Energi Norge skjerper kampen mot svart arbeid

(Energibransjen, 30.11.16)

Energi Norge skal etablere nye teknologiske løsninger, og forventer stor konkurranse om kontraktene fra leverandører i og utenfor Norge. De ser økt risiko for tyveri av forretningshemmeligheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved bruk av underleverandøre. De styrker derfor arbeidet med å forebygge arbeidslivskriminalitet, og skal utarbeide en ny veileder i samarbeid med medlemsbedriftene.

Verftssaken og EUs plattform mot svart arbeid

(Europaportalen, 30.11.16)

Partene i arbeidslivet er involvert av arbeids- og sosialministeren i arbeidet med å vurdere ESAs brev i forbindelse med verftssaken. Arbeidstilsynet deltar på vegne av Norge i plattform mot svart arbeid i EU. Dette er to av sakene i innlegget fra EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspakers  på møtet i Stortingets europautvalg.

Debatt: De utenlandske transportørene må være med på spleiselaget

(Stavanger Aftenblad, 30.11.16)

- Med den dramatiske bompengeøkningen som er foreslått, legger regjeringen til rette for blomstring av sosial dumping og flere trafikkfarlige vogntog på norske veier, skriver Reidar Retterholt, regionssjef i Norges Lastebileier-Forbund. - Vi kan ikke konkurrere med utenlandske selskaper som ikke betaler bompenger og i tillegg lønner sjåførene godt under norsk standard.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens rapporter

(Fafo Østforum, 30.11.16)

Riksrevisjonens rapporter om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet ble presentert på Fafo Østforum seminar 22. juni 2016. Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avlagt sine innstillinger om de to rapportene.

Færre polske og litauiske arbeidsinnvandrere i Norge

(arbeidslivet.no, 30.11.16)

Flere drar enn ankommer – for første gang siden 2003. Målt i antall er forskjellene ikke så store: 112 færre polakker og 33 færre litauere, men dette er første gang vi har sett et slikt kvartalsvis «underskudd» i disse landgruppene siden 2003 – altså på tretten år. Men antallet arbeidsinnvandrere fra de ferskeste EU-landene vokser. Tallene ble presentert av Helge Næsheim fra Statistisk Sentralbyrå under et Fafo Østforum seminar 29. november.

Se opptak av seminaret

Ulovlig arbeidsinnvandring har økt i Tromsø

(iTromsø, 29.11.16)

Skatt nord fokuserer på gjestearbeidere og organisert kriminalitet i kampen mot ID-juks. – Mange tenker kanskje at dette er et typisk Oslo-problem, men hvis man sammenlikner prosentvis er dette et like stort problem i Tromsø, sier ID-ekspert Marit Bjørndalen.

Bergenspolitiet har siktet åtte etter razzia på massasjesalonger

(Dagbladet, 29.11.16)

Åtte personer av thailandsk opprinnelse er siktet for hallikvirksomhet.- Vi har sett en oppblomstring av massasjestudioer i Bergen, med salg av seksuelle tjenester på flere steder. I tillegg snakker vi også om skatteunndragelse og brudd på arbeidsmiljøloven, sier Linda Ervik ved Vest politidistrikt.

Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring

(Fafo Østforum, 29.11.16)

På Fafo Østforum seminar 29. november presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Regjeringen: Stort alvor i verftssaken

(LO-kontoret i Brussel, 29.11.16)

- Dette er en viktig, men svært komplisert sak med relativt lang forhistorie, som regjeringen tar på stort alvor. Vi skal nå gjøre en grundig vurdering før vi svarer ESA, sa arbeidsminister Anniken Hauglie i Stortinget vedrørende Verftssaken. Saken er gjenåpnet etter at EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske allmenngjøringsforskrifter er i strid med utstasjoneringsdirektivet og EØS-avtalen.

Ny rapport viser at samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet er lovende

(Arbeids- og sosialdepartementet, 29.11.16)

Konklusjonen i en ny kartleggingsrapport er at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i store trekk er lovende og man har oppnådd noen viktige resultater. Last ned rapporten "Innsats mot arbeidslivskriminatlitet"

Se også: Felles innsats mot kriminelle i det offentlige arbeidslivet (Uni Research Rokkansenteret, 10.11.16)

Total items found: 69