Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Omdømme til latvisk transportselskap synker drastisk

(Tungt.no, 28.09.18)

Transportmagasinet tungt.no tar for seg det latviske tungtrannsportfirmaets Kreiss omdømme, og mener det har gått fra meget godt i 2017 til heller labert i 2018. 

Nytt tiltak mot akrim i Trøndelag

(NHO Trøndelag, 27.09.18)

Tettpå: skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag. Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå:

SUA hadde over 1 million henvendelser på 10 år

(Fafo Østforum, 27.09.18)

I 2007 sto det første SUA-kontoret klart til å ta i mot utenlandske arbeidstakere. Hensikten med Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) gjennom disse ti årene har vært, og er fortsatt, å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge, skriver SUA i årsrapporten for 2017.

Bergen: Bygging av Barne- og ungdomssykehus går bedre enn budsjettert

(Bergens Tidende, 27.09.18)

Helse Bergen hadde utfordringer med et bulgarsk elektrofirma. Arbeidstilsynet ble koblet inn grunnet mistanker om sosial dumping og det førte til merutgifter på 30-40 millioner kroner. Til tross for utfordringene har byggetrinn 1 av det nye Barne- og ungdomssykehuse gått bedre enn budsjettert. Gunstig konjekturer i bransjen er en av forklaringene. 

Sjømannsforbundet: Sosial dumping er velferdsamfunnets ugress

(NSF, 26.09.18)

Norsk Sjømannsforbund (NSF) advarer mot sosial dumping i norske farvann i form av at utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønn og eller arbeidsvilkår enn norske.

Østforums landrapporter er oppdatert

(Fafo Østforum, 26.09.18)

I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Rapportene finner du her

Rapport om ELA: Norge risikerer å måtte gi mer makt til EU

(ANB siste.no, 26.09.18)

EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA) kan være effektivt for å bekjempe grenseoverskridende arbeidsmiljøkriminalitet, men kan føre til at Norge må avstå suverenitet. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Stortingets utredningsseksjon på oppdrag fra Arbeiderpartiet.

Lanserer tiltak for å motvirke sosial dumping i egne anskaffelser

(Anbud365, 26.09.18)

Det regionale helseforetaket Helse Vest tar mål av seg til å bli en betydelig aktør i kampen mot sosial dumping. Foretaksgruppen skal bruke sine anskaffelser som verktøy. En serie tiltak legges fram på førstkommende styremøte.

Vil bosette utenlandsk arbeidskraft

(NRK Finnmark, 26.09.18)

Etter høyt folktallsnedgang har Nordkapp kommune mistet store inntekter. Kommunen ønsker nå å bosette arbeidskraft til for eksempel fiskenæringen fra utlandet.

91 land har kabotasjelover som beskytter sine sjøfolk, men det har ikke Norge

(FriFagbevegelse, 25.09.18)

Mens Norge fortsatt ikke forbyr internasjonale vilkår når skip går innenfor landets grenser (kabotasje), praktiserer 91 nasjoner, som utgjør 80 prosent av verdens kystnære FN-nasjoner, kabotasjeregler som beskytter lønnsvilkårene for sine egne sjøfolk. Det viser en rapport som er bestilt av Den internasjonale transportarbeiderforeningen (ITF).

Blir 9 allmenngjøringsvedtak fornyet?

(Fafo Østforum, 25.09.18)

Tariffnemnda har til behandling ni begjæringer om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler. Høringsfristen for samtlige høringer var 20. september, og senere i høst kommer vedtakene fra Tariffnemnda.

Norske sjøfolk er lei av sosial dumping i norske farvann og på sokkelen

(FriFagbevegelse, 24.09.18)

Arbeidsmarkedet må reguleres også på sjøen, sa leder for Norsk Sjømannsforbund (NSF), Johnny Hansen, i sin åpningstale på landsmøtet til NSF. Det må bli norsk lønn for sjøfolk i norske farvann, krever Sjømannsforbundet.