Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Nordregio: From migrants to workers

Nordregio: From migrants to workers

Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries
Publiseringsår:  2017
Arbeidslivskriminalitet i Norge

Arbeidslivskriminalitet i Norge

Situasjonsbeskrivelse 2017
Publiseringsår:  2017
Det mørke arbeidslivet

Det mørke arbeidslivet

Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Publiseringsår:  2017
The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

Artikkel fra PAR Migration Navigator
Publiseringsår:  2017
Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Fafo-notat: Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016
Publiseringsår:  2017
Eksport av norske velferdsytelser

Eksport av norske velferdsytelser

St.meld. 40 (2016–2017)
Publiseringsår:  2017
Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Polske migranters narrativer om arbeid, tilhørighet og posisjonering
Publiseringsår:  2017
Fafo-notat: Elektrobransjen i tall

Fafo-notat: Elektrobransjen i tall

Publiseringsår:  2017
Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Policy-notat fra Tankesmien Agenda
Publiseringsår:  2017