser lønnsveksten

(Fri Fagbevegelse, 09.12.15)

Tilbudssjokk av særlig polsk og litauisk arbeidskraft siden 2004 har ført til 22 prosent lavere lønnsvekst i industrien enn hva som ellers ville vært tilfelle. Det skriver LO-økonomene i et nytt samfunnsnotat.

Se også: Allmenngjøring bremser negative virkninger (arbeidslivet.no, 28.10.15)

Jon Erik Dølvik om flyktninger og arbeidsmarkedet

(Fafo Østforum, 09.12.15)

Vi må tenke nytt, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i intervju med Ekko på NRK. Det ordinære arbeidsmarkedet kan ikke forventes å absorbere et slikt antall på kort tid og gevinsten ved å investere for å få så mange som mulig i jobb er enorm.