Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Ber om voksenopplæring til norske bønder

Etter flere VG-saker om utenlandske arbeidere som forteller om underbetaling i jordbruket, ber Lars Mamen om at norske bønder skal få grunnkurs om norsk arbeidsliv. Bondelaget svarer på tiltale.

VG, 21.09.20

Ny rapport fra Fafo og SØA om useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet

I dag omfattes ikke varebilsegmentet av de fleste lover og regler som gjelder for øvrig godstransport på vei, som allmenngjort tariffavtale, krav til kjøre- og hviletid, yrkessjåførkompetanse eller løyve. Få reguleringer gir en kostnadsfordel for varebilsegmentet, men hovedutfordringen virker å være useriøsitet og kriminalitet, skriver Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Fafo i en ny rapport.

Arbeidstilsynet, 18.09.20

Jordbærplukker jobbet for 63 kroner timen – nå får han 80.000

De bangladeshiske jordbærplukkerne som jobbet i Lier får nå betalt i henhold til norsk lov. Arbeiderne, som er bosatt i Portugal, ble ansatt av et portugisisk firma som bonde Marius Egge hadde leid inn. Timelønnen de fikk av firmaet var på omtrent halvparten av den lovpålagte minimumslønnen på 123 kroner i norsk jordbruk.

VG, 19.09.20

Boligbrakker som leies ut til utenlandske arbeidere: – Holder på å rase sammen

EL og IT-medlem varslet fagforeningen da det så ut som hele 2. etasje i brakkebygget skulle kollapse og skli av. Brakkene leies ut til bosted for arbeidere, og er ikke tilknyttet en konkret byggeplass. Ingen ble skadet av det som skjedde, men utfallet kunne vært annerledes.

FriFagbevegelse, 17.09.20

Bilbransjeprogrammet ber regjeringen rengjøre bilpleiebransjen

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) viser at det fortsatt er store utfordringer i bilbransjen. Useriøse bilaktører kan dra inn så mye som 1,8 milliard svarte kroner i året, og nå vil bransjen selv ha en godkjenningsordning for manuell bilvask som er et stort problemområde. Arbeidsministeren er ikke avvisende.

Bil24, 17.09.20

Svalbard mister sitt eneste bankkontor: – Utenlandske arbeidere trenger banken på Svalbard

Sparebank1 Nord-Norge legger ned det eneste bankkontoret på Svalbard. Nordmenn på Svalbard kan ha banken sin hvor som helst og kan åpne bankkonto på fastlandet. Men utledninger som har kommet til Svalbard må møte opp fysisk for å vise pass i banken. Omtrent én tredjedel av innbyggerne i Longyearbyen er utenlandske statsborgere.

E24, 17.09.20

Null arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus

Det er ambisjonen når nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) inviterer bredt ut til partene i arbeidslivet for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus. 50 aktører fra entreprenørene og offentlige instanser var invitert til fagdag da landets sørste byggeplass signerte etikkplakaten til Fair Play Bygg.

Helse Stavanger, 17.09.20

EU-leder: – Minstelønn skal ikke ødelegge den svenske lønnsdannelsesmodellen. Men – alle skal ha tilgang til minstelønn

I et innlegg i den svenske avisa, Dagens Nyheter, garanterer president for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen at det svenske systemet med kollektive forhandlinger blir videreført i stedet for at det blir innført minstelønn. Hun gir også et løfte om ikke å ødelegge den svenske modellen for lønnsdannelse.

FriFagbevegelse, 16.09.20

Debatt: – Lovfestet minstelønn kan bli en katastrofe for den danske modellen

– Hun (von der Leyen) vil lage et rammeverk for minstelønn, for som hun sier: 'Minstelønn fungerer'.  Denne analysen kan i sin tur vise seg å være en historisk feil, skriver Johan Moesgaard, EU-chef i Dansk Metal i en kommentar til EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen som i går holdt den såkalte «State of the Union»-talen.

A4 Arbejdsliv.dk, 16.09.20

– Minstelønn fungerer – og det er på tide at alle får en skikkelig lønn for sitt arbeid

Minstelønn var et av temaene da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går holdt den såkalte «State of the Union»-talen.

– Lønnsdumping er skadelig for verdighet på arbeidsplassen, straffer gründere som betaler anstendig lønn og fordreier rettferdig konkurranse i det indre markedet, og derfor vil kommisjonen legge fram et lovgivningsforslag for å hjelpe medlemsstatene med å etablere en ramme for minstelønn. Alle må ha tilgang til minstelønnen, enten gjennom tariffavtaler eller lovbestemt minstelønn. Jeg er en sterk tilhenger av kollektive forhandlinger, og forslaget vil fullt ut respektere nasjonale tradisjoner, sa von der Leyen.

EU-kommisjonen, 16.09.20

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

Samfunnsøkonomisk analyse, 16.09.20

Oslomodellen evalueres, endringer utelukkes ikke

Den såkalte Oslomodellen for å bekjempe arbeidskriminalitet ved hjelp av offentlige anskaffelser er for tiden under evaluering. Det fremgår av et innspill fra Oslo kommune til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med et svar som skal gis til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). I innspillet utelukkes ikke at evalueringen kan føre til endringer i modellen.

Anbud365, 16.09.20