Seminarer

Fafo Østforum arrangerer fire årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være seminaravgift, og deltakerne i forumet vil da få rabatterte seminarplasser.

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?
Fafo Østforum seminar
27. oktober 2014
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

Fafo Østforums tiårskonferanse

Fafo Østforums tiårskonferanse
Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidslivspolitikk mot 2020
29. april 2014
Oslo Kongressenter

Heldagskonferansen markerte at det er gått ti år siden EU ble utvidet med ti ny medlemsland, og ti år siden Fafo Østforum ble etablert. På programmet sto både  tilbakeblikk og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge
Fafo Østforum seminar
14. november 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo Østforum-rapport om rekruttering av kunnskapsmigranter til Norge.

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?
Fafo Østforum seminar
17. september 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv.

Ny handlingsplan mot sosial dumping

Ny handlingsplan mot sosial dumping
Fafo Østforum seminar
6. juni 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser
Fafo Østforum seminar
18. mars 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

Fafo Østforum seminarer: 2004–2016

Fafo Østforum seminarer: 2004–2016

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–2016 har vi arrangert 66 arrangementer.