Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Det mørke arbeidslivet

Det mørke arbeidslivet

Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Publiseringsår:  2017
The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

Artikkel fra PAR Migration Navigator
Publiseringsår:  2017
Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016
Publiseringsår:  2017
Eksport av norske velferdsytelser

Eksport av norske velferdsytelser

St.meld. 40 (2016–2017)
Publiseringsår:  2017
Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Polske migranters narrativer om arbeid, tilhørighet og posisjonering
Publiseringsår:  2017
Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Policy-notat fra Tankesmien Agenda
Publiseringsår:  2017
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2016

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2016

Publiseringsår:  2016
Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Rapport fra Universitetet i Stavanger
Publiseringsår:  2017
Håndhevingsdirektivet

Håndhevingsdirektivet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017