Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

– Dette er moderne slaveri

– Dette er moderne slaveri

(NRK, 15.09.17)

Statnett avdekket at ansatte hos en underleverandør måtte tilbakebetale halve lønna gjennom «doble kontrakter». EL og IT–forbundet etterlyser mer kontroll og strengere straffer. Dette er meget alvorlige forhold, og fullstendig uakseptabelt for Statnett, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

– Skremmende at så mange aksepterer svart arbeid og underbetaling av utlendinger

– Skremmende at så mange aksepterer svart arbeid og underbetaling av utlendinger

(bygg.no, 15.09.17)

Det sier Torgny Hasås, redaktør av boken «Det mørke arbeidslivet». Boken passer for alle som tenker å hyre en håndverker eller vaskehjelp hjemme, men i høyeste grad også for profesjonelle som ikke vil medvirke til et stadig mørkere arbeidsliv.

Veksten i anleggsmarkedet vil være som en honningkrukke på kriminelle

– Veksten i anleggsmarkedet vil være som en honningkrukke på kriminelle

(Vegnett, 14.09.17)

Statens vegvesen må holde guarden oppe. Kriminelle forflytter seg til bransjer hvor det ikke gjøres tiltak. Ordene kom fra Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) i forbindelse med et nylig avholdt seminar i Vegdirektoratet med tema arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Ryanair tapte i EU-domstolen

Ryanair tapte i EU-domstolen

(E24/NTB, 14.09.17)

Ryanair tapte torsdag en sak i EU-domstolen om hvor arbeidsrettssaker som angår selskapets ansatte, skal foregå. Kjennelsen innebærer at Ryanair ikke kan kreve at liberale irske arbeidslover gjelder for kabinansatte som har base i Belgia.

NHO krever statlig tilsyn for offentlige anskaffelser

NHO krever statlig tilsyn for offentlige anskaffelser

(VG, 13.09.17)

– Bedriftene må selv overvåke markedet for offentlige anskaffelser og de må selv klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller domstolene. Det eksisterer ikke noe offentlig organ som fører tilsyn med dette. Det bør etableres, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes. Hun mener det vil gagne både staten som innkjøper og leverandørene. Partiene er usikre.

Fafo Østforum seminar 26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar 26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

(Fafo Østforum, 12.09.17)

På dette seminaret presenteres både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017. Seminaret arrangeres tirsdag 26. september kl 14-16 i Fafos lokaler i Oslo. Seminarprogram. Seminaret er gratis, og åpent for alle - meld deg på her.

18. september: BNL-seminar om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

18. september: BNL-seminar om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

(BNL, 28.08.17)

Arbeidsinnvandring og internasjonalisering av norsk arbeidsmarked er et viktig tema for HMS og produktivitet. Forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn, har undersøkt kultur og holdninger i en flerkulturell byggenæring. Prosjektrapporten lanseres 18. september kl 13-15, i Næringslivets Hus i Oslo. Rapporten blir kommentert av blant andre Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (bildet). Påmelding 

Reagerer sterkt på påstanden om streikebryteri i Norse Production

Reagerer sterkt på påstanden om streikebryteri i Norse Production

(iLaks, 12.09.17)

 – Norsk  Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds (NNN)  driver med splitt og hersk blant de ansatte. De favoriserer et mindretall som ønsker å bo i Norge, og derfor ikke er interessert i  arbeidsrotasjon som legger til rette for å kunne opprettholde nærhet til familie i  Polen, sier Daglig leder i Norse Production, Tom Lerberg.

NHO-foreninger tar avstand fra bruk av polske lønninger i norsk fiskeindustri

NHO-foreninger tar avstand fra bruk av polske lønninger i norsk fiskeindustri

(FriFagbevegelse, 11.09.17)

I et innlegg i Dagbladet, tar Sjømat Norge og NHO Service avstand fra Norse Productions bruk av polske lønninger og polske arbeidsvilkår i norsk fiskeindustri. De aller fleste store fiskeforedlingsbedriftene i Norge ønsker allmenngjøring av tariffavtalen velkommen, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark til LO Aktuelt.

Enighet i Sverige om hva som er minstelønn i bygg

Enighet i Sverige om hva som er minstelønn i bygg

(Arbeidsliv i Norden, 11.09.17)

I Lavaldommen i 2007 slo EU-domstolen fast at et medlemsland ikke kan tvinge utenlandske foretak å betale sine utstasjonerte ansatt mer enn minimumlønn. Etter ti år har Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) og motparten Sveriges Byggindustrier (BI) blitt enige om hva som skal inngå i "minimumslønnen" for bygningsarbeidere som utstasjoneres til Sverige.

Bemanningsbyrå tilbyr ansatte lønnsøkning hvis de melder seg ut av fagforening

Bemanningsbyrå tilbyr ansatte lønnsøkning hvis de melder seg ut av fagforening

(Klassekampen, 11.09.17)

 320 ansatte, hovedsaklig polske, i bemanningsbyrået Propuro har fått brev fra sjefen hvor de bes melde seg ut av Fellesforbundet innen en uke. – Ansatte kan oppfatte dette som et press for å ikke organisere seg. Dette er ikke en framgangsmåte vi kan støtte, sier Even Hagelien i NHO Service. Propuro er medlem i NHO Service.

14 faner markerte solidaritet med streikende polakker

14 faner markerte solidaritet med streikende polakker

(FriFagbevegelse, 11.09.17)

Polske fiskeriarbeidere i Norse Production streiker for norsk lønn, og fikk fredag bred støtte fra lokale fagforeninger som holdt apeller. – Polakkene her bidrar like mye til det norske samfunnet som nordmenn. Nå må vi få en likebehandling, vi må endre holdninger, sa Symphorien Pombe fra Sund SV. – Lik lønn for alle, både norske og utenlandske arbeidstakere – det er basic i norsk arbeidsliv, sa Leif Sande, tidligere leder av LO-forbundet Industri Energi.