(Bygg.no, 28.11.17)

Sykehusbygg og Skatteetaten sammen mot arbeidskriminalitet

Sykehusbygg og Skatteetaten sammen mot arbeidskriminalitet

Samarbeidet mellom Skatteetaten og Sykehusbygg går blant annet ut på å utveksle informasjon som sikrer at leverandører og underleverandører opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning. Alle leverandører må gi fullmakt som sikrer innsyn i taushetsbelagt informasjon. Skatteetaten skal også bidra med opplæring og kompetanseheving av ansatte.

Relaterte temaer

Forrige/neste