- Hele bransjer er i ferd med å tas over av kriminelle

(Nettavisen.no, 30.03.17)

Å bekjempe arbeidskriminalitet som følge av utenlandsk arbeidskraft som kommer til Norge, blir en viktig kampsak for Rødt i Stortingsvalget, sier partileder Bjørnar Moxnes. - Vi ønsker å få gjort noe med den bølgen av sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid som nå skyller inn over norsk arbeidsliv. Vi må få ryddet opp i arbeidslivet før den norske modellen er borte, advarer Moxnes.

Frykter at 40 milliarder kroner er lurt unna

(NRK, 30.03.17)

Skatteetaten har intensivert innsatsen for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Likevel har de mistanke om at 40 milliarder kroner har blitt gjemt unna de siste årene.

Innlegg: – Svart arbeid er kriminelt

(Næringspolitikk.no, 31.03.17)

Arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende og vanskeligere å avdekke. Derfor må arbeidet mot denne type kriminalitet ha topp prioritet med stadig nye virkemidler. Særlig bør nettbaserte tjenester underlegges mer kontroll, mener stortingsrepresentant for Høyre, Bente Stein Mathisen.

IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til Nødnettet

(NRK, 31.03.17)

Syv uker etter at PST startet etterforskning av Broadnet for brudd på Sikkerhetsloven, har IT-arbeidere i India fortsatt tilgang til deler av Nødnettet. Først til høsten regner Broadnet med å ha flagget all drift tilbake til Norge.

Au pair-senteret stenger dørene

(NTB/Norsk folkehjelp, 31.03.17)

I dag legges Au Pair Center ned, etter at regjeringen, Krf og Venstre kuttet støtten til det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer. – Vi frykter misbruket vil øke, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

60 prosent av innvandrerne er i arbeid

(SSB, 30.03.17)

Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. Det er store variasjoner i sysselsettingsnivået innvandrergruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingen 70,1 prosent.

Krevde lønn mellom oppdrag – vant på alle punkter i retten

(FriFagbevegelse, 24.03.17)

Seks polakker var fast ansatt, men fikk ikke lønn mellom oppdragene. Nå har det falt dom i den første saken i Norge om såkalte nullprosentkontrakter, og det endte med full seier til arbeiderne. Spørsmålet retten har tatt stilling til, er om det er lovlig å ansette folk uten å garantere en viss lønn. I byggebransjen blir det stadig vanligere at bemanningsbyråer ansetter folk, men bare lønner dem når de er utleid.

Arbeidslivskriminalitet skjer på mange måter

(FriFagbevegelse, 22.03.17)

Landets a-krimsentere har gjort en analyse av trusler og trender, og FriFagbevegelse oppsummerer dette i 17 punkter som viser hvordan den svarte økonomien kan fungere i Norge i dag.

Kritisk til regelverket i a-krimsentrene: – Berlinmurer mellom etatene

(Dagbladet, 29.03.17)

NHO gikk nylig ut i Dagbladet og kritiserte taushetsbestemmelsene innad i a-krimsentrene. Nå får de støtte: – Jeg kan ikke fatte at man skal bruke fem år på å endre de mest åpenbare stengslene som bare er til gagn for de som driver svart, sier lederen av Stortingets finanskomité Hans Olav Syversen (KrF).

NHO: – Regelverket i a-krimsentrene hindrer samarbeid

(Dagbladet, 24.03.17)

NHO er kritiske til dagens taushetsbestemmelser i a-krimsentrene. Skatteetaten innrømmer at regelverket byr på problemer. De første a-krimsentrene ble opprettet i 2015, nettopp for å bedre samarbeidet mellom etatene som bekjemper kriminalitet i arbeidslivet.

Total items found: 94