Advarer mot kriminelle aktører i rehabmarkedet

(Bygg.no, 28.02.17)

BNL-direktør Jon Sandnes advarer om at kriminelle aktører i stor grad har tatt over deler av rehabiliteringsmarkedet.

Ønsker straff for svart husvask

(FriFagbevegelse, 28.02.17)

Sannsynligheten for å bli straffet for å betale for svart renhold hjemme er i dag minimal. Arbeidsmandsforbundet mener det må bli forbudt å kjøpe renhold fra firma som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Og at det skal bli en reel fare for straff dersom man bryter denne loven.

SV-representanter vil avvikle au pair-ordningen

(Radio Nordkapp, 28.02.17)

Stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø (bilde) og Karin Andersen har fremmet representantforslag om avvikling av au pair-ordningen. Begrunnelsen er blant annet at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse.

Dårlige arbeids- og levekår for østeuropeiske sjåfører i Danmark

(Romerikes Blad, 28.02.17)

- Det er god grunn til å tro at vi har lignende utfordringer også i Norge, sier Geir A. Mo, adm.dir i Norges Lastebileier Forbund (NLF). NLF vil be myndighetene kartlegge omfanget av sosial dumping på norske veger, etter modell fra den danske kabotasjerapporten «Byways in Danish transport».

Vil ha allmenngjøring i hotell og restaurant

(Fellesforbundet, 28.02.17)

Forbundsstyret i Fellesforbundet ønsker å allmenngjøre Riksavtalen for hotell og restaurant. De ber nå LO om å begjære allmenngjøring overfor Tariffnemnda. Årsaken til kravet er en solid dokumentasjon på at spesielt utenlandske ansattte jobber for langt under minstelønningene i bransjen.

Får ikke lenger holde igjen alle kjøretøy med hjullås

(tungt.no, 28.02.17)

Samferdselsdepartementet har nettopp sendt ut en melding til Statens vegvesen og politiet om at det ikke lenger er anledning til å holde tilbake utenlandske kjøretøy i påvente av betaling av bøter ved forhold som omfatter sjåføren. Årsaken er en EU-dom fra Ungarn.

Kommentar: – Useriøse bedrifter - nei takk!

(bygg.no, 27.02.17)

– Det har vært flere eksempler på at bedrifter som ikke har rent mel i posen utfører oppdrag for det offentlige. De nye anskaffelsesreglene inneholder helt nye og viktige virkemidler for å redusere arbeidslivskriminaliteten ved å luke ut de useriøse leverandørene, skriver næringsminister Monica Mæland.

Renholdere blir grovt utnyttet

(NHO Service, 28.02.17)

Minst 235.000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid renholder. Denne renholdshjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangsarbeid og menneskehandel, viser STAMI-rapport som blir offentliggjort i dag. Rapporten «Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet for renhold» blir lagt frem på dagens frokostmøte "Alt på det rene" i regi av NHO Service.

– Tallene tyder på at 4000 renholdselskaper driver ulovlig

(Dagbladet, 28.02.17)

Hvis du selger eller kjøper svarte renholdstjenester til private hjem er sjansen for å bli tatt «i dag nesten lik null», konkluderer en ny rapport fra Sintef og NTNU. –Hvis det ikke får konsekvenser å bryte loven ville dette bidra til et mer useriøst arbeidsliv, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

Rapport om evaluering av tiltak mot arbeidslivskriminalitet

(Arbeids- og sosialdepartementet, 02.02.17)

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått tidligere gjennomførte evalueringer av ulike tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Rapporten viser at flere av evalueringene har den svakheten at de ikke vurderer effekter av tiltakene som er innført.

Last ned rapporten (pdf)

Total items found: 89