Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Nytt politisk parti sier nei til arbeidsinnvandring

(Bodøposten, 16.04.18)

Det nyetablerte partiet Folkealliansen har flere flaggsaker, som ja til norsk suverenitet, nei til arbeidsinnvandring, nei til sentralisering av politet og helsevesen, nei til bompenger, samt ja til lavere skatter og avgifter. Folkealliansen har som mål å stille lister ved fylkestingsvalget i alle fylker og i mange kommuner i 2019.

Bruke personnummer i kontrollarbeid for å hindre akrim på byggeplasser?

(Stortinget, 16.04.18)

Oslo kommune henvendte seg til Arbeids- og sosialdepartementet sommeren 2017 vedrørende elektronisk tilgang til fødselsnumre og bilder fra HMS-kortdatabasen. Nå svarer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at "departementet etter en samlet vurdering ikke har funnet å kunne gå videre med å utvide innsynsløsningen til også å gjelde elektronisk tilgang til fødselsnumre og bilder fra HMS-kortdatabasen".

Norden styrker samarbeidet mot akrim – vil ha EU med på laget

(Arbeidsliv i Norden, 16.04.18)

Det kalles «ordning och reda», grå økonomi, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet, men tross ulike navn, problemene er felles og angår hele Norden og Europa. Det dreier seg om kriminelle nettverk, rå utnyttelse av arbeidskraft, virksomhet på kanten av loven og konkurranse på ulike vilkår. Forhold som avfødte en enstemmig resolusjon på ministermøtet i Stockholm 13. april.

Sosial dumping: Sjåfør krever millionerstatning fra Bring

(Lastebil.no, 16.04.18)

En rumensk lastebilsjåfør ansatt i Brings slovakiske underselskap Bring Trucking har saksøkt arbeidsgiveren for å ha betalt ulovlig lave lønninger. Kravet er etterbetaling av lønnsdifferansen på 1,8 millioner kroner.

Innlegg: Renholdsbransjen trenger vårrengjøring

(Dagsavisen, 16.04.18)

Arbeiderpartiet foreslår at også renholdstjenester solgt til privatpersoner må være godkjent i Arbeidstilsynets ordning. Dette er noe regjeringen burde ryddet opp i, men også i denne arbeidslivssaken har de gjort svært lite. Stortinget får med Aps forslag muligheten til å ta sin del av dugnaden for et skikkelig arbeidsliv, skriver stortingsrepresentant for Ap, Eigil Knutsen.

Se også: Ap foreslår å styrke godkjenningsordningen for renhold (Stortinget, 12.04.18)

 

Fortsatt hjelpetilbud for au pairer

(MyNewsDesk / Caritas Norge 15.04.18)

UDI har gitt Caritas Norge i oppdrag å videreføre nasjonal rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilier ut 2018, med mulighet for forlengelse. Caritas startet opp tilbudet i august 2017.

Østeuropeere er den perfekte utenlandske arbeider

(FriFagbevegelse, 13.04.18)

Litauere og polakker er arbeidshester, men kun egnet for manuelt arbeid og backstage. Det mener norske arbeidsgivere i hotell- og fiskeindustrien. – Mange av arbeidsgivernes perspektiver på arbeidskraften i hotell- og fiskeindustrien reflekterer fordommer og etniske stereotypier, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg.

%MCEPASTEBIN%

Fri flyt av folk gjennom Bulgaria

(LO-kontoret i Brussel, 13.04.18)

Det lekker inn arbeidstakere fra andre land inn i EU gjennom en åpen dør som heter Bulgaria. Bulgarske arbeidsgivere har påstått at det er mangel på arbeidskraft i landet. Og hvis en arbeidsgiver hverken finner en bulgarer eller en annen EU-borger, kan man importere kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland. Men de arbeider sjelden i Bulgaria. 84 prosent har funnet seg arbeid i Tyskland hvor disse ikke må følge tysk minstelønn på 7.50 €uro pr. time (70 kroner).

%MCEPASTEBIN%

Lysark og opptak - Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider

(Fafo Østforum, 12.04.18)

Nordmenn er bortskjemt, svensker er flinke, afrikanere håpløse og polakker jobber som hester. På seminaret ble det presentert en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper fiskeindustrien og hotellbransjen. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Ap foreslår å styrke godkjenningsordningen for renhold

(Fafo Østforum / Stortinget, 12.04.18)

Stortingsrepresentanter fra Ap ber regjeringen iverksette fire tiltak mot sosial dumping og useriøsitet i renholdsbransjen. Bakgrunnen er Fafos evaluering i 2016 som viste at mange innkjøpere ikke vet om godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Rektor: – Ikke holdepunkter for at OCC driver sosial dumping

(Khrono, 12.04.18)

Rektor Petter Aasen på Høgskolen i Sørøst-Norge vil gjennomføre festen på Oslofjord Convention Center, til tross for protester fra ansatte, som pekte på at senteret har blitt anklaget for sosial dumping og negativ sosial kontroll.

Høyre avviser borgerlig splid om Color Line-utflagging

(FriFagbevegelse / NTB, 12.04.18)

Høyres Tom Christer Nilsen i Stortingets næringskomité avviser at den borgerlige enigheten om nye skipsregisterregler slår sprekker.