Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Mobilitetspakken: – Knusende EU-vedtak, kampen fortsetter

(YTF, 06.06.18)

EU-parlamentets transportkomité vedtok dårligere arbeidsforhold for sjåfører og et frislipp innen kabotasje og utsendingsregler for godsbransjen. Nå fortsetter arbeidet med å hindre et endelig EU-vedtak, skriver Yrkestrafikkforbundet (YTF) som sammen med European Transport Workers’ Federation (ETF) har jobbet for å unngå vedtakene i transportkomiteen.

Sveits: Delstats-minstelønn

(LO-kontoret i Brussel, 06.06.18)

Et flertall av den sveitsiske befolkning sa nei til et forslag fra sveitsisk LO om en nasjonal minstelønn. Men nå skjer det noe i flere kantoner som er uavhengige i den typen spørsmål. Sveits har nå åpnet opp for fri flyt av arbeidskraft noe som sveitsisk LO mener har gjort situasjonen for sesongarbeidere bedre enn da de var underlagt egne kvoter som aldri ble inspisert. Sveits har også et system med allmenngjorte tariffavtaler.

Slik vil de unngå nye rettssaker om reise, kost og losji

(FriFagbevegelse, 05.06.18)

Fire ganger tidligere har Fellesforbundet og Norsk Industri møttes i retten på grunn uenighet av reglene for reise, kost og losji. Nå har de lagt en plan for å unngå nye runder.

EU-kompromiss om utenlandske sjåførers vilkår

(Europaportalen.se, 05.06.18)

EU-parlamentets transportkomitee er enige om nye regler for lastebiltransport i og mellom medlemsland. Mobilitetspakken inneholder blant annet nye regler for kabotasje. Transportkomiteen innleder nå forhandlinger med medlemslandenes regjeringer om mobilitetspakkens endelige utforming.

Offentlige anskaffelser: Byggenæringen vil at flere samler sine innkjøp i egne enheter

(Anbud365, 05.06.18)

12 % av medlemsbedriftene i Byggenæringens Landsforening (BNL) i NHO har tatt inn lærlinger som følge av krav i kontrakter. Det opplyser BNL i sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. – Krav til skatteattest og HMS- erklæring må videreføres, understreker Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold

(Fafo Østforum / Stortinget, 01.06.18)

Nå foreligger innstilling fra Stortingets arbeids- og sosialkomite om styrking av godkjenningsordningen for renhold. Komiteen viser til Fafos evaluering av ordningen i 2016, som viste at dette er et steg i riktig retning, men at det fortsatt er utfordringer i bransjen.

Vil ha nye tiltak for å bremse norsk trygdeeksport

(Nettavisen, 05.06.18)

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg mener noen av NAVs utbetalinger til utlendinger er problematiske og trekker særlig fram barnetrygd og kontantstøtte. Ni av ti mottakere av dagpenger og kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere.

Se også: NAV utbetalte 7,1 milliarder til utlandet i 2017 (NAV, 04.06.18)

Nok en Kreiss-sjåfør anmeldt for ukehvil-brudd

(Lastebil.no, 05.06.18)

Tidlig i mai nektet en Kreiss-sjåfør å stoppe for kontroll på Krossmoen. Da sjåføren ble innhentet av politiet ble det avdekket store brudd på ukehvil-reglene. I forrige uke skjedde det igjen - denne gangen med et kjøretøy som allerede er i Arbeidstilsynets søkelys.

Stortinget vedtar innstramminger for bemanningsbransjen

(bygg.no, 04.06.18)

Regjeringen frykter følgene av at opposisjonen banker gjennom strenge regler for innleie. Ingen grunn til bekymring, svarer de rødgrønne. Det blir forbudt med nulltimerskontrakter i alle bransjer, og kun bedrifter bundet av en tariffavtale får lov å leie inn arbeidskraft. – Det er grunn til å tro at dette får store konsekvenser, særlig i et arbeidsmarked hvor det er ganske vanskelig å få tak i arbeidskraft, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

 

NAV utbetalte 7,1 milliarder til utlandet i 2017

(NAV, 04.06.18)

1,66 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2017 gikk til personer bosatt i utlandet. Dette er en svak nedgang fra 2016 hvor andelen var 1,69 prosent. Nedgangen skyldes særlig at færre flytter fra Norge og at færre tar med seg ytelser ut av landet. Det henger trolig sammen med lavere arbeidsinnvandring de siste årene, bedring i arbeidsmarkedet i Norge og svakere kronekurs.

Dårlig mathygiene, gratisarbeid og ulovlige ansatte

(Dagbladet., 04.06.18)

Tre serveringssteder i Oslo sentrum ble stengt på dagen etter en tverretatlig kontroll. Ifølge politiet ble også to utenlandske statsborgere pågrepet for brudd på utlendingsloven. Det ble også avdekket tilfeller av gratisarbeid.

13 Høyre-politikere hamret løs på forslaget om strengere innleie-regler

(FriFagbevegelse, 04.06.18)

De tillitsvalgte fra Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet som fulgte stortingsdebatten om bemanningsbransjen, fikk oppleve en intens debatt der Høyre hadde mobilisert mange. Argumentene var at de nye reglene vil kvele oppturen i næringslivet, heve terskelen inn i arbeidslivet for de svakeste gruppene i samfunnet og at det vil gjøre det vanskeligere å rekruttere arbeidskraft i distriktene.