(Sjømannsforbundet, 08.05.17)

Flertall for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Flertall for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Fremskrittspartiets landsmøte har i helgen sikret et bredt flertall for en offentlig utreding av Norges handlingsrom som nasjonal- og kyststat til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. En konsekvens av denne snuoperasjonen er at det nå et bredt flertall i Stortinget som mener regjeringen må starte arbeidet med utredning.

Forrige/neste