Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2017

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Publiseringsår:  2016
Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse

Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse

Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet
Publiseringsår:  2016