Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Mange sesongarbeidere bor i kummerlige forhold på mindre gårdsbruk

Mens forholdene blir stadig bedre for sesongarbeidere i de store landbruksbedriftene, er det fortsatt ille hos mange av de små. – Vi fant feil hos sikkert 90 prosent av de kontrollerte, sier branninspektører i Rogaland.

NRK.no, 27.06.20

Bergen innfører lønnskrav for skjenkerett

Tidligere har blant annet kommunene Sarpsborg, Trondheim og Nittedal innført lignende krav, der godkjent skjenkebevilling krever garanti for at de ansatte faktisk får den allmenngjorte minstelønna de har krav på.

FriFagbevegelse, 26.06.20

Agenda-notat om EØS-avtalen maner til økt bruk av handlingsrommet

Alt for ofte strekker vi norske regler og praksis for at de skal passe med europeiske regler, heller enn motsatt, ifølge et notat ført i pennen av tankesmien Agenda. De legger vekt blant annet på utforming av offentlige anbud, antallet ledd i leverandørkjeden, dobling av fagforeningsfradraget og gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett.

FriFagbevegelse, 25.06.20

Skatteetaten med landsdekkande kampanje mot svart arbeid

Skatteetaten vil useriøse handverkarar til livs – og ønsker å førebygge dette med ei landsdekkande informasjonskampanje. Kampanjen «Sjekk kven du handlar med» skal bidra til at forbrukarane vel å handle hjå seriøse aktørar.

NRK.no, 25.06.20

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge. Fra 1. juli åpnes det dermed for at alle tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring kan reise inn i Norge – deriblant faglærte og sesongarbeidere.

Regjeringen.no, 25.06.20

21 landbruk-tilsyn på Sørvestlandet i juni

A-krimsenteret i Stavanger har i starten av juni gjennomført 21 tilsyn mot gartnerier, grønnsaks, frukt- og bærprodusenter i hele distriktet. Kontrollørene fant en generelt god utvikling og status innen lønns- og arbeidstidsbestemmelser, smittevern og innkvartering : – Dette er en positiv utvikling som vi håper brer seg hos flere, forteller talsperson Øystein Andersen i en pressemelding.

Rogalands Avis, 25.06.20

Seriøsitetskrav splitter NHO-forening

En konflikt innad i Byggenæringens landsforening (BNL) om seriøsitetskrav har ført til at foreningen for byggmestre nå har vedtatt å melde seg ut. Det er en uenighet mellom håndverkere og entreprenører, og gjelder i hovedsak antall ledd i en kontraktskjede og mulighetene til å følge opp seriøsitetsbestemmelsene.

Anbud365, 24.06.20

Trump forlenger forbud mot arbeidsinnvandring

Det er to måneder siden Trump stanset utstedelsen av såkalte «green cards». Mandag underskrev den amerikanske presidenten en ordre som forlenger forbudet ut året. Ordren gjelder også såkalte H1-B-visum, som hvert år gis til 85.000 arbeidere med spesialkompetanse, noe som spesielt teknologiindustrien benytter seg av.

ABC Nyheter, 23.06.20

Frp ber regjeringen sikre norske arbeidsinnvandrere USA-adgang

Trumps forbud mot arbeidsinnvandring vil hindre enkelte nordmenn adgang til å jobbe i USA, eksempelvis etter endte studier der. Frp ber utenriksministeren sikre at Norge blir unntatt fra reglene. I fjor fikk 88 nordmenn såkalte green cards.

ABC Nyheter, 23.06.20

Optimisme og ny arbeidskraft-import ved Stord-verft

Ved Kværner Stord har de igjen kunnet begynne å hente inn utenlandsk arbeidskraft. – Aktiviteten på verftet nå er betydelig større enn for bare et par uker siden, forteller verftsdirektør Terje Johansen ved Kværner Stord. Hør også podcast.

Radio Hordaland, 23.06.20

Vaskehall-ansatte får 80 kroner timen

En ny rapport om bilvaskebransjen som a-krimsenteret i Oslo og Akershus lanserte fredag viser at mange i bilvaskebransjen i Oslo og Akershus har tette forbindelser til kriminelle.

FriFagbevegelse, 23.06.20

Lønna til de dårligst betalte renholderne føyk opp etter allmenngjøringen

– Det har vært et vendepunkt, et paradigmeskifte før og etter allmenngjøringa, fastslår Fafo-forsker Bård Jordfald. En ny rapport fra Fafo dokumenterer en kraftig lønnsoppgang for de lavest lønte, men uten at det har hatt lønnsdrivende effekt. Tallene forskerne la fram, viser et tydeligere skifte enn hva mange hadde trodd.

FriFagbevegelse, 19.06.20