Faktaflak

Fafo Østforum lager faktaflak om aktuelle temaer. 

Mot enighet i Rådet om arbeidsmarkedsbyrået

(Stortinget, 05.12.18)

I morgen skal EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA) diskuteres i rådsmøtet for EUs arbeids- og sosialministre. EUs medlemsland ønsker en avgrensning av hva ELA skal uttale seg om. Det har blant annet vært debatt om hvorvidt ELA skal se på veitransport. Det presiseres at tilsyn og megling skal være frivillig.

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Europeisk plattform mot svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017
Bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017-2018
Håndhevingsdirektivet

Håndhevingsdirektivet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Velferdsturisme og trygdeeksport

Velferdsturisme og trygdeeksport

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016