Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Polen: Trygdekontoret

(LO-kontoret i Brussel, 11.06.18)

Mange i Norge synes det er feil at polske arbeidere i Norge med barn hjemme i Polen skal få norsk barnetrygd. Det synes etterhvert polske arbeidere også fordi barnetrygden i Polen er nå større enn i Norge.

Debatt om EUs nye arbeidsmarkedsbyrå

(Fafo Østforum, 11.06.18)

Uenighet om EUs nye arbeidsmarkedsbyrå kan bli en ny Acer-sak for Arbeiderpartiet. Nå vil Hadia Tajik ta initiativet i debatten. –  Unødig frykt for EUs planer om felles europeisk arbeidsmarkedsbyrå, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester

(FriFagbevegelse, 11.06.18)

Kun 7 prosent av bedriftene som kjøper renholdstjenester mener at ansvaret for lovlige lønns- og arbeidsvilkår ligger hos dem. Det viser en undersøkelse som Opinion har gjort for Treparts bransjeprogrammet. – De som kjøper inn renholdstjenester må gjøre jobben sin og følge lovens bestemmelser, skriver LO, NHO, Virke og Arbeidstilsynet i et felles leserinnlegg.

SV: – Norge må si nei til EUs mobilitetspakke

(FriFagbevegelse, 11.06.18)

Før helgen ble det klart at EUs transportkomite åpner for en liberalisering av gods- og busstransporten i Europa. Det er en liberalisering Norge må reservere seg mot, sier SV. Partiet mener at endringene i hviletid vil gi rovdrift på sjåførene og farligere vogntog på norske veier, og at endringen i kabotasjereglene vil legge til rette for mer sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sjåfører.

Se også: Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler (FriFagbevegelse, 08.06.18)

Datatilsynet: Regjeringens kamp mot akrim kan true personvernet

(FriFagbevegelse, 11.06.18)

Regjeringen mener offentlige etater kan utveksle personopplysninger i jakten på kriminelle i arbeidslivet.  – Det er veldig tynt begrunnet. Når man skal etterforske folk for alvorlig kriminalitet, er det viktig med en klarere utredning om hva slags opplysninger som kan utveksles, samt hvordan man skal gi informasjon til dem som utsettes for en sånn etterforskning, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Ønsker mer informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

(Regjeringen, 09.05.18)

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag på en bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Les pressemelding og høringsdokumenter.

Ny dom fra Høyesterett om likebehandling av innleide

(NHO, 11.06.18)

4. juni avsa Høyesterett en dom der spørsmålet var om godtgjørelse for reisetid var "lønn" etter reglene om likebehandling av innleide. For reisen fra bosted til arbeidsted fikk de ansatte – til forskjell fra vikaren - en egen godtgjørelse for reisetiden. Alternativt kunne de ansatte avspasere reisetiden. Høyesterett kom til at vikaren hadde krav på samme reisegodtgjørelse etter bestemmelsen om likebehandling av lønn.

Les dommen Vikar har krav på samme reisetidsgodtgjørelse

Bøter til utenlandske sjåfører hoper seg opp

(NRK, 10.06.18)

Politiet har ikke mulighet til å sende ut fotoboksbøter til biler med utenlandsk registreringsnummer. I fjor ble over 15.000 bøter stående ubetalt .– Vi har opplevd at enkelte utenlandske yrkessjåfører har hatt opptil 20 ubetalte fartsbøter hver. Vi vet også at en del av disse utnytter dette systemet og ikke tar hensyn til fartsgrensa fordi de vet at vi ikke får tak i dem likevel, sier Kjellbjørn Riise Johansen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Latvia vil ta Svalbard-striden til EU-domstolen

(ABC Nyheter, 10.06.18)

Regjeringen i Riga har tatt en beslutning om å klage EU-kommisjonen inn for EU-domstolen i snøkrabbe-striden rundt Svalbard. Den latviske regjeringen mener at EU-kommisjonen ikke har presset Norge nok i striden om snøkrabbefangst.

Nå tennes lyset i fiskehallene igjen - roboter erstatter filetskjærerne

(Teknisk Ukeblad, 10.06.18)

Produksjonen av ferskfilét av fisk i Norge sank utover 1990- og 2000-tallet, og produksjonen ble overtatt av lavkostland i Asia og Øst-Europa. For få år siden var det bare en håndfull filétanlegg igjen i Norge. Gjennombrudd i robot-teknolog gjør det nå mulig for norsk fiskeindustri å hevde seg i konkurransen mot billig utenlandsk arbeidskraft.

40 prosent av dem som jobber i reiselivet er utenlandske arbeidere

(NRK, 09.06.18)

Det viser tall fra NHO Reiseliv. Norsk ungdom møter tøff konkurranse fra utenlandske arbeidere, om sommerjobbene i reiselivsbransjen.– Unge er ikke vant til å jobbe, slik de var i gamle dager, sier hotellsjef.

Havnestriden i Oslo fortsetter

(Journalen, 08.06.18)

Havnearbeidere tilknyttet Oslo Bryggearbeiderforening (OBF), hevder det foregår sosial dumping på Oslo Havn. Aktørene, BMC Trading og Scan-Shipping, nekter for anklagen og beskylder OBF for løgn.