Fafo Østforum 2015–2017

Fafo Østforum 2015–2017

Siden 2004 har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. Mens det i 2004 var bosatt under 7 000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 175 000 i 2015. I tillegg kommer et stort antall personer på kortidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. I samme perioden er også arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land nær fordoblet.

 

Møteplass om arbeidsinnvandring

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (27. oktober 2017) har vi invitert til 70 arrangementer. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet.

Sentrale temaer i prosjektperioden 2015-2017

  • Utvikling, omfang og konsekvenser av arbeids- og bedriftsvandringene til Norge
  • Strategier, konkurransevilkår og utfordringer for norske bedrifter og bransjer
  • Tiltak mot arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping
  • Minstelønnsregulering og allmenngjøring av tariffavtaler
  • Følge utviklingen i relevant regelverk i Norge og EU 
  • Utfordringer for velferdsstaten
  • Andre aktuelle og løpende temaer

Se også: Prosjektbeskrivelse 2015-2017 (Desember 2014, oppdatert deltakerliste 22.06.2017)