Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Tips avslører organisert kriminalitet

(Stavanger næringsforening, 08.11.17)

I løpet av to og et halvt år har Næringsforeningen i Stavanger-regionen mottatt nærmere 600 tips fra hele landet om svart arbeid og organisert arbeidslivskriminalitet. Tipsene har ført til en rekke aksjoner, bortvisninger og domfellelser.

5 spørsmål til forskeren: Ny minstelønn for bartendere, servitører og hotellansatte

(arbeidslivet.no, 07.11.17)

Arbeidslivet.no-redaktør Anne Mette Ødegård har som Fafo-forsker og leder for Fafo Østforum jobbet i en årrekke med tema som arbeidsinnvandring, sosial dumping og allmenngjøring. I denne artikkelen besvarer hun spørsmål om allmenngjøring innen overnatting, servering og catering.

Svenskar vill se svenska löner i Sverige

(Nyhetssajten Europaportalen, 07.11.17)

Tre av fyra svenskar svarar ja på frågan om de anser att svenska löner och arbetsvillkor ska gälla även för dem som kommer från andra EU-länder för att arbetar i Sverige under en kortare tid. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Ap ber Stortinget forby innleie i bygg i Stor-Oslo

(VG, 07.11.17)

Arbeiderpartiet mener forholdene i byggebransjen er så dramatiske at de fremmer forslag om å forby innleie av arbeidskraft. – Det gjelder først og fremst byggebransjen i Oslo-området, men vi har valgt å formulere oss åpent, fordi vi ser at bruken av innleie sprer seg til flere områder, sier Jonas Gahr Støre, som er medforslagsstiller, sammen med Hadia Tajik.

Politisk aksjon ikke lenger ulovlig

(NHO, 07.11.17)

Oslo Bygningsarbeiderforening med flere varslet en planlagt politisk demonstrasjonsaksjon 15. november. NHO mente aksjonen var tariffstridig fordi den var varslet av underordnet forening/avdeling som ikke er tariffpart. LO har nå varslet NHO om en planlagt politisk demonstrasjonsstreik 15. november, og NHO bestrider ikke lenger lovligheten.

Se også: NHO aksepterer steiken (LO, 07.11.17)

Hva innebærer allmenngjøring?

(Fafo Østforum, 07.11.17)

Fra nyttår blir hotell- og restaurantansatte garantert minstelønn gjennom allmenngjøring av tariffavtalen. Fra før er det sju områder i norsk arbeidsliv som er omfattet. Hva er en allmenngjort tariffavtale og hvordan virker dette systemet? Fafo Østforum har en egen temaside om allmenngjøring.

Allmenngjøring innbærer forbud mot underbetaling

(Fellesforbundet, 07.11.17)

Fra 1. januar 2018 blir det forbudt å lønne hotell-, restaurant- og cateringarbeidere over 20 år mindre enn 157 kr timen. Per i dag tjener hver fjerde hotell- og restaurantarbeider over 20 år mindre enn 157 kroner timen, så den nye forskriften vil ha stor betydning for mange. Forskriften gjelder enten arbeidstakerne er fagorganiserte eller ikke, enten de er norske eller utenlandske, og uansett hvor i landet de jobber.

8. nov: Seminar i regi av Forskningsrådet: Arbeidsmigranters liv i Norge

(Fafo Østforum / Forskningsrådet, 07.11.17)

Susanne Bygnes, UiB, Marta Bivand Erdal, PRIO og Pål Schøne, ISF innleder og diskuterer forholdet mellom migrasjonsmotiver, arbeidsmarkedet, statsborgerskap og transnasjonalitet. Seminaret holdes på Kulturhuset i Oslo (Youngs gt. 6) onsdag 8. november kl 9-11. Program og påmelding

Kommentar: Flere østeuropeere ønsker å dra hjem

(Bygg.no, 07.11.17)

Etter at EU ble utvidet med flere østeuropeiske land på midten av 2000-tallet, opplevde Vest-Europa og Norge en stor tilstrømming av arbeidere. Nå går antall arbeidsinnvandrere fra denne delen av Europa nedover. Hvor stor effekt dette vil ha å si for det norske arbeidsmarkedet er ikke godt å spå – men det er foreløpig ikke noe man trenger å bekymre seg nevneverdig over, skriver Arve Brekkhus i bygg.no.

Udenlandske studerende dumper danske lønninger

(Ugebrevet A4, 07.11.17)

Studiestøttemottagere fra Rumænien, Polen og Bulgarien arbejder i danske restauranter og med rengøring til en timeløn langt under 100 kroner, dokumenterer ny rapport. Der er tale om statsstøttet undergravelse af den danske model for arbejdsmarkedet, vurderer ekspert.

Større risiko for å dø på jobb for utenlandske arbeidere

(NTB/ABC Nyheter, 07.11.17)

En ny rapport viser at utenlandske arbeidere i Norge er mest utsatt for ulykker. Den viser at én av tre som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomheter i perioden 2012–2016, hadde utenlandsk statsborgerskap. Risikoen for å dø på jobb er om lag 1,5 ganger høyere enn for nordmenn. Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Temanotat om den faglig politiske situasjonen i Polen

(Fafo Østforum / LO, 06.11.17)

Et nytt temanotat fra LOs internasjonale avdeling omhandler polsk fagbevegelse. Notatet, som er forfattet av Robert Hansen, tar for seg historikk, fagbevegelsen i dag, organisasjonsgrad og den politiske situasjonen.