Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

Road Alliance: Norge støtter krav om sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og kabotasje

(Samferdselsdepartementet, 09.06.17)

Sammen med de åtte andre landene i Road Alliance har Norge denne uka diskutert innspill til "Europe on the Move" – EU-kommisjonens forslag til regelverkspakke som skal bidra til å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet.  

Les utspillet i en felles pressemelding fra de ni landene.

Serverte arbeidskriminalitet og sosial dumping til frokost

Serverte arbeidskriminalitet og sosial dumping til frokost

(bygg.no, 08.06.17)

Arbeidskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet sto på menyen da Caverion inviterte byggebransjen til frokostmøte. Statsbygg, Undervisningsbygg og Backe deltok med innlegg, og blant deltakerne i salen var både entreprenører, rådgivere, byggherrer, eiendomsbesittere/-forvaltere og elektrobransjen representert.

Færre bruker arbeidskraft fra Øst-Europa, men ansetter oftere fast

Færre bruker arbeidskraft fra Øst-Europa, men ansetter oftere fast

(arbeidslivet.no, 08.05.17)

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen har gransket tre bransjer som har vært blant de største konsumentene av østeuropeisk arbeidskraft: Industrien, Hotell og restaurant og Bygg og anlegg. Et av funnene er at andelen bedrifter som har ansatt østeuropeere fast eller midlertidig viser en klar vekst.

– Kampen mot sosial dumping er viktigst

– Kampen mot sosial dumping er viktigst

(FriFagbevegelse, 08.06.17)

– Sjåførene i Vest-Europa mister jobbene sine, mens sjåførene i Øst-Europa må jobbe under elendige lønns og arbeidsvilkår. Derfor er vi ofre både i Øst og i Vest, sier Frank Moreels. Belgieren ble nylig valgt til ny president i Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen.

– Vi kan ikke kontrollere oss ut av arbeidslivskriminalitet

– Vi kan ikke kontrollere oss ut av arbeidslivskriminalitet

(Fagbladet, 08.06.17)

– Et organisert arbeidsliv er det beste forsvar mot useriøsitet og kriminalitet. Dette er ikke noe vi kan tilsyne oss ut av, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han tror mest på politikk som våpen i kampen mot arbeidslivskriminelle.

Østeuropeisk arbeidskraft fremdeles populært i norske bedrifter

Østeuropeisk arbeidskraft fremdeles populært i norske bedrifter

(Fafo Østforum / NTB Info, 07.06.17)

30 prosent av bedriftene i bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant bruker østeuropeisk arbeidskraft. Dette er omtrent på samme nivå som i 2009. Over halvparten av disse svarer at denne arbeidskraften har blitt en del av den ordinære driften. Det viser en ny Fafo-undersøkelse, som presenteres av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård på Fafo Østforums seminar torsdag 8. juni.

Regjeringen splittes i sak om sjøfolks lønnsvilkår

Regjeringen splittes i sak om sjøfolks lønnsvilkår

(FriFagbevegelse, 07.06.17)

De rødgrønne vil sikre norske lønninger på skip som seiler i Norge, og de får uventet støtte av Frp i sak om sjøfolks lønninger. Høyre er klar på at de ikke ønsker å innføre det partiet selv omtaler som proteksjonisme på norsk sokkel.

Ålesund er avhengig av arbeidsinnvandring

Ålesund er avhengig av arbeidsinnvandring

(NyttiUka, 07.06.17)

– For industrien og sjømatnæringen er det helt avgjørende for vekst at vi har tilgang til arbeidskraft fra utlandet. Det er helt umulig å rekruttere arbeidskraft lokalt. Det sier styremedlem i NHO i Møre og Romsdal, og medeiere i Brødrene Sperre, Inger Marie Sperre.

Debatt: Oslomodellen - veien til himmelen eller helvete?

Debatt: Oslomodellen - veien til himmelen eller helvete?

(Byggmesteren, 07.06.17)

– Oslo kommunes nye vilkår for anskaffelser vil åpenbart gi et mer seriøst arbeidsliv, men kan også få negative konsekvenser for flere aktører i bransjen, skriver advokat Jarle Edler.

ILO-konvensjoner som skal sikre arbeidsinnvandrere viktige rettigheter

ILO-konvensjoner som skal sikre arbeidsinnvandrere viktige rettigheter

(Fafo Østforum, 07.06.17)

To ILO-konvensjoner er sentrale for Komiteen for arbeidsmigrasjon på årets ILO-konferanse: Konvensjon nr. 97 om arbeidssøkende inn- eller utvandrere og Konvensjon nr. 143 om ut- og innvandring under forhold som innebærer misbruk og om fremme av likhet i muligheter og behandling for utenlandske arbeidstakere.

Kunnskap om innvandreres arbeidsmiljø og arbeidshelse

Kunnskap om innvandreres arbeidsmiljø og arbeidshelse

(STAMI, 07.06.17)

Økende arbeids­ og tjenestemobilitet over landegrensene og utvidelsen av EØS har satt søkelyset på arbeidsvilkårene for utenlandske arbeidstakere i Norge. En del av arbeidsinnvandringen er knyttet til kortvarige arbeidsopphold, og de utgjør dermed en gruppe av sysselsatte som i liten grad er fanget opp av eksisterende arbeidsmiljøundersøkelser og nasjonale registre.

14. juni: HiOA-seminar "Polish lives in Norway"

14. juni: HiOA-seminar "Polish lives in Norway"

(HiOA, 06.06.17)

Polakker utgjør den største innvandringsgruppen i Norge. Hva vet vi om deres liv her? Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er en av innlederne når Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) inviterer til seminaret "Polish lives in Norway" med fokus på: arbeidsliv, familie og barnoppdragelse i en migrasjonskontekst. Seminaret - som holdes på engelsk - arrangeres på Litterturhuset i Oslo, 14. juni kl 9-15. Program og påmelding