(Anbud365, 16.01.18)

Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

Offentlige oppdragsgivere etterlever i større grad enn før forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Men det er fortsatt en lav andel oppdragsgivere som følger opp og kontrollerer kravene. Dette viser en fersk undersøkelse utført av KPMG på oppdrag fra Difi

 

Forrige/neste

Relatert tema

Relaterte publikasjoner