Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Dale om kabotasjeregister: – Vi ser gjerne til Danmark

(Lastebil.no, 18.01.20)

Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte lastebileierne på NLFs transportkonferanse. Dale lover å se nærmere på Danmarks kabotasjeregister, for mulig anvendelse i Norge.

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

(Arbeidstilsynet, 17.01.20)

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, samt alle godkjente renholdsvirksomheter både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Nå lanserer Arbeidstilsynet en ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort.

Debatt: Ønsker «Oslo-modellen» til Rana

(Rana Blad, 17.01.20)

Rana kommune godtar at hovedentreprenør lar underentreprenører oppfylle kravene til lærlinger og fagarbeidere i offentlige anbud. – Dette innebærer i praksis at kommunen synes det er greit å tildele byggekontrakter til bedrifter som ikke har egne ansatte som kan utføre jobben, påpeker regionleder Anne Marit Stork i Byggmesterforbundet Nord i en kronikk. Hun etterlyser skjerpede krav etter malen til «Oslo-modellen».

Lover veiledning for strengere tariff-krav i anbud

(FriFagbevegelse, 17.01.20)

EØS-regelverket skremmer lokalpolitikere fra å stille tariffkrav i anbud, mener Per Olaf Lundteigen (Sp). Han har bedt arbeidsminister Anniken Hauglie om avklaring. Hun svarer at det kan stilles krav om både lønns- og arbeidsvilkår «i henhold til gjeldende tariffavtale for den aktuelle bransje» – og legger til at det skal utarbeides veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav.

Lokaldemokratiet advarer mot ny «meldeplikt til EU»

(ABC Nyheter, 17.01.20)

EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet – med krav om tre måneders meldingsplikt før vedtak som omfatter dette markedet. Forslaget har fått full støtte fra Solberg-regjeringen. Lokalmyndighetenes forum, et rådgivende forum for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene, protesterer imidlertid sterkt mot virkningene dette vil kunne ha for lokaldemokratiet. Også LO advarer.

– Nei til europeisk minstelønn!

(YS.no, 17.01.20)

EU-kommisjonen vil innføre europeisk minstelønn.  Det sier en samlet nordisk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter nei til. Dette vil gripe inn i arbeidstakernes og arbeidsgivernes rett til å forhandle om lønn og true den norske modellen, skriver YS på sine nettsider.

LO-lederen: – EU-minstelønn er helt uaktuelt i Norge

(FriFagbevegelse, 16.01.20)

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tror ikke EU-kommisjonen kommer til å lande på et direktiv om minstelønn. Uansett er det uaktuelt i Norge. – En lovfestet minstelønn vil undergrave tariffsystemet, sier han.

Mindre interesse for begrenset anbudskonkurranse i Danmark

(Anbud365, 16.01.20)

Innføring av konkurransepreget dialog, innovasjonspartnerskap og – i særdeleshet – konkurranse med forhandling, har gjort at danskenes interesse for bruk av begrenset anbudskonkurranse har falt dramatisk de siste årene. Andelen anskaffelser med svært få tilbud er på vei ned, men andelen konkurranseutsetting står på stedet hvil.

Vikarbyrådirektivet: norsk svar til ESA om eventuelle lovendringer

(Stortingets EU/EØS-nytt, 16.01.20)

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et svarbrev til ESA om status for forslaget om å endre arbeidsmarkedslovens karantenebestemmelse i § 27. Departementet skriver at det blant høringsinstansene er både støtte til å fjerne bestemmelsen, men også motstand mot dette.

Kronikk: Krypkjellerlønn

(LO, 16.01.20)

– I går kom EU-kommisjonen med et første forslag til lovfestet minstelønn. Bakgrunnen er blant annet bekymring for økende forskjeller. Også i Norge har vi sett en utvikling de siste årene der de utenfor det organiserte arbeidslivet faller fra i lønnsutviklingen. Kan dette tale for at Norge bør støtte en lovfestet europeisk minstelønn, og at det bør innføres også her? Svaret er et rungende nei. I Norge ville en felles minstelønn for EU/EØS flyttet lønnsgulvet til under krypkjellernivå, skriver Maria Wahlberg, spesialrådgiver i LO.

3. juni: Konferanse om offentlige anskaffelser

(Anbud365, 16.01.20)

Nå er påmeldingen til årets utgave av Anbud365-dagen åpnet. Konferansens målgruppe er innkjøpere og leverandører som vil styrke egen kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.

Danmark innfører minstelønn og kabotasjeregister

(Lastebil.no, 16.01.20)

Det danske Beskæftigelsesministeriet har fastslått at utenlandske virksomheter som kjører kabotasje eller kombinert transport i Danmark, skal avlønne sjåførene etter danske overenskomster. All kabotasje skal også registreres i et nasjonalt fellesregister.