Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

– Det er ikke enkelt å drive seriøst i denne bransjen lenger

(FriFagbevegelse, 08.04.19)

Asgeir Ripe har kjørt trailer i snart 20 år. Men slik konkurransen i bransjen er blitt, er han ikke sikker på at norsk transportnæring kan overleve i 20 år til.

Debatt: EØS fremjar sosial dumping

(Sunnhordland, 07.04.19)

Så lenge ikkje overtydande og verknadsfulle tiltak blir sett i verk for å hindra EØS-avtalen sine negative verknader for norsk arbeidsliv går LO-konferansen i Aker ASA inn for å seie opp avtalen. Det skriv konserntillitvsvakd i ASA, Atle Tranøy.

Terminal borte etter politiaksjon

(NRK Østfold, 06.04.19)

Virksomheten til det polske selskapet som er mistenkt for blant annet ulovlige transportoppdrag med utgangspunkt i Sarpsborg har opphørt og flyttet ut av Norge. Det sier politibetjent Jan Kevin Brunvoll. Tre sjåfører og et polsk selskap er så langt mistenkt for ulovlig kabotasje.

Skatteetaten og Politiets Fellestjenester – samarbeid om styrket innsats mot a-krim

(NTB Info / Skatteetaten, 05.04.19)

Politiets Fellestjenester er politiets kompetansemiljø innen offentlige anskaffelser. Målet med samarbeidsavtalen mellom Politiets Fellestjenester og Skatteeaten er å utveksle opplysninger som bidrar til å styrke Politiets Fellestjenesters innsats med å sørge for at politiet har seriøse leverandører og underleverandører.

YTF: EU-parlamentets veipakke er et skritt i riktig retning

(YTF, 05.04.19)

EU behandler for tiden to store «pakker» med endringer i lovverk som vil påvirke vilkårene for både lastebilsjåfører og bussjåfører i Norge. Selv de beste forslagene som er fremmet i EU er dårligere enn det regelverket Yrkestrafikkforbundet (YTF) ønsker seg. Fordelen med å få et vedtak i EU er at man vil få like regler i EU- og EØS-området, skriver YTF.

Europalov redegjør for detaljene i endringsbestemmelsene i veipakken

(Europalov, 04.04.19)

Det felleseuropeiske regelverket om sosiale forhold innen vegtransporten har bare delvis bidratt til å forbedre sjåførenes arbeidsvilkår og å sikre rettferdige konkurransevilkår. EU har derfor i lang tid jobbet med endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering. Disse inngår i den såkalte mobilitetspakken / veipakken, og i dag ble det enighet i Europaparlamentet.

Utleieselskapet Slovenia AS

(LO-kontoret i Brussel, 04.04.19)

Intet land i EU leier ut en større andel av sin befolkning til utlandet, 5,2 prosent av den arbeidsføre befolkningen. Hele 164.226 ansatte er utsendt fra Slovenia og arbeider i et annet EU/EØS-land. De fleste arbeider i Tyskland og Østerrike, og først og fremst i byggenæringen og i industrien.

EU: Trygdereglene ble ikke endret

(LO-kontoret i Brussel, 04.04.19)

Endring av trygdereglene som åpnet for å ha ledighetstrygd i seks måneder i stedet for tre måneder mens man søker arbeid i et annet EU/EØS-land, ble stoppet av åtte EU-lands regjeringer. Sverige, Tyskland, Belgia og Danmark var blant disse.

Leder: – En snodig Ap-kamp mot midlertidighet

(Sunnmørsposten, 04.04.19)

– Jonas Gahr Støre bommer når han sier at «midlertidigheten florerer». Andre områder innen arbeidslivet trenger oppmerksomheten mer, slik som ufrivillig deltid, sosial dumping, ulovlig innleie og svart arbeid, skriver Sunnmørsposten på lederplass.

Flertall for vegpakken i EU

(MyNewsdesk/NLF, 04.04.19)

Europaparlamentet stemte i dag frem hovedpunktene i den foreslåtte vegpakken. – Alt tyder nå på at vi får bedre regler både når det gjelder kjøre- og hviletid, kabotasje og utstasjonering, sier Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Danmark: Statsministeren lufter tanker om å innføre minstelønn

(avisen.dk, 04.04.19)

Utenlandske sjåfører på danske landeveier lever under kummerlige vilkår til lave lønninger. Den danske modellen utfordres av utstasjoneringer og den frie bevegeligheten i Europa. Det får den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen til å overveie spørsmålet om minstelønn.

Debatt om EØS og arbeidsinnvandring

(Fafo Østforum, 04.04.19)

– EØS-avtalen er bra for Norge, men arbeidsinnvandringen har ført til lavlønnspress og sosial dumping. Fordi høyresiden ikke har gjort noe med utfordringene? Eller...? Tankesmien Agenda og Civita diskuterer om det er venstresiden eller høyresiden som stiller opp for EØS-avtalen.