Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle

(SSB, 20.06.18)

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra en topp på 26 700 arbeidsinnvandrere i 2011 har denne innvandringen blitt redusert hvert år siden. Polakkene utgjør fortsatt den største gruppen i 2017, med 3 600 bosatte.

Medbyggerne trapper opp innsatsen mot akrim

(bygg.no, 20.06.18)

Aktørene bak Medbyggerne, et prosjekt som bekjemper arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i Vestfold, vil øke innsatsen. Nå lanserer de en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter. Holdningskampanjer, tipssamarbeid og et A-krimbarometer er blant tiltakene. 

Ny artikkel: Utstasjonering leder til uformelle institusjonelle forandringer av arbeidsmarkedet

(Fafo Østforum / FAOS, 20.06.18)

Utstasjonering av arbeidstakere har blitt et sentralt tema i debatten om hvordan nasjonale arbeidsmarkedsforhold påvirkes av EU's indre marked. Hva medfører stigende bruk av utstasjonering i bygg- og anleggsbransjen i Danmark? Det er tema i en ny artikkel av forskere ved danske FAOS.

 

Offshorecrew har ansatt 160 mennesker i maritim sektor i løpet av det siste året

(Skipsrevyen, 20.06.18)

– Markedet er i kraftig vekst, og vi trenger elektrikere, maskinister og forpleiningssjefer, sier rekrutteringssjef Carl Eric Vethal. Halvparten av dem selskapet skaffet jobb i fjor er norske. Totalt er det 65 prosent fra Skandinavia, mens resten hovedsakelig er østeuropeere.

Kritisk til EUs forslag til nye regler for kjøre- og hviletid og kabotasje

(Tungt.no, 19.06.18)

Sp mener vil føre til sosial dumping for sjåførene og farligere vogntog på norske veier. – Forslaget fra EUs transportkomitè er ikke bare farlig for trafikksikkerheten. Den er også farlig for norske arbeidsplasser, og kan i verste fall gå hardt utover jobben til norske yrkessjåfører. For de høye damer og herrer i Brussel vil myke opp reglene for kabotasjekjøring, skriver Siv Mossleth, stortingsrepresentant (Sp).

Se også: Svikter EU transportarbeiderne? (Fafo Østforum / LO-kontoret i Brussel, 15.06.18)

Notat om flyttestraumanes betydning for Møre og Romsdal

(Møre og Romsdal fylkeskommune, 19.06.18)

I tida etter utvidinga av Schengen har Møre og Romsdal og store delar av Noreg vore gjennom ei rekordsterk folketalsutvikling, driven av arbeidsinnvandring - særleg frå Aust-Europa. No ser vi at innvandringa er lågare, utvandringa høgare, og gjennom heile perioden har vi hatt eit flyttetap mot dei andre fylka. Dette notatet gir ein liten status på korleis folketalsutviklinga faktisk har vore for kommunane i fylket i denne «vekstperioden».

Ny dansk doktoravhandling om østeuropeisk arbeidskraft i Danmark

(FAOS, 19.06.18)

Utenlandsk arbeidskraft fra Øst- og Sentraleuropa sitter ofte fast i ufaglærte og lavtlønnede jobber, selv etter at de har bodd og arbeidet i Danmark i årevis. Samtidig eksisterer det betydelige inntektsforskjeller mellom fastboende immigranter og dansker i tilsvarende stillinger. Det viser en ny ph.d. avhandling av Jonas Felbo-Kolding, ved FAOS, Københavns universitet.

Last ned avhandlingen

– Deling av opplysninger avgjørende for å bekjempe akrim

(bygg.no, 18.06.18)

– Datatilsynet gikk nylig ut og kritiserte en mulig adgang til utvidet informasjonsflyt mellom offentlige etater som et ledd i å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Nettopp denne flyten av informasjon vil være helt avgjørende for å bekjempe de kriminelle som ønsker undergrave velferdssamfunnet vi i Norge er så stolte av, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

Se også: Akrim: NHO og LO ut sammen mot Datatilsynet (Fafo Østforum / LO, 12.06.18)

Norge får ikke betale mindre i barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa

(Aftenposten / FrP, 18.06.18)

EUs ministerråd kommer ikke til å åpne opp for justering av stønader som eksporteres til lavkostland. Det kan sette bom for Regjeringens planer. Frp truer med EØS-bråk.

Forskere: Hele Europa kommer til å kjempe om de samme polakkene

(Ugebrevet A4, 18.06.18)

Siden 2004 har det vært en nærmest uuttømmelig strøm av arbeidskraft fra øst til vest og nord i Europa. – Det kommer til å endre seg fremover. I mange østeuropeiske land opplever man nå en stor forbedring av levestandarden, og det får sannsynligvis flere til å vende hjem. I fremtiden vil det bli mye større kamp for polakker, romere og bulgarere, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår

(NLF, 18.06.18)

Norske transportører opplever en stadig mer krevende konkurranse i møte med utenlandske lavprisselskaper, hovedsakelig fra Øst-Europa, som opererer i kabotasjemarkedet. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever derfor blant annet: Sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift.

Meninger: – Problemet er arbeidsgivere som spekulerer i hvor lavt kan man gå ned i lønn

(FriFagbevegelse, 18.06.18)

– Det må være deilig å sitte på toppen og dømme norsk ungdom, mens du selv sitter med direktørlønn», skriver Karina Veum ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund om NHO-topp Stein Lier-Hansens uttsagn om at norsk ungdom er bortskjemte.