Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Finner brudd på lønns- og arbeidsvilkår i annenhver kontroll

(Vegnett, 08.10.18)

Statens vegvesen har hittil i år gjennomført om lag 100 stikkprøver om lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenørene. I halvparten av kontrollene finner Vegvesenet brudd på reglene. Dette utgjør en risiko for sosial dumping

Debatt: – Norsk sosial dumping ødelegger for sjøfolk i hele Norden

(Nationen, 05.10.18)

– Den norske regjeringen vil åpne for at Color Line kan bytte ut norske ansatte med billig arbeidskraft fra lavkostland. Flere og flere aktører i Norden frykter nå en dominoeffekt ved en norsk beslutning som vil ødelegge det som frem til i dag har vært et godt arbeidsmarked med nordiske lønns- og arbeidsbetingelser, skriver Geir Pollestads, stortingrepresentant (Sp) og Magnus Heunicke, tidligere transportminister i Danmark.

Debatt: – Civita bagatelliserer arbeidslivskriminalitet

(Dagbladet, 05.10.18)

"Alle" overdriver omfanget av arbeidslivskriminalitet, skrev Civita-jurist Torstein Ulserød i en kronikk i Dagbladet 2. oktober.  – Civita leter i et umulig tallgrunnlag etter tegn på at a-krim ikke har økt. Hvorfor ikke heller bruke sin tankekraft på hvordan samfunnet kan bekjempe slik kriminalitet mer effektivt? spør Hilde Nagell, rådgiver i Tankesimen Agenda.

Fellesforbundet støtter tettpå satsingen

(Fellesforbundet, 03.10.18)

– Formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, sier forbundsekretær i Fellesforbundet Per Skau. 

Støre blir ikke med på å regulere arbeidsinnvandringen

(ABC Nyheter, 03.10.18)

– Senterpartiet arbeider for å erstatte fri arbeidsinnvandring i EØS-området utenfor Norden med regulert arbeidsinnvandring, hvor det blant annet stilles krav om fast ansettelse med norske lønns- og arbeidsvilkår, sa Per Olaf Lundteigen i Stortingets trontaledebatt.  – Arbeiderpartiet vil ikke støtte Senterpartiets politikk for å oppheve EØS-avtalen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre, som fortsatt har tro på at man kan komme sosial dumping blant tilreisende arbeidstakere og firma fra lavkostland, til livs.

Varsler nye regler for arbeidsinnvandring

(TV2 / NTB, 02.10.18)

EU-borgere vil bli behandlet på samme måte som andre personer når Storbritannia etablerer et nytt innvandringssystem, sier statsminister Theresa May. Storbritannia skal ut av EU neste år. Det er da de nye arbeidsinnvandringsreglene vil kunne trå i kraft.

Vil myke opp reglene for arbeidsinnvandring

(Nettavisen, 02.10.18)

For å håndtere mangel på arbeidskraft, vil den tyske regjeringen lette på reglene for arbeidsinnvandring for å trekke utenlandske jobbsøkere til landet. Blant annet vil regjeringen gi jobbsøkere fra land utenfor EU, eksempelvis kokker, metallarbeidere eller IT-arbeidere, muligheten til å komme til Tyskland i seks måneder for å søke arbeid, gitt at de snakker tysk.

Kronikk: Akrim – Arbeidslivspolitikk på sviktende grunnlag

(Dagbladet, 02.10.18)

– Det er god grunn til å hevde at «alle» overdriver omfanget av arbeidslivskriminalitet, skriver Torstein Ulserød, jurist i Civita. Et Civita-notat som er publisert i dag, forsøker å oppsummere det vi vet om omfanget av arbeidslivskriminalitet generelt.

Litauisk arbeider fikk høyere lønn etter kontroll fra Arbeidstilsynet

(NRK, 02.10.18)

En arbeider fra Litauen har fått høyere lønn etter en kontroll gjort av Arbeidstilsynet. Mannens ansettelsespapirer hos Landbrukstjenester Telemark viste at han fikk under minstelønn. Nå er det altså rettet opp.

 

Artikkelserie om bruk av underentreprenører i offentlige anskaffelser.

(bygg.no, 02.10.18)

I denne artikkelserien ser advokatfirma Føyen Thorkildsen på regler for bruk av underleverandører i offentlige anskaffelser. Det overordnede spørsmålet er hvor langt oppdragsgiver kan gå for å begrense leverandørenes mulighet til å benytte underleverandører. 

LO er positive til deler av arbeidsmarkedsbyrået

(LO, 01.10.18)

EU-kommisjonen la i mars i år frem forslag om å etablere et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. – LO er positive til deler av arbeidsmarkedsbyrået. Vi har lenge ønsket et større samarbeid på tvers av landegrenser for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

 

Avhandling blir til bok: Pakistanske arbeidsinnvandreres møte med Norge

(ISF, 28.09.18)

I 1967 var det fjorten pakistanere i Norge. Fire år senere hadde antallet økt til rundt ett tusen. Hvordan var de første pakistanske arbeidsinnvandrernes møte med Norge? Aud Korbøls klassiske studie fra 1974 kommer nå i bokform.