Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Adecco vil bli lærebedrift

(Byggmesteren, 27.11.18)

For første gang søker et bemanningsbyrå om å bli godkjent som lærebedrift i betong- og tømrerfaget i Oslo. Nye seriøsitetsbestemmelser og lærlingklausuler i offentlige anskaffelser, har ført til at mange flere bedrifter på Østlandet nå søker om godkjenning.

Østerriksk fagbevegelse sjokkert over EU-domstolen

(LO-kontoret i Brussel, 27.11.18)

Østerrike har en forskrift som skal bekjempe sosial dumping. Ved brudd på denne kan oppdragsgiver bli bedt om å betale inn et beløp som skal dekke eventuelle bøter. I en aktuell sak nektet byggfirmaet og saken gikk til den nasjonale domstolen. Spørsmålet gikk så til EU-domstolen. Svaret er klart. Et slikt krav er til hinder for fri tjenesteflyt og må oppheves.

Reiarlaget Norse Marin avviser påstandar om sosial dumping

(NRK Sogn og Fjordane, 24.11.18)

Reiarlaget Norse Marin AS reagerer på påstandar om at dei driv med sosial dumping etter at det blei aksjonert mot ein av deira båtar. -Det dreier seg om dyktige filippinske sjøfolk som kvar for seg er blitt betalt med 3000 og 4000 amerikanske dollar kvar månad medan dei har jobba i Noreg, seier advokat Roar Bårdlund.
Les også: Aksjon mot lastebåt: Meiner mannskap går på slaveløn (NRK Sogn og Fjordane, 21.11.18).

Opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22. nov

(Fafo Østforum, 23.11.18)

Det har vært en årelang strid om utgiftene til reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL-bestemmelsene er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at kostnader innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men reiser fra og til hjemlandet ikke lenger er omfattet av allmenngjøringsforskriften.

Nytt Fafo-notat: Lav lønnsvekst i bygg

(Fafo Østforum, 23.11.18)

Bård Jordfald har sett på lønnsutviklingen i byggebransjen i årene etter 2008. Det viser seg at lønnsveksten er lavere enn i resten av privat sektor. Blant arbeidstakerne fra Øst-Europa er det 14 prosent som får dårligere betalt enn det som er fastsatt i allmenngjøringsforskriften . 48 prosent hadde lønn på eller rett over minstesatsen.

Lite klarsynt kommentar om Fellesforbundet

(Nationen, 23.11.18)

I Fellesforbundet er vi, for så si det på godt norsk, møkka lei av de stadige omkampene om allmenngjøring. Tross dette er min vurdering at vi i hovedsak vant slaget også denne gangen. Utsendte arbeidere til Norge har fortsatt krav på dekning av reise, kost og losjikostnader innenfor Norges grenser. Eva Nordlunds kommentar i Nationen 21. november egger til oppklaring av fakta, skriver Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Se også opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22.11

Utenlandske arbeideres sikkerhet har høy prioritet

(Dagbladet, 23.11.18)

Den tragiske ulykken berørte oss da, og den berører oss nå, skriver Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet. Hun svarer på et innlegg i Dagbladet av LOs Jonas Bals. Han kritiserer måten Arbeidstilsynet har håndtert ulykken som rammet Ramunas Gudas på. Vi kjenner oss ikke igjen i disse generelle beskrivelsene.

ELA får støtte i Europaparlamentet

(Eurologgen, 23.11.18)

Europarlamentets komite for sysselsetting støttet med stemmetallet 33 mot 9 at man skal innlede forhandlinger med Rådet og Kommisjonen med sikte på å etablere et nytt arbeidsmarkedsbyrå/myndighet som skal påse at det ikke skjer sosiale dumping i EU/EØS-området.

Se også opptak av Fafo Østforum seminar om ELA, 12.11.18

ESA setter punktum for sak om reise, kost og losji

(NHO, 22.11.18)

NHO mottok i går et brev fra ESA der de sier at de ikke vil forfølge saken om bestemmelser om reise kost og losji mot Norge videre. – Dette betyr et endelig punktum for en vanskelig og betent sak, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO. Etter Tariffnemndas vedtak i oktober, mener ESA nå at Norge har ordnet opp.

Se også opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22.11

Forslaget om EUs arbeidsmarkedsbyrå er for lite konkret

(EL & IT Forbundet, 22.11.18)

For at EL og IT Forbundet skal støtte opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) må det være klart at byrået ikke kan foreslå tiltak som svekker partene i arbeidslivet sin autonomi eller undergraver det nasjonale handlingsrommet knyttet til utforming, kontroll og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå. Det er svært viktig at norske myndigheter nøye følger utviklingen av ordning for tvisteløsning gjennom byrået, mener forbundet.

Klarsynte industriarbeidere

(Nationen, 21.11.18)

Da det viste seg at EØS har forrang foran norsk arbeidslivslovgivning, sa Fellesforbundets avdeling 5 på Vestlandet nei til EØS. I stedet for å la seg knekke av at Ap-ledelsen ignorerte både industriarbeiderne på Vestlandet og hele LO-ledelsen i Acer-saken – så bretter altså industriarbeiderne opp ermene og leder an igjen. Men hva driver forbundsleder Jørn Eggum med, spør Eva Nordlund i denne kommentaren i Nationen.

Color Line nektes utflagging etter budsjettforhandlingene

(Dagbladet, 20.11.2018)

Sent tirsdag kveld kom budsjettforhandlingene mellom Høyre, Frp og KrF i mål. Dagbladet beskriver det som en av KrFs største seire at utflaggingen av Color Line stoppes. Det har vært mye diskusjon etter at Statsministeren forsvarte en endirng i fartsområdeforskriften for utenriksferger som gjorde det mulig for Color Line å flagge ut til NIS og bytte ut 700 norske sjøfolk med billigere utenlandske ansatte. Nå er det satt en stopper for denne endringen.