Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler

(FriFagbevegelse, 08.06.18)

Transportkomiteen i EU åpner i praksis for at det blir fritt fram for sosial dumping i turbuss-bransjen og kabotasjekjøring med gods sju dager i uka. Det sier ansatte i Transportarbeiderforbundet etter at komiteen vedtok en ny mobilitetspakke innen godstransport på vei og turbilbransjen.

Utdanningsnivå blant arbeidsinnvandrere, innvandrere og befolkningen

(SSB, 08.06.18)

Takk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen med høyere utdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Innvandrere som gruppe er høyere utdannet enn befolkningen sett under ett. Mye skyldes at innvandrerne er yngre. Arbeidsinnvandringen de senere år har ført til en økning i andelen innvandrere med lang høyere utdanning.

Sesongarbeidere høyt i kurs hos norske jordbærprodusenter

(ABC Nyheter / Nationen, 08.06.18)

Norske jordbærprodusenter melder om rekordtidlig jordbærsesong, og flere sliter med å få tak i sesongarbeidere som kan komme tidligere for å plukke bær. - Problemet for mange, spesielt for sesongarbeidere fra Europa, er at de har vanlige jobber og ikke har ferie før i juli. Men det er lettere å få europeere hit enn sesongarbeidere fra Østen. Problemet da er at man ikke får visum på så kort varsel, sier jordbærbonde Per Isingrud til Nationen.

Heisskadd litauer får erstatning

(FriFagbevegelse, 07.06.18)

NAV gir nærmere 600.000 i menererstatning til Ramunas Gudas. Han ble alvorlig skadet i en heisulykke i Bærum i 2013. NAV har tidligere gitt avslag, og veien til erstatning har vært lang. Nå jubler støttegruppa, som for øvrig har bestilt en rapport fra De Facto for å belyse hvordan utenlandske gjestearbeidere behandles etter arbeidsulykker.

Bærplukking: – Norske ungdommar gir seg etter ein dag

(NRK Sogn og Fjordane, 07.06.18)

Trass i at Veronica Hauge kan kome i beit for bærplukkarar i sommar, vil ho ikkje leige inn norske ungdommar. Årsak: Dei gir seg etter kort tid og vil i staden dra på ferie. Bærbonden leiger inn 15 plukkarar i år. Dei kjem frå Polen og Litauen. Timeløna ligg på om lag 125 kroner i timen.

Nytt Fafo-notat: Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

(Fafo Østforum, 07.06.18)

Lønnsforskjellene har økt de siste tiårene. Den økte lavlønnskonkurransen har fulgt i kjølvannet av synkende avtaledekning, økt arbeidskraftmobilitet og vekst i lavkvalifisert privat tjenesteyting. Dette notatet tar for seg minstelønnsreguleringer som skal begrense lønnsspredningen i bunnen av lønnsfordelingen. Hvordan virker avtaledekning, allmenngjøring og minstelønn inn på lønnsspredningen i de ulike land? 

Har jobbet mot sosial dumping i Oslos byggebransje i over 20 år

(FriFagbevegelse, 07.06.18)

Han har sett det meste av kreative metoder for å lure, svindle og utnytte utenlandske bygningsarbeidere, Odd Magnar Solbakken. Nå skal han bli pensjonist fra stillingen som ombud i Oslo bygningsarbeiderforening, men gnisten er der fortsatt.

Åtvarar mot useriøse steinleggjarar

(Avisa Nordhordaland , 07.06.18)

– Omreisende handverkarar er komne til bergensområdet og A-krim Hordaland har startet aksjonar mot desse. Det opplyser A-krim Hordaland i ei pressemelding. Dei åtvarer mot å engasjere omreisande handverkarar og ber om tips frå folk som har fått tilbod frå useriøse aktørar.

Podkast: Slik vil ministeren og AF-sjefen bekjempe akrim

(bygg.no, 07.06.18)

– Dette er en evig kamp som vi aldri må slutte å kjempe, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om kampen mot arbeidslivskriminalitet i siste episode av Byggeplassen. Sammen med konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen forteller de om hvordan de jobber for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten.

Arbeids- og sosialkomiteen avviser Aps forslag om forbedring av allmenngjøringsordningen

(Fafo Østforum / Stortinget, 06.06.18)

Flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomite avviser representantforslag fra Ap-stortingsrepresentanter om å forbedre allmenngjøringsordningen.

Offentlige anskaffelser: Foreslår «helpdesk» som kan veilede oppdragsgivere

(Anbud365, 06.06.18)

Det bør etableres en muntlig veiledningstjeneste - en «helpdesk» - som kan veilede oppdragsgiverne om ulike rettslige og innkjøpsfaglige spørsmål, foreslår Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. EBA, her ved adm.dir Kari Sandberg, mener også at det bør etableres et offentlig tilsyn av regelverket.

NHO: Stortingets innleievedtak rammer småbedriftene

(NHO, 06.06.18)

Mandag 4. juni vedtok Stortinget å endre reglene for innleie. – Å heve avtaleadgangen helt generelt, og ikke begrenset til bygg- og anlegg, vil begrense muligheten til å leie inn i bransjer der innleieregelverket fungerer godt i dag. Det skapes dermed nye utfordringer i bransjer der innleie ikke er et problem, sier Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.