(NOKUT, 13.02.17)

Flest søknader fra Polen

Flest søknader fra Polen

NOKUT mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Topp tre på søknadstoppen er nå Polen, Syria og Litauen. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria.

Forrige/neste