Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2016:02

Publiseringsår: 

2016

Relaterte nyheter: