Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Utstasjoneringsdirektivet: Kritikk av det nye forslaget

(Stortingets EU/EØS-nytt, 20.04.16)

Europakommisjonens forslag til endring av utstasjoneringsdirektivet skal diskuteres på et uformelt møte mellom arbeidsministrene 19. - 20. april, hvor også Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) deltar. Vil øst-europeiske land kunne blokkere forslaget? I dagens EU/EØS-nytt fra Stortinget, oppsummeres foreløpige reaksjoner på revisjonen.

Utstasjoneringsdirektivet: Danske arbeidslivsparter frykter det vil svekke den danske modellen

(Ugebrevet A4, 20.04.16)

EU-kommisjonens forslag til forbedringer i utstasjoneringsdirektivet skal bedre arbeidsvilkårene for utstasjonerte arbeidstakere. En viktig setning er nå strøket, og den formuleringen var med på å beskytte partenes rett til å fastsette lønn og arbeidsforhold. De danske partene frykter derfor at forslaget ender med å svekke den danske modellen. Paradoksalt nok ble endringene gjort for å bedre mulighetene til å bekjempe sosial dumping.

- Elendige arbeidsvilkår for eksterne renholdere på Blindern

(Universitas, 20.04.16)

I flere år har Universitetet i Oslo (UiO) benyttet seg av renholdere fra private renholdsbyråer. Nå retter fagforeningen Norsk Tjenestemannslag kraftig kritikk mot UiO-ledelsen, etter at de har registrert flere grove brudd på arbeidsmiljøloven for renholdsfirmaet til universitetet. Universitetet nekter å uttale seg.

Utstasjoneringsdirektivet: - Lik lønn for likt arbeid for samme sted

(ASD, 19.04.16)

I Norge bidrar arbeidstakere fra EØS-land til å dekke behovet for arbeidskraft, men dette kan også skape større fare for sosial dumping. – Det nye forslaget fra EU-kommusjonen tar blant annet sikte på å gjennomføre et prinsipp om «lik lønn for likt arbeid for samme sted», i stedet for dagens prinsipp om minstelønn. Dette er et steg i retning av et mer integrert og rettferdig indre marked, sier arbeids- og sosialminister Anniken Haugli.

Havnearbeiderne tapte i EFTA-domstolen

(NRK, 19.04.16)

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen. Havnearbeiderne har dermed ikke fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner. – Tapet var som forventet, men vi regner med at Høyesterett vil dømme i vår favør, sier Jarl Terje Lilledal, leder i Stavanger Havnearbeiderforening.

Se også: Pressemelding fra EFTA-domstolen (19.04.16)

Den norske polen-strategien

(Dagens Perspektiv, 19.04.16)

Aktivister ønsker at Norge inntar en mer konfronterende rolle overfor Polens udemokratiske politikk. – Politikk er en dynamisk prosess. Norges Polen-strategi ble til i et annet politisk klima enn det som har oppstått i dag, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski. Men han tror på en demokratisk fremtid i Polen.

Kronikk: Innvandringen gjør Norge yngre

(Bergens Tidende, 19.04.16)

Fra 1990 har den norske befolkningen økt med over 550.000 personer som følge av innvandring utenfor de nordiske landene. Mange unge menn har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere og flyktninger på 2000-tallet.  Og den stadig økende levealderen blant menn og en mannsdominert innvandring gjør at Norge nå har flere menn enn kvinner, skriver Christine Meyer, adm.dir i SSB.

Frivillige: Flere arbeidssøkende må sove på gata

(NRK, 18.04.16)

Pågangen fra fattige tilreisende og arbeidssøkende har økt sammenlignet med samme periode tidligere år. Alle EØS-borgere med gyldig ID-kort/pass kan være i Norge inntil tre måneder. Inntrykket til hjelpeorganisasjonene er at de arbeidssøkende nå kommer fra flere land enn tidligere, som følge av trangere økonomiske tider på kontinentet. Overnattingskapasiteten er sprengt, advarer frivillige organisasjoner.

Sjømannsforbundet frykter for fremtiden til norske sjøfolk

(NRK Sørlandet, 18.04.16)

Norsk Sjømannsforbund frykter at norske sjøfolk i fremtiden blir byttet ut til fordel for utenlandske sjøfolk med lavere lønn. Mandag var Sjømannsforbundet i Kristiansand for å søke politisk hjelp for å innføre norske lønns- og avtalevilkår for på skip i Nordsjøen. For det er per i dag ikke et krav.

Polsk lovgivning rammer utenlandske virksomheter

(Danmarks Radio, 18.04.16)

Regjeringspartiet i Polen, Lov og Rettferdighet, gikk til valg på å hjelpe "den lille mann og de små virksomheter". Nå følges valgløftene opp med lovutkast som tilsynelatende er definet for å gjøre livet vanskligere for utenlandske virksomheter i Polen. Den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen skal i dag ta opp problemet med sin polske kollega, Beata Szydlo.

Bok og utstilling: «Øvelser i norsk»

(Laagendalsposten / Fafo Østforum, 18.04.16)

Sosiologen Jon Hovland og billedkunsteren Hilde Honerud har reist til norskskoler i Polen, Tyskland, Romania og Hellas for å treffe folk før de velger å flytte til Norge for å starte et nytt liv. De har intervjuet norskkursdeltakerne i deres drømmer og håp for arbeidsmigrasjon til Norge. Utstillingen kan ses på Tenthaus Oslo frem til 30. april. Boken kan bestilles på Crossing forlag

Forklarer trafikk på fjorten språk

(Utrop, 18.04.16)

Innvandrere, utenlandske sjåfører og minoritetsspråklige utgjør en stor del av yrkessjåførene på norske veier. Statens vegvesen starter et omfattende prosjekt for å formidle trafikksikkerhet til minoritetsbefolkningen. Vegvesenet fokuserer på tre områder nå i starten av prosjektet: bruk av bilbelte, barn i bil og yrkessjåfører.