Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Minstelønn i serveringsbransjen – et viktig virkemiddel

(Ledernett, 09.01.18)

– Inspektørene våre på tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen ser svært mange tilfeller av lav lønn, men har ikke hatt mulighet til å gjøre noe med dette før nå. Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet nettopp i denne bransjen, og nå har de lovhjemlet minstelønn, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. 

Mange østeuropeiske arbeidsinnvandrere søker om å få godkjent utdanning fra hjemlandet

(Uniform, 08.01.18)

Det var størst økning i søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Syria i 2017. Det viser nye tall fra NOKUT. Men over 60 prosent av dem som søker om godkjenning kommer fra europeiske land, og de østeuropeiske landene er klart i flertall blant disse. - Hovedårsaken til dette er arbeidsinnvandring, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT.

Skogen Lund: Polsk opptur kan gi unge norske menn jobb

(E24, 08.01.18)

– Økonomien i Polen og andre østeuropeiske land er blitt bedre og de fleste polakkene foretrekker jo å jobbe i hjemlandet sitt. Når de faktisk får seg jobb der, vil det gjøre det lettere for norsk ungdom å få seg håndverksjobber, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Dansk vekst hemmes av mangel på arbeidskraft

(Horsens Folkeblad, 08.01.18)

Den danske arbeidsministeren og en slakteri-direktør møttes til debatt om danske arbeidsliv, og var enig om at mangelen på arbeidskraft hemmer den danske oppturen. - Vi har ikke kun behov for ufaglærte, men også for faglærte slagtere, for industriteknikere, procesoperatører og automatiseringsfolk. Og det kan ikke rekrutteres alene med dansk arbejdskraft, sa Carsten Wengel, fabriksdirektør på Danish Crown i Horsens. Ca. 500 av slakteriets 1800 ansatte er polakker.

Innleieforbud i byggebransjen: Stabil jobb og inntekt er ikke bare for akademikere

(dagbladet, 06.01.18)

- I løpet av våren skal Stortinget ta stilling til et innleieforbud i norsk byggebransje. Det er det lett å forstå. Den sosiale dumpingen og utnyttelsen av arbeidsfolk har blitt såpass systematisert at den er vanskelig å unngå å legge merke til. Arbeidsforholdene i bransjen rammer flere enn de som jobber der. Samfunnet taper stort på manglende oppslutning om helt sentrale yrkesfag og mangelen på seriøse muligheter i bransjen fratar viktige muligheter for unge mennesker, skriver Andreas Halse

Vil ha debatt om obligatorisk glattkjøringskurs for utenlandske førere

(NRK, 06.01.18)

I Lofoten har politiet fått opp mot 200 meldinger om utforkjøringer og vinglete kjøring fra turister det siste halvåret.  Nå ønsker stortingspolitiker Jonny Finstad å diskutere muligheten for obligatorisk glattkjøringskurs for utenlandske sjåfører.

25.000 får lønnshopp

(Drammens tidende/Nettavisen, 05.01.18)

Rundt 25 prosent av de ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har krav på lønnsøkning etter innføring av minstelønn 1. januar. Arbeidstakere over 20 år har nå en begynnerlønn på 157,18 kroner i timen.

Én av fire innvandret til en flyktning

(Statistisk sentralbyrå, 05.01.18)

Én fjerdedel av de 16 500 familieinnvandrerne som kom til Norge i 2016, kom til flyktninger. Arbeidsinnvandrere fra Polen er fremdeles den største gruppen, også når det gjelder familieinnvandring. De aller fleste fra Polen har kommet for å gjenforenes med nær familie som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere etter 2004. Før 2004, derimot, kom det flest polske familieetablerere for å stifte ny familie i Norge, og de fleste etablerte seg med norske menn uten innvandrerbakgrunn.

12. januar: Kabotasje, sikkerhet og avgifter på dagsorden

(NLF, 05.01.18)

Dårlige veier er ikke den største utfordringen for norske transportører. For over grensen ruller det lastebiler hvor langt fra alt er i orden. Ulovlig kabotasje. Sosial dumping. Skatteundragelser. Dette setter Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Østfold søkelyset på den 12. januar. Møtet er åpent for alle og starter klokken 1800 på Quality Hotell E6 i Sarpsborg.

Flertall mot vikarbyrå

(Klassekampen, 04.01.18)

I høst leverte både Ap, SV og Rødt inn ulike forslag som tar sikte på å forby bruk av bemanningsselskaper i byggebransjen. En fersk meningsmåling utført av Sentio på oppdrag for Klassekampen tyder på at forslaget har sterk støtte i folket. To av tre vil forby vikarbyråer i byggebransjen. Feil virkemiddel, mener NHO.

Nye farger på HMS-kort i 2018

(BNL, 04.01.18)

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. I løpet av januar kommer ny nettside for å bestille HMS-kort.

Se også HMS-kort i bygg og anlegg (arbeidstilsynet.no)

Arbeidstilsynet avdekket brudd hos 75 prosent av godkjente renholdsbedrifter

(FriFagbevegelse, 04.01.18)

I rapporten «Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen, 2013 - 2017» har Arbeidstilsynet har gått gjennom resultatene av nesten 5.000 tilsyn i renholdsbransjen. Det er nedslående resultater: Manglende verneombud, lite systematisk HMS-arbeid, manglende kontroll på arbeidstid og lite kjennskap til regelverket er gjengangere.