Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Får avsløringer av arbeidslivskriminalitet årets SKUP-pris?

Årets SKUP-vinner er klar, men på grunn av koronakrisen er det ikke avgjort når og på hvilken måte utdelingen av prisen vil skje. Juryen har vurdert 44 metoderapporter. I et innlegg i Medier24 trekker Bernt Olufsen, juryleder for SKUP-prisen og tidligere VG-redaktør blant annet frem prosjekter som avdekker arbeidslivskriminalitet.

Fafo Østforum / Medier24, 03.04.20

Foreslår endringer i allmenngjøringsloven innen transport

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i allmenngjøringsloven. Bakgrunnen er at departementet mener det er nødvendig å legge til rette for en bedre samordning av den tilsynsinnsatsen som Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjør og et tettere samarbeid som bedre utnytter etatenes samlede ressurser og kompetanse.

Stortinget, 03.04.20

Piggdekk-frist utsatt til 1. mai

Koronatider gir utsatt frist for å ta av piggdekkene. Ny frist er nå 1. mai for hele landet. – Vi oppfordrer folk så skifte ut piggdekkene så raskt som mulig. Men ser samtidig mange praktiske utfordringer i disse koronatidene. Som karantene og verksteder og dekkhotell som er stengt eller har redusert kapasitet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Statens vegvesen, 27.03.20

Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

– Denne veilederen om offentlige anskaffelser og korona er til god hjelp for både innkjøpere og leverandører i offentlige anskaffelser, sier NHOs Arnhild Dordi Gjønnes. Veilederen tar for seg praktiske forhold  som blant annet oppdeling av kontrakter, regulering av forsinkelse, økte kostnader og prosedyrer ved aktuelle behov. Gjønnes anbefaler både bedrifter og myndighetene om å bruke den.

NHO, 03.04.20

Forbyr utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft

I kampen mot sosial dumping foreslår regjeringen et nytt straffebud om utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft. Utleier kan ifølge forslaget holdes strafferettslig ansvarlig dersom han eller hun utviser forsett eller grov uaktsomhet. – At grov uaktsom utleie dekkes, innebærer at det kan være straffbart ikke å gjøre nærmere undersøkelser hvis det er særlige holdepunkter for mistanke, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsdepartementet, 03.04.20

50 polske verftarbeidere i karantene

Hjørnesteinsbedriften Fitjar Mekaniske Verksted i Fitjar kommune i Vestland fortsetter å hente utenlandske arbeidere til verftet under koronakrisen.  – Jeg vil oppfordre de til å finne andre løsninger, for de driver ikke med samfunnskritisk produksjon. De bygger gode båter, men båtene råtner ikke som jordbær, sier Fitjar-ordfører Harald Rydland (KrF). Lokalbefolkningen frykter smitte.

NRK Vestland, 02.04.20

Korona-konflikt: Vil stoppe nye regler om landbruksarbeid for permitterte

Mange utenlandske sesongarbeidere i landbruket har problemer med å komme seg til Norge. Landbruket trenger arbeidskraft. – Dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket, erkjente landbruksminister Olaug Bollestad. Regjeringen har derfor bestemt at dagpengemottagere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri, bare skal føre annenhver time de jobber, inn på meldekortet. Men det aksepterer ikke Ap, og heller ikke LO. – Regjeringen roter rundt i åkeren, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

VG, 02.04.20

Polske Joanna og Pawel får jobbe i åkeren i Lier mens de er i karantene

Jordbærbonden Simen Myhrene har sammen med kommunelegen funnet en løsning som gjør at arbeiderne hans ikke trenger å stå uten inntekt under karantenetiden. Myhrene tror de fleste polakker kommer, og at det skal gå greit med reisen fordi de kjører bil. 26 av de 60 arbeiderne skulle vært vietnamesere. Men foreløpig er det bare åpnet for at EØS-borgere kan komme inn og hjelpe med innhøstingen.

FriFagbevegelse, 02.04.20

Klubbleder Walfred: – Å permittere fremfor å si opp folk, er som dag og natt

– Ansatte skjønner situasjonen vi er i nå. De ønsker også å være sammen med sine egne, dramatikken er like stor i Polen som her, sier klubbleder Walfred Andersson utleiebedriften Fosdalen AS i Malm i Trøndelag. I midten av mars satte de litt over 500 polske sveiserne, rørleggerne og platearbeiderne i bedriften seg på fly tilbake til hjemlandet. Permitterte på ubestemt tid.

FriFagbevegelse, 02.04.20

President i Røde Kors: – Jeg er overrasket over hvor totalt avhengige vi er av andre

– Vi har blitt vant til å stole på at det meste kan fraktes til oss i løpet av kort tid. Men er det lurt å stole på at det meste av maten vår produseres et annet sted i Europa og verden? Er det lurt at vi har gjort oss avhengige av sesongarbeidere som må reise over landegrenser, spør Robert Mood, president i Norges Røde Kors.

NRK Innlandet, 02.04.20

Fullt trøkk på byggeplassen – takker sine polske og portugisiske arbeidere som valgte å bli i Norge

Ikke all næringsvirksomhet har stoppet under virus-krisen. I byggebransjen går mye av arbeidet nesten for fullt. – Vi har polske og portugisiske arbeidere her, som gikk i en rotasjon med hjemlandet. Men med karantenebestemmelsene ville jo ikke dette gå. Heldigvis gikk arbeiderne med på å bli værende og ikke reise hjem i rotasjon – og dermed kunne alt av betongarbeide fortsette som før, sier prosjektleder Owe Holm i entreprenørfirmaet Hent.

Akersposten, 02.04.20

Østeuropeere som er sendt hjem må få dagpenger, krever Fellesforbundet

Regler krever at permitterte må oppholde seg i Norge for å få dagpenger. Men tusenvis av østeuropeiske arbeidsinnvandrere som normalt jobber i blant annet industrien og byggebransjen, har ikke mulighet til å oppholde seg i Norge nå. – Alle som jobber i Norge skal behandles likt. Vi skal ikke ha noen underklasse av arbeidsinnvandrere, sier Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet. Nå krever Fellesforbundet at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen rydder opp og sørger for at også disse arbeidstakerne får dagpenger.

FriFagbevegelse, 02.04.20