Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Skien vil følge byggeplassene tettere

(Byggmesteren, 06.12.18)

Skien kommune varsler regelmessige kontroller på kommunale byggeplasser. To ganger i måneden skal kontrolløren innom for å sjekke ansattes norskkunnskaper, obligatoriske HMS-kort og adgangskontroll, lønnsslipper og bankutskrifter, arbeidsplan og timelister.

Meninger: – Ja til ordnede forhold i fiskeflåten

(Norges Fiskarlag, 06.12.18)

– Den senere tid har media omtalt tilfeller av sosial dumping på fiskefartøy som fisker i norsk farvann. Uansett nasjonalitet på fartøy og mannskap, er det ikke akseptabelt at fiskere tilbys lønn eller arbeidsvilkår som er så tydelig utenfor normalen, skriver leder i Fiskarlagets Mannskapsseksjon Jan Petter Børresen.

Luftfartsdommen blir politisk sak i Stortinget

(FriFagbevegelse, 06.12.18)

Borgarting lagmannsrett har kommet fram til at regjeringen uriktig har lagt til grunn at Norge er tvunget til å åpne for ansettelse av tredjelandsborgere - personer som ikke er statsborgere i et EØS-land - i større utstrekning enn hva EØS-samarbeidet krever. Nå blir dette en sak i Stortinget.

Mot enighet i Rådet om arbeidsmarkedsbyrået

(Stortinget, 05.12.18)

I morgen skal EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA) diskuteres i rådsmøtet for EUs arbeids- og sosialministre. EUs medlemsland ønsker en avgrensning av hva ELA skal uttale seg om. Det har blant annet vært debatt om hvorvidt ELA skal se på veitransport. Det presiseres at tilsyn og megling skal være frivillig.

Slik kan de nye kabotasjereglene bli

(Lastebil.no, 05.12.18)

EU-ministrene har kommet fram til forslag til nye regler for transport innad i EU. Norges Lastebileier-forbund (NLF) er godt fornøyd med den nye EU-veipakken, men NLF-direktør Geir A. Mo vil ikke ta seieren på forskudd.  Han er særlig godt fornøyd med forslaget om karanteneperiode etter endt kabotasje og håper norske myndigheter vil følge opp forbudet mot å ta ukehvilen i lastebilen. 

Norland SV ba Regjeringen si nei til ELA

(Vol.no, 05.12.18)

Nordland SV fremmet en uttalelse i fylkestinget i Nordland der de oppfordret regjeringen til å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen til å si nei til innføring av European Labour Authority (ELA). Forslaget ble nedstemt. «Arbeidsmyndigheten er den siste i en lang rekke overnasjonale byråer som vil få direkte bestemmelsesrett over norske forhold», sa Christian Torset, leder i Nordland SV. Han karakteriserte ELA som en direkte trussel mot norske arbeidsfolk.

EUs transportministre vil ha strengere regler for lastebilnæringen

(FriFagbevegelse/NTB, 05.12.18)

Rett før midnatt mandag ble det inngått et kompromiss i EUs ministerråd. Enigheten omhandlet en rekke regler for yrkessjåfører og transportselskaper i EU, herunder bestemmelser om hviletid, kabotasje og muligheter for hjemreise. Reglene må vedtas av EU-parlamentet før de trer i kraft. Samferdselsminister Jon Georg Dale hilser tiltakene velkommen. – Dette er et skritt nærmere enighet om nye regler, men mye arbeid gjenstår, sier Dale.

Arbeidstilsynet griper inn mot gratisjobbing for Smiths venner

(Fri tanke, 04.12.18)

Dugnadsarbeidet for Brunstad Kristelige Menighet har et slikt omfang at det må regnes som ordinært arbeid, mener Arbeidstilsynet. Medlemmer i Brunstad Kristelige Menighet, populært kalt «Smiths venner», har en sterk kultur for dugnadsarbeid.

Nye satser i allmenngjøringsforskriftene fra 1. desember

(Fellesforbundet, 04.12.18)

Tariffnemnda vedtok nylig videreføring av allmenngjøringsforskriftene for skips- og verftsindustrien, byggeplasser, jordbruks og gartnerinæringene, og hotell, restaurant og catering. Forskriftenes minstelønnssatser er oppdatert i tråd med resultatene fra tariffoppgjøret 2018, og gjelder fra 1. desember 2018.

 

– Vaksine mot a-krim

(Arbeids- og sosialdepartementet, 04.12.18)

– Et organisert arbeidsliv bidrar til å hindre at arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold sprer seg, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun ønsket velkommen til frokostmøte om organisert arbeidsliv.

EUs transportministere foreslår strengere kabotasjeregler

(Tungt.no, 04.12.18)

Etter de foreslåtte nye reglene vil lastebiler fra andre EU-land kunne kjøre tre kabotasjetransporter i løpet av syv dager etter at de kommer inn i Norge. Deretter må de ut av landet i minst fem dager før de på nytt kan kjøre kabotasje i Norge. Det ble EUs transportministere enige om på rådsmøte om den såkalte mobilitetspakken. Nå skal forslaget behandles av Europaparlamentet. Deretter skal saken forhandles med EU-kommisjonen.

Dårlige norskkunnskaper kan utgjøre en risiko på arbeidsplasser

(Arbeidsnytt, 03.12.18)

Det er omtrent 750 000 innvandrere med bakgrunn fra 200 land i Norge. Flere av disse er arbeidsinnvandrere. Arbeidstilsynet fortalte tidligere i år at arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har tre ganger så høy risiko for å omkomme på jobb, sammenliknet med nordmenn. Professor Unn Røyneland har ledet arbeidet med rapporten «Språk i Norge – kultur og infrastruktur», som ble overlevert Regjeringen for en ukes tid siden. De ønsker å heve innvandreres norskkunnskaper og setter fingeren på mulige farer ved svake språkferdigheter.