(Nationen, 30.04.18)

Leder: – Faglige rettigheter må ikke svekkes

Leder: – Faglige rettigheter må ikke svekkes

– Et felleseuropeisk arbeidstilsyn (også kalt arbeidsmarkedsbyrå) møter et stort behov, men vurderingen må skje på norsk grunn: Vil de faglige rettighetene ved norske arbeidsplasser bli mindre presset av at vi går inn i et europeisk arbeidstilsyn? Vi trenger en ærlig og grundig debatt om disse tingene, skriver Nationen på lederplass.

Se også: YS støtter opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (YS, 30.04.18)

Forrige/neste