Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Moxnes mener Hauglies EØS svar er selvmotsigende

(abc Nyheter, 03.12.18)

Bjørnar Moxnes (R) hevder både Høyre og Arbeiderpartiets frykt for å bryte EØS-traktaten undergraver handlingsrommet som de påstår at norske myndigheter har. – I Stortinget sa Anniken Hauglie at det finnes et handlingsrom, men når det gjelder reise-, kost- og losjigodtgjørelse for utenlandske arbeidstakere risikerer vi traktatbrudd hvis vi benytter oss av det. Moxnes reagerer på at EU får lov til å overprøve norsk høyesterett.

Forsvarsbygg ber useriøse aktører holde seg unna utbygningen av Evenes flystasjon

(NTBinfo, 03.12.18)

John Ommund Syvertsen er utbygningssjef for Evenes i forsvarsbygg, han advarer useriøse aktører mot å forsøke seg. - Vi vil vise markedet at utbyggingen ved nye Evenes flystasjon sjekker alle, og vi er i ferd med å inngå en intensjonsavtale med A-krimsenteret i Nordland. Arbeidstilsynet, Skatt og NAV er med på laget som skal sikre at utbyggingen gjennomføres etter boka.  

Regjeringen kjemper for en bedre transportbransje

(Regjeringen.no, 03.12.18)

Statssekretær Brage Baklien forteller at Regjeringen samarbeider med de andre landene i Road Alliance for å sikre et best mulig regelverk transportnæringen. De er særlig opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, ha ryddige konkurransevilkår og økt trafikksikkerhet. Landene i alliansen jobber for felles regelverk innad i EU som kan motvirke sosial dumping.

Kronikk: – Vi trenger en mer jordnær debatt om EØS

(Dagbladet, 30.11.18)

– Alle arbeidere i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. EØS-motstanden i fagbevegelsen øker fordi mer og mer tyder på at dette målet aldri kan nås innenfor avtalens strenge krav til fri flyt på kapitalens premisser, skriver SV-leder Audun Lysbakken.

EU: Ledighetstrygd etter dag en?

(LO-kontoret i Brussel, 29.11.18)

Vil en utenlandsk arbeidstaker kunne heve norsk ledighetstrygd i Norge etter å ha vært i arbeid en dag? Det er et spørsmål som bekymrer dansk LO etter at EUs reviderte trygdeforordning 883 nå er godkjent i Europaparlamentets sysselsettingsutvalg.

Svensk arbeidsrett i EU-utakt

(LO-kontoret i Brussel, 29.11.18)

Også Sverige sliter med forholdet til utenlandske domstoler på samme måte som Norge sliter med EFTA-domstolen. I en utredning foretatt av EU-rettsekspert Erik Sinander mener han at den svenske modellen med kollektivavtalerett ikke samsvarer med EUs mer individuelle privatrettslige regler.

Kommentar: Uansvarlig og risikabel håndtering av EØS-avtalen

(VG, 29.11.18)

Det stormer rundt EØS-avtalen. Styret i Fellesforbundets avdeling 5 vedtok at Norge bør ut av EØS. For alle som kjenner fagbevegelsen er det en nyhet å ta på alvor. Regjeringens svar er en statsminister som sitter stille, og en næringsminister som i en avgjørende sak for landet bruker energien sin på partipolitisk spinn, skriver Trygve Svensson, leder i tankesmien Agenda.

Meir lønsamt å produsere i Norge

(NRK Sogn og Fjordane, 29.11.18)

Produksjonen av tauverk blei flagga ut fordi det var billegare i Latvia. No har bedrifta flytta produksjonen heim og det same gjer mange andre norske verksemder. – Dei siste åra har vi heller bygt opp produksjonen på Flatraket, seier Helge Solheim, styreformann i Fiskevegn AS.

Hauglie besvarte Moxnes spørsmål om EØS overprøving av Høyesterett

(Stortinget, 28.11.18)

Bjørnar Moxnes (R) stilte spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vedrørende EØS sine muligheter for å overprøve norsk høyesterett og med det begrense allmenngjøring av norske avtaler. Hauglie svarte at hun tok tariffnemdas vedtak til etterretning og at de i dialog med ESA har argumentert for at norsk rett er i overenstemmelse med EØS-retten. Hun tror imidlertid at direktivet vil bidra til å styrke rettighetene for utsendte arbeidstagere. 

Les spørsmålet og svaret her

Nye allmenngjøringsforskrifter fra 1. desember

(Arbeidstilsynet 28.11.18)

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i alle de ni bransjene som har dette i dag. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018. Fra 1. desember 2018 er det ikke lenger krav om at arbeidsgiver skal dekke utgifter for reise mellom arbeidstakers hjemland og Norge. Likevel vil plikten til å dekke utgifter til reise, kost og losji fremdeles gjelde for reiser innad i Norge.

Hauglie uenig i at NHO setter EØS-avtalen på spill

(FriFagbevegelse, 28.11.18)

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har hevdet at NHO og regjeringen framprovoserer EØS-skepsisen i fagbevegelsen når de tar omkamper på norske rettsavgjørelser i ESA. Hauglie kontret med at det er helt legitimt at NHO kjemper for egne medlemmer og at Norge er helt avhengig av EØS-avtalen. Hun mener EØS-motstanderne overser alle de gunstige konsekvensene avtalen har for norske arbeidsplasser. 

EØS-innvandrere må sikres et tilbud om å lære norsk

(Fri Fabevegelse, 27.11.18)

Kravet kommer fra Språkrådet. Samtidig må den flerspråklige kompetansen til arbeidsinnvandrere verdsettes, mener professor. Med økt arbeidsinnvandring har norsk arbeidsliv blitt flerspråklig. Ved utgangen av 2017 hadde bortimot 280.000 arbeidsinnvandrere kommet fra EØS-området. Denne gruppen har derimot verken rett eller plikt til å lære seg norsk.