Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Civita-notat
Publiseringsår:  2016
Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2016
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer
Publiseringsår:  2016
Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Publiseringsår:  2016