Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Publiseringsår:  2016
Artikkel: Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Artikkel: Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Arbeid og velferd
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Publiseringsår:  2016
Velferdsturisme og trygdeeksport

Velferdsturisme og trygdeeksport

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016