Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-rapport: Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport: Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse
Publiseringsår:  2016
Styrket innsats mot arbeidskriminalitet

Styrket innsats mot arbeidskriminalitet

Felles årsrapport 2015
Publiseringsår:  2016
WSI-rapport: The German minimum wage

WSI-rapport: The German minimum wage

Experiences and perspectives after one year
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Arbeidsmigrasjon

Fafo-rapport: Arbeidsmigrasjon

Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Publiseringsår:  2016
Virkninger av allmenngjøring

Virkninger av allmenngjøring

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2015
Kapittel: Prospects and obstacles of a European minimum wage policy

Kapittel: Prospects and obstacles of a European minimum wage policy

I boken: Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth
Publiseringsår:  2015
Kapittel: The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe

Kapittel: The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe

I boken: Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth
Publiseringsår:  2015
Artikkel: Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier

Artikkel: Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier

Norsk byggenæring i en brytningstid
Publiseringsår:  2015