Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

EU-domstolen: Innleie skal kun være midlertidig – ikke erstatte fast ansatte

Vikarer kan ikke brukes for å unngå forpliktelser virksomheter har som arbeidsgiver, fastslår EU-domstolen i en avgjørelse. – EU-dommen sier helt klart at vikardirektivets formål er at innleie skal benyttes rent midlertidig, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

FriFagbevegelse, 02.12.20

Polske Pawel tar mesterbrev, med støtte fra LO

Da polske Pawel Czynsz kom til Norge i 2007 for å jobbe opp penger til bryllupet med kjæresten, fant han raskt ut at her var det muligheter for et godt liv. Først lærte han seg norsk. Så tok han steget fra ufaglært hjelpearbeider til fagbrev som taktekker. Da hadde han allerede vært bas en god stund. Neste skritt er å ta mesterbrev.

FriFagbevegelse, 01.12.20

Forventer strøm av utenlandsk arbeidskraft til vinterfisket i Lofoten og Vesterålen – frykter koronasmitte

Tusenvis av utenlandske arbeidere er snart på vei over grensene til Nord-Norge for å jobbe under vinterfisket. – Underlig at det er svært strengt på Gardermoen mens grensekontrollen her oppe nærmest er ikke-eksisterende, sier kommuneoverlege.

NRK Nordland, 01.12.20

Bør vi ha minstelønn i Norge?

EU vil innføre et system med lovfestet minstelønn i EU- og EØS-medlemslandene. Men i Norge er LO klart imot.  – Dette handler ikke om at Norge må innføre en minstelønn. Forslaget danner et rammeverk for å sikre at alle arbeidere i EU får en minimumslønn, sa Joost Korte, EUs generaldirektør for sysselsetting da han deltok på Fafos webinar om EUs minstelønn-forslag.

Forskning.no, 30.11.20

– Renholdsbransjen har behov for polititske tiltak som støtter opp om de seriøse aktørene

Skriftlig spørsmål fra Arild  Grande (A): – Mener arbeids- og sosialministeren at Vaskehjelp.no sin forretningsmodell er i henhold til arbeidsmiljølovens krav om faste ansettelser?

Stortinget, 30.11.20

Trygdeskandalen: Sjefgransker i trygdehøring: – Ingen handlet mot bedre vitende

– NAV var pianisten, mens departementet delte ut notene. Så kan man jo diskutere hvem som har ansvaret for at det låter surt, sa granskingsutvalgets leder Finn Arnesen i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité 27. november.

FriFagbevegelse, 30.11.20

FHI bekymret for brakkerigger – karantenehotell vurderes for utenlandske arbeidstakere

Innføring av karantenehotell har ikke løst utfordringen med smitte fra utenlandske arbeidstakere, skriver Folkehelseinstituttet i den siste risikorapporten. Det er flere eksempler på smitte til arbeidskolleger som bor i brakker. Selv om de tilbys enerom, må mange dele toalett og kjøkken, og det er lite å ta seg til på rommet i de ti dagene.

NRK, 30.11.20

Høyesterett i Danmark: Bøtelegging for manglende RUT-rapportering var ulovlig

RUT-registeret skal forhindre sosial dumping. Et polsk selskap ble bøtelagt for ikke å ha rapportert til RUT-registeret at de hadde utstasjonerte medarbeidere i Danmark. I dagens dom fra den danske Høyesterett ble det polske firmaet frifunnet.

PolicyWatch.dk, 30.11.20

Vil ha godkjenningsordning for bilvask for å hjelpe de seriøse i bransjen

De siste årene har det vært mange nyhetsoppslag om lovløse tilstander i bilpleiebransjen.  – Bransjen ber om en godkjenningsordning for dem som er på rett side og gjør det i henhold til lover og regler. Da er det bare for politikken å sette i gang og gjøre det, sier Jonas Gahr Støre. Arbeiderpartiet mener regjeringen har en altfor avslappet holdning til den svarte økonomien i bilvaskbransjen.

Dagbladet / Børsen, 30.11.20

Kommentar: Den nye arbeiderklassen – og hvorfor ingen liker dem

– De er vikarer, frilansere og deltidsansatte med få sosiale goder og ujevn lønn. Dette er middelklassens barn som har rykket ned en klasse, ofte uten å vite det selv, skriver Asle Toje. – Vi har alt dobbeltsporet arbeidsmarkedet, hvor polske håndverkere tjener halvparten av de norske. Ikke i teorien, men i praksis. Norsk arbeidskraft er for dyr.

Utrop, 29.11.20

Røros kommune har anmeldt flyselskap for brudd på smittevernregler

Røros kommune har de siste ukene fått flere henvendelser knyttet til om flyselskapet Air Leap følger reglene for karantene og testing av utenlandske arbeidere. – Air Leap har ikke overholdt nasjonale forskrifter for smittevern, mener kommunen, som nå har anmeldt flyselskapet. Politiet bekrefter at de er i gang med etterforskning.

Adresseavisen / Arbeidets Rett, 29.11.20

Kommentar: EØS i arbeidslivet: – Men i alle dager, Arbeiderpartiet!

Arbeiderparti-nestleder Bjørnar Skjæran sier at regjeringen ikke gjør noe i kampen for et rent arbeidsliv.

– Solbergregjeringen har like mange versjoner av handlingsplaner mot arbeidslivskrim, som Skjæran forteller at Arbeiderpartiet har hatt med strategier mot sosial dumping, tre, skriver politisk kommentator Thomas Vermes.

ABC Nyheter, 28.11.20