Om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår
Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal

Utredning av professor dr. juris Finn Arnesen og professor ph.d Tarjei Bekkedal ved Nordisk Institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Sjømannsorganisasjonene.

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter: