Forsidearkiv

Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike

(Fafo Østforum, 01.07.16)

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen.

Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark

(Fafo Østforum, 22.06.16)

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. På dette seminaret Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

(Fafo Østforum, 16.06.16)

Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

Seminar om utstasjonering og håndheving - lysark og Fafo-tv

(Fafo Østforum, 25.05.16)

Utstasjonering og håndheving var tema for dagens Fafo Østforum seminar. Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo, Ingrid Finsland, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og LO-advokat Håkon Angell innledet om to nye direktiver. Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

Ny Fafo-rapport om likebehandling av utleid arbeidskraft

(Fafo Østforum, 18.05.16)

Fra 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Har reglene ført til likebehandling?

Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving

(Fafo Østforum, 11.05.16)

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Det er temaet for dette Fafo Østforum seminaret. Påmelding

Nytt Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

(Fafo Østforum, 21.04.16)

I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet.

Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

(Fafo Østforum, 13.04.16)

Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra nye EU-land fra Øst-Europa dominerer. Det viser en ny rapport som omhandler tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

Nytt Fafo-prosjekt: Fag på vandring

(Fafo Østforum, 25.02.16)

Prosjektet "Moving trades" skal undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i mottaker- og avsenderlandene. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anna Hagen Tønder er prosjektledere. Norges forskningsråd er oppdragsgiver.

Nytt Fafo-prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 02.02.16)

Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

Ny Fafo-rapport: Oppsummering av forskning på arbeidsmigrasjon

(Fafo Østforum, 13.01.16)

Jon Horgen Friberg oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa. Han konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status: Lysark og Fafo-tv

(Fafo Østforum, 04.12.15)

"Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" var tema for årets siste Fafo Østforum seminar. Representanter fra SSB, NAV og SUA la fram oppdaterte tall og vurderinger. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt innledningen Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller?  Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.