(arbeidslivet.no, 13.04.17)

Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen

Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen

Og en utvidelse av den ferske ordningen med godkjenning av utenlandsk yrkesutdanning er rett rundt hjørnet. NOKUT har bygget opp en tjeneste for å få på plass en ordning som kan godkjenne fagkompetansen mange utenlandske arbeidstakere har. - Ordningen har vært nybrottsarbeid, fortalte seksjonsleder Joachim Gümüş Kallevig ved NOKUT på et seminar i Fafo Østforum 3. april om temaet.

Forrige/neste

Relatert seminar