Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Skatteetaten og Tolletaten skal få nye våpen mot a-krim

(FriFagbevegelse, 04.01.18)

Taushetsplikten hindrer offentlige etater i å dele viktig informasjon i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Finansdepartementet skal i løpet av januar sende på høring et forslag til lovhjemler som vil gi Skatteetaten og Tolletaten adgang til å dele informasjon med de andre etatene ved A-krimsentrene, varsler justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), i et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 04.01.18)

Ministerrådet enige om revision av utstasjoneringsdirektivet.  Dette er en av sakene i nyhetsbrev nr 4/2017 av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt som nå er tilgjengelig på nett.

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

1. februar: Seminar om felles kamp mot sosial dumping og akrim

(Fellesforbundet, 04.01.17)

Fellesforbundets Arne Hagen presenterer Telemarksmodellen mot sosial dumping. Møtet finner sted i Sparebank 1 sine lokaler på Heiane på Stord. Arrangementet er åpent for alle og gratis. Fellesforbundet avd. 118 Hardanger Sunnhordland er arrangør.

Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider

(Arbeids- og sosialdepartementet, 03.01.18)

Frå 1. januar 2018 tek sekretariatet for tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova over sekretariatsfunksjonen for Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda. Nemndene får også nye nettsider i januar. Les mer på de nye nettsidene Tariffnemda. og Rikslønnsnemda

 

Prosjektbeskrivelse 2018-2020

(Fafo Østforum, 02.01.18)

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

Transport: Ukehvil kan ikke tas i førerhytta

(NLF, 02.01.18)

Den regulære ukehvilen kan ikke tas i førerhytta. Det skriver EU-domstolen i en pressemelding like før jul. Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), ser frem til at lovgivningen blir håndhevet også i Norge, hvor  sosial dumping og lavtlønnede sjåfører på langtidsoppdrag uten innlosjering er et stadig økende problem.

Store saker i 2018

(FriFagbevegelse, 02.01.18)

Bemanningsbyråer, sosial dumping, midlertidige ansettelser og arbeidslivskriminalitet kommer til å bli viktige temaer gjennom hele 2018. For fagbevegelsen er årets store begivenhet hovedtariffoppgjøret, der det også er plass for reformer. Fellesforbundet og Norsk Industri har tatt på seg å løse opp i floka som ESAs overstyring av Høyesterett i Verftsdommen har ført med seg, og partene tar dette med inn i vårens oppgjør.

Fire av ti som er drept i arbeidslivet i Norge i 2017 er østeuropeere

(FriFagbevegelse, 02.01.18)

34 mennesker omkom mens de var på arbeid i fjor. Østeuropeiske arbeidstakere er sterkt overrepresentert i ulykkesstatistikken. Hvis en ser bort fra helikopterulykken på Svalbard 26. oktober der åtte personer omkom, så er det bygg- anleggsbransjen som skiller seg ut som farlig.

Skattekort utenlandske arbeidstakere

(BNL, 02.01.18)

Er du arbeidsgiver for utenlandske arbeidstakere som trenger skattekort? Da kan du bruke Skatteetatens nye elektroniske tjeneste for å søke om skattekort.

Les mer om dette på skatteetatens nettsider

Uten arbeidsinnvandrerne hadde Lerøy slitt som bedrift

(iLaks, 01.01.18)

Da fiskeforedlingsbedriften Lerøy Midt rekrutterte arbeidsinnvandrere på starten av 2000-tallet oppsto det raskt noen kulturforskjeller i produksjonen. De ansatte var uvante med å ta i mot ordrer fra kvinnelige ledere, og noen arbeidsinnvandrere hadde et mer liberalt forhold til alkohol og bilkjøring. Lerøy Midt utarbeidet da et eget hefte med lover og regler i Norge.

Agenda-leder Gerhardsen: – LO har sovet i timen

(VG, 30.12.17)

Andelen fagorganiserte i Norge faller.  – LO har sovet i timen i arbeidet med å rekruttere nye yrkesgrupper i mer spesialiserte grupper, mener Marte Gerhardsen, leder av tenketanken Agenda. Hun påpeker også en annen hovedårsak:  – Der hvor LO tradisjonelt har stått sterkt, i industrien, forsvinner arbeidsplassene. Både som følge av at de store industribedriftenes tid er over og fordi vi har opplevd en vekst i innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Minstelønn i hotell og restaurant fra 1. januar

(NHO, 28.12.17)

Fra 1. januar er det innføring av generell minstelønn for alle som jobber innenfor overnatting, servering og catering, også uorganiserte. En slik minstelønn innebærer også at bestillere av slike tjenester – mange NHO-medlemmer – vil måtte "påse" at arbeidstakerne i de nevnte bransjer arbeider på allmenngjorte satser.