Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2017

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Det mørke arbeidslivet

Det mørke arbeidslivet

Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Publiseringsår:  2017
Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Publiseringsår:  2016