Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle?
Dag Kolsrud

Søkelys på arbeidslivet 03 / 2017 (Volum 34)
Side: 182-198

Publiseringsår: 

2017