Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Ny bok om a-krim: Norge i svart, hvitt og grått


En ny bok som kommer ut på Gyldendal forlag handler om den mørkere delen av arbeidslivet i Norge. Forfatter Torgny Hasås (66) har kalt den Norge i svart, hvitt og grått.

– Jeg er fornøyd med tittelen på boka. Den viser at i arbeidslivet er det ikke bare kriminelle og uskyldshvite. I arbeidslivet finnes det i mange sjatteringer av useriøsitet.

Vårt Oslo, 26.06.21

Innhøstingen av jordbær og grønnsaker går saktere på grunn av mangle på arbeidskraft


Produsentene av økologiske varer sliter med ugress grunnet mangel på tilstrekkelig arbeidskraft. Det er markedsdekning for flere tidliggrønnsaker, men tilførslene framover er noe usikre grunnet uforutsigbarhet rundt tilgang på arbeidskraft. Tilgangen på norske jordbær i butikkene er økende.

Landbruksdirektoratet, 25.06.21

Sverige bytter minstelønnstaktikk


Den svenske regjeringen krever ikke lenger et geografisk unntak for Sverige (og Danmark) fra EUs minstelønnsdirektiv. Derimot vil den at direktivet ikke skal gi noen individuelle rettigheter. Det betyr at en uorganisert ikke kan påberope seg en minstelønn som er hjemlet i en tariffavtale.

LO Brussel, 25.06.21

Kabotasje «ødela» bransjen, mener norske langtransportsjåfører


Ulovlig lange arbeidsdager til lav betaling er ikke ikke lenger unntaket, men snarere regelen for norske langtransportbedrifter. De må konkurrere om oppdragene med utenlandske lavprisaktører.

FriFagbevegelse, 25.06.21

Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag


I fjorårets lønnsoppgjør fikk Norsk Arbeidsmandsforbund plass en ny tekst i renholdsbedriftenes overenskomst. Den sikrer renholderne betaling for all reising mellom ulike oppdrag, og dekning for utgifter knyttet til reisetida. Renholdernes nye minstelønn er nå lovfestet. Men renholdere uten tariffavtale har fortsatt ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag.

FriFagbevegelse, 25.06.21

Nytt Fafo-notat om ABE-reformens betydning for kampen mot a-krim


Et nytt Fafo-notat undersøker hvordan ABE-reformen har påvirket a-krimsamarbeidet til de fire etatene, Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten.

Fafo Østforum, 24.06.21

Ny rapport om a-krim i bygg og anlegg i Oslo og Viken


En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 kriminelle aktører i Oslo og omegn tjener store penger i privatmarkedet.

– Utnytting av utenlandske arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører, sier senterleder Olav Norheim ved A-krimsenteret i Oslo.

Byggmesteren, 24.06.21

Sjømannsforbundet om Oslo kommune: – Et klassisk eksempel på sosial dumping


Det siste året har skipet MS Vestbris jobbet på Langøyene for Oslo kommune. Fire av fem ansatte om bord skal ha et lønnsnivå langt under hva som er vanlig i Norge.

Aftenposten, 24.06.21

Norge blir en del av EUs løsning for koronasertifikater


Torsdag 24. juni blir Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder og har et gyldig koronasertifikat kan dermed komme inn i Norge. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering.

Helse- og omsorgsdepartementet, 23.06.21

Innlegg: – NOKUT vil utvide godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring


– NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring viser seg å ha god effekt, og vår ambisjon er at den utvides til å gjelde flere land og yrker, skriver NOKUT-direktør Kirstin Vinje.

bygg.no, 23.06.21

Fem år med brexit – fem viktige endringer for deg


Sankthansaften for nøyaktig fem år siden gikk britene til folkeavstemning om sitt forhold til EU. Den endret britenes forhold til verden. Her er fem ting brexit har endret for nordmenn.

NRK Urix, 23.06.21

Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar


Frå 1. juli har alle som jobbar i desse bransjane nye lovfesta lønns- og arbeidsvilkår. I år blir lønns-hoppet ekstra stort.

FriFagbevegelse, 22.06.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie