Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Skepsis til barnevernet er utbredt blant polakker i Norge

Skepsis til barnevernet er utbredt blant polakker i Norge

(Velferd, 19.06.17)

Skepsisen bunner dels i myter og feiloppfatninger, men også i saker der barnevernet har gjort alvorlige feil, ifølge den polske journalisten Maciej Czarnecki. – Sannsynligheten for at barn blir tatt fra familien er fem ganger så stor i Polen som for polakker i Norge, påpekte NIBR-forsker Jørn Holm-Hansen på et seminar om polakkers liv i Norge.

Debatt: Kamp mot sosial dumping har en pris

Debatt: Kamp mot sosial dumping har en pris

(Civita, 17.06.17)

Kampen mot sosial dumping har klare innslag av proteksjonisme, skriver Iven Opsahl og Torstein Ulserød. De mener også at tiltak som lovfestede minstelønnstandarder eller økt allmenngjøring vil, hvis de brukes i for stor grad, utfordre prinsipper som avtalebasert lønnsdannelse og åpen markedsøkonomi, begge deler sentrale kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen.

Arbeidslivsstrid i valgkampen

Arbeidslivsstrid i valgkampen

(ABC Nyheter, 17.06.17)

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) overrasker: Nå går hun inn for å begrense bruken av bemanningsbyråer og forby fast ansettelse uten lønn.  Ap tviler på at de går med på hennes tredje forslag: Tillate midlertidighet i bemanningsbyråene.

Havnestyret i Oslo besluttet vedtak mot sosial dumping

Havnestyret i Oslo besluttet vedtak mot sosial dumping

(FriFagbevegelse, 16.06.17)

Oslo Havn skal følge ILO 137 og sosial dumping aksepteres ikke, heter det i vedtaket fra havnestyret i Oslo. Det blir godt mottatt av tillitsvalgte havnearbeidere og Transportarbeiderforbundet.

Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern

Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern

(Arbeids- og sosialdepartementet, 16.06.17)

– Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere får nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte. Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli.

Kabotasjesøknader avslått

Kabotasjesøknader avslått

(NLF, 16.06.17)

To utenlandskregistrerte selskaper søkte i år om utvidet kabotasjedispensasjon for frakt av vindmøller i Båtsfjord og Egersund. Søknadene er nå avslått etter anbefaling fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Det er dokumentert at det finnes utstyr og kapasitet blant minst syv norske transportører til å utføre oppdragene.

Vil begrense muligheten for trygdeeksport

Vil begrense muligheten for trygdeeksport

(Arbeids- og sosialdepartementet, 16.06.17)

Hvert år utbetales det norske velferdsytelser for betydelige beløp til personer som oppholder seg i utlandet. Regjeringen varsler en rekke nye tiltak som vil begrense mulighetene til å ta med seg trygdeytelser ut av landet. Regjeringen vil ikke begrense folks mulighet til å ta med seg pensjoner og uføretrygd under utenlandsopphold.

Last ned St.meld. 40 (2016–2017) Eksport av norske velferdsytelser

Regjeringen vil kutte i kontantstøtte og barnetrygd som sendes til utlandet

Regjeringen vil kutte i kontantstøtte og barnetrygd som sendes til utlandet

(Aftenposten, 16.06.17)

Hvis Regjeringen får det som den vil, skal ikke arbeidsinnvandrere med barn bosatt i land som Polen og Litauen få utbetalt like mye i barnetrygd og kontantstøtte som norske familier. – Når du betaler like mye skatt i Norge som nordmenn, synes jeg du skal ha de samme trygdeytelsene også, sier Janusz Adamczyk, som har jobbet som bussjåfør i Oslo-området i ti år, men kona og de fem barna hans bor i Polen.

Debatt: Ikke flertall for Oslomodellen i Akershus

Debatt: Ikke flertall for Oslomodellen i Akershus

(Eidsvoll Ullensaker Blad, 16.06.17)

– Oslo og Akershus har et felles arbeidsmarked og leverandører forholder seg til begge fylker. For å bekjempe sosial dumping bør derfor reglene være mest mulig like over fylkesgrensen. Akershus Arbeiderparti foreslo på fylkestingsmøte at det utarbeides et styrket regelverk basert på Oslos nye regelverk. Dessverre stemte Høyre i mot. Hvorfor? spør Tonje Brenna, gruppeleder Akershus Arbeiderparti.

NHOs 57 svar til LO om norsk arbeidsliv

NHOs 57 svar til LO om norsk arbeidsliv

(Byggmesteren, 15.06.17)

– Fast ansatte er hovedregelen i arbeidslivet, men det må fortsatt være lov med innleie og midlertidige ansettelser. Vi ønsker at dagens allmenngjøringsordning skal evalueres slik at man kan gjøre ordningen mer treffsikker. Det er blant NHOs svar på 57 spørsmål som LO har sendt til alle de politiske partiene før stortingsvalget.

Ser du noe som ligner sosial dumping?

Ser du noe som ligner sosial dumping?

(Haugelandnytt, 15.06.17)

Haugesund håndverkerforening samlet fullt hus da de satte søkelys på svart arbeid og sosial. Både politiet og arbeidstilsynet var representert, og de ber folk varsle når de ser arbeidere som ikke er sikret, har godt nok utstyr eller bor sammen med et titalls andre i samme hus.

 Lastebileigarforbundet: - Fleire utanlandske vogntog på vegane

Lastebileigarforbundet: - Fleire utanlandske vogntog på vegane

(NRK Hordaland, 15.06.17)

Dette er urovekkjande for norsk transportnæring og trafikktryggleik på norske vegar. Me treng strengare og klarare regelverk som gjer at me kan ta vare på norsk transportnæring, seier direktøren i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.