Faktaflak

Fafo Østforum lager faktaflak om aktuelle temaer. 

Danmark: Forslag om 14 dager i fengsel for tigging

Danmark: Forslag om 14 dager i fengsel for tigging

(dagens.dk, 01.06.17)

Det skal ikke være lovlig for østeuropere å bosette seg som hjemløse i Danmark og skape utrygghet ved å tigge og bosette seg i leire. Det mener den danske regjeringen som nå varsler en rekke tiltak for å løse problemer i tilknytning til at romfolk har bosatt seg i gater og parker. 

Håndhevingsdirektivet

Håndhevingsdirektivet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Velferdsturisme og trygdeeksport

Velferdsturisme og trygdeeksport

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Virkninger av allmenngjøring

Virkninger av allmenngjøring

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2015