Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
EdgarHenriksen, Ingrid Kristine Pettersen (Capia) & Dengjun Zhang (Capia)

Rapport 21/2017 • Utgitt august 2017
Nofima og Capia

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter: