(Anbud365, 16.01.18)

Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

Offentlige oppdragsgivere etterlever i større grad enn før forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Men det er fortsatt en lav andel oppdragsgivere som følger opp og kontrollerer kravene. Dette viser en fersk undersøkelse utført av KPMG på oppdrag fra Difi

 

Relaterte temaer

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste