St.meld. 40 (2016–2017)
Arbeids- og sosialdepartementet

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter: