Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

– Staten bidrar til et B-lag i samfunnet

– Staten bidrar til et B-lag i samfunnet

(FriFagbevegelse, 15.06.17)

Renholdsbransjen er for mange synonymt med svart arbeid, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I dag, 15. juni, markerer renholdere over hele verden den internasjonale dagen for rettferdighet for renholdere. Hvorfor en slik dag er nødvendig? Hvorfor er bransjen som den er, spør Brede Edvardsen, forbundssekretær for renhold i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Utenlandsk arbeider døde etter fallulykke fra Ikea-lager

Utenlandsk arbeider døde etter fallulykke fra Ikea-lager

(Bygg.no/NTB, 15.06.17)

En mann i 30-årene døde etter å ha falt 8 til 10 meter under arbeidet med oppføring av et nybygg ved Ikea på Leangen i Trondheim. Årsaken til ulykken er enda ikke kjent.

Flertall for å utrede arbeidsvilkårene for sjøfolk

Flertall for å utrede arbeidsvilkårene for sjøfolk

(NTB/FriFagbevegelse, 14.06.17)

Høyre vil ikke innføre norske lønns- og arbeidsbetingelser på norsk sokkel og i norske farvann, men slutter opp om å utrede spørsmålet. Ap, SV og Sp fremmet forslaget om en utredning i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i finanskomiteen. Et lignende forslag ble avvist av regjeringspartiene før jul, men så snudde Frp, og tirsdag ble det klart at Høyre gjør det samme.

 

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 14.06.17)

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Fafo har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen.

Polske migranters fortellinger om arbeid, tilhørighet og posisjonering

Polske migranters fortellinger om arbeid, tilhørighet og posisjonering

(Fafo Østforum, 14.06.17)

Polsk arbeidsmigrasjon til Norge etter EU-utvidelsen i 2004 er utgangspunktet for en fersk avhandling i filosofi av Linda Marie Dyrlid. Den overordnede problemstillingen til forfatteren er: Hvordan forstår og håndterer polske menn og kvinner sin situasjon som arbeidsmigranter i en norsk kontekst?

Høyesterett opprettholder fengselsstraffer

Høyesterett opprettholder fengselsstraffer

(NRK Buskerud, 13.06.17)

To menn i 30- og 60-årene er i Høyesterett dømt til fengselsstraffer for å ha utnyttet indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid i to gartnerier på Østlandet. Høyesterett slo fast at menneskehandel og tvangsarbeid skal straffes strengt. – Viktig å få avklart hvor grensen går for hva som er sosial dumping og hva som er menneskehandel til tvangsarbeid, sier statsadvokat.

Retter skarp kritikk mot RenoNorden

Retter skarp kritikk mot RenoNorden

(Hamar Arbeiderblad, 12.06.17)

Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i renovasjonsfirmaet RenoNorden. – Det er sosial dumping, det er det ingen tvil om. Det er rett og slett misbruk av folk som de tar inn til landet for å jobbe, sier Eldar Rudolfsen i Hedmark Transportarbeiderforening.

Flere mister oppdrag til utenlandske sjåfører

Flere mister oppdrag til utenlandske sjåfører

(Lastebil.no, 12.06.17)

Fra 2015 til 2016 har andelen NLF-bedrifter som mister oppdrag til kabotasje økt. Størst er andelen blant langtransportørene, men også transportsentralene melder nå om flere tapte oppdrag til utenlandske aktører. - Dette er enda et signal om at myndighetenes oversikt over kabotasjeproblemet er svært mangelfull, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Hauglie til kamp mot nulltimerskontrakter

Hauglie til kamp mot nulltimerskontrakter

(VG, 12.07.17)

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ha et tak for innleie av arbeidskraft. Nå vil hun endre loven for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 09.06.17)

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant. Pdf av presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

(Samferdselsdepartementet, 09.06.17)

Sammen med de åtte andre landene i Road Alliance har Norge denne uka diskutert innspill til "Europe on the Move" – EU-kommisjonens forslag til regelverkspakke som skal bidra til å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet.  

Les utspillet i en felles pressemelding fra de ni landene.

Serverte arbeidskriminalitet og sosial dumping til frokost

Serverte arbeidskriminalitet og sosial dumping til frokost

(bygg.no, 08.06.17)

Arbeidskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet sto på menyen da Caverion inviterte byggebransjen til frokostmøte. Statsbygg, Undervisningsbygg og Backe deltok med innlegg, og blant deltakerne i salen var både entreprenører, rådgivere, byggherrer, eiendomsbesittere/-forvaltere og elektrobransjen representert.