Flest svensker, polakker og litauere på korttidsopphold

(SSB, 27.06.16)

Totalt var det mer enn 77 400 lønnstakere på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2015. De største gruppene er unge menn i aldersgruppen 25-39 år som kommer fra Sverige, Polen og Litauen. Flesteparten er ansatt innenfor bygg og anlegg eller blir leid ut gjennom bemanningsbyråer.

Storaksjon mot byggeplasser

(dn.no/NTB, 29.06.16)

I juni gjennomførte skatteetaten, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere flere aksjoner mot større byggeplasser over hele landet. -Det kan se ut til at de store byggeplassene vi besøkte hadde gode rutiner for internkontroll på plass, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i skatteetaten.

Garanterer anonymitet til indiske it-arbeidere

(NRK, 29.06.16)

Arbeidstilsynet lover full anonymitet til Vipps-arbeidere og til indiske IT-konsulentene hos Norgesgruppen, dersom de forteller om lovbrudd. Samtidig iverksetter Norgesgruppen egen gransking av det indiske selskapet.

Lettere for utenlandske å jobbe lovlig

(bygg.no, 29.06.16)

Skatteetaten lanserer en ny veiviser som skal gjøre det enklere for utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. For å få skattekort må utenlandske arbeidstakere personlig møte opp på et av Skatteetatens ID-kontor for identifikasjonskontroll. De må fremlegge dokumentasjon på hvem de er og hvor de skal jobbe i Norge.

Fellesforbundet og LO vil ha avklaring om frivillige pendlere

(bygg.no, 29.06.16)

Fellesforbundet og LO har bedt Arbeidstilsynet om et snarlig møte for å gjennomgå hvordan allmenngjøringsforskriften håndheves på norske byggeplasser.

Les hele brevet her

Indiske IT-arbeidere i Norge lever i frykt

(NRK, 28.06.16)

En indisk IT-arbeider kalles inn på kontoret til sjefen i Oslo. Her blir han fortalt at han er verdiløs. Sjefen sier han når som helst kan sendes tilbake til India. Norske kolleger oppfatter den indiske IT-konsulenten som usedvanlig hardtarbeidende og flink.

Kronikk:Tvinger store anleggskontrakter norske entreprenører ut?

(bygg.no, 27.06.16)

Det siste halvåret har debatten rast om norske leverandører utestenges fra det offentlige markedet for samferdselsutbygging blant annet fordi kontraktene er for store. Regelverket er mer fleksibelt enn mange tror, og nytt regelverk skal dessuten legge bedre til rette for at også mindre aktører kan få en andel av offentlige kontrakter, skriver Hanne Zimmer og Heddy Ludvigsen fra Advokatfirmaet Hjort DA.

 

Kampanje for å avdekke sosial dumping på Mongstad

(Teknisk Ukeblad, 27.06.16)

Fellesforbundets avdeling 5 har i en knallhard kampanje gått drastisk til verks for å bevise det de mener er sosial dumping på Mongstad. For å skaffe dokumentasjon utlovet de «dusør» på håndfaste bevis som kunne dokumentere ugreie forhold i leverandørkjeden. Men det er sterke uenigheter mellom fagforeningen og leverandørselskapene om det er snakk om sosial dumping eller ikke.

Imøtegår kritikken fra Riksrevisjonen

(HMS-magasinet, 24.06.16)

– Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Vi samarbeider tett, og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til Riksrevisjonens rapport.

Les mer om Riksrevisjonens rapporter og reaksjonene på dem

 

Utenlandske sjåfører tilbudt 3500 kroner i måneden

(NRK Trøndelag, 24.06.16)

I en jobbannonse blir ukrainske yrkessjåfører tilbudt hårreisende lav lønn. Det ryster norske yrkessjåfører. Lønnen vil være omlag 3500 kroner i måneden. Annonsen ser ut til å komme fra selskapet Girteka som driver langtransport i Norge og andre land. Selskapet på sin side nekter at de har noe med annonsen å gjøre.

Total items found: 67