Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Artikkel: Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Artikkel: Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Arbeid og velferd
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Publiseringsår:  2016
Velferdsturisme og trygdeeksport

Velferdsturisme og trygdeeksport

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Arbeidstilsynet: Årsrapport 2015

Arbeidstilsynet: Årsrapport 2015

Publiseringsår:  2016
Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse

Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse

Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport: Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse
Publiseringsår:  2016
Styrket innsats mot arbeidskriminalitet

Styrket innsats mot arbeidskriminalitet

Felles årsrapport 2015
Publiseringsår:  2016
WSI-rapport: The German minimum wage

WSI-rapport: The German minimum wage

Experiences and perspectives after one year
Publiseringsår:  2016