Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Finsk tankesmie vil ha slutt på kollektive avtaler

(FriFagbevegelse, 10.10.18)

Den finske neoliberale tankesmia Libera har klaget Finland inn for EU-kommisjonen fordi den mener at de finske kollektive avtalene hindrer fri konkurranse og diskriminerer utenlandske bedrifter som ønsker å ekspandere til Finland. Finland har ingen lovfestet minstelønn og de kollektive avtalene er bindene for de berørte sektorene uavhengig av om arbeidsgiverne er organisert og slik sett part i avtalen.

– Regjeringen innfører sosial dumping i hele Norden

(Dagbladet, 10.10.18)

I statsbudsjettet legger regjeringen til rette for at Color Line kan flagge ut 700 arbeidsplasser. – Man føler seg lite verdt, sier Color Line-ansatt Michael Baardsen.– Den norske regjeringen setter seg i førersetet for å innføre sosial dumping i hele Norden, sier Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund.

Debatt: – Norge skal fortsatt være en maritim stormakt

(Nationen, 10.10.18)

– Senterpartiets Geir Pollestad og Magnus Heunicke fra det danske Socialdemokratiets skriver at dagens regjering bedriver sosial dumping på sjøen. Vi fører en aktiv maritim politikk og har gjennomført en rekke tiltak for en sterk maritim næring med norske sjøfolk på norske skip, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Notat fra Stortingets utredningsseksjon om ELA

(Fafo Østforum, 09.10.18)

I dette notatet fra Stortingets utredningsseksjon redegjøres det for mulige konsekvenser av forslag til forordning om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA).

Dansk arbeidsminister snur - lover penger til fortsatt kamp mot sosial dumping

(avisen.dk, 09.10.18)

I Danmark har politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet siden 2012 fått midler til sammen å bekjempe sosial dumping. Men i den danske regjeringens siste finanslovsforslag er det ikke avsatt en krone til innsats mot sosial dumping etter 2019. Nå gjør den danske arbeidsministeren Troels Lund Poulsen (V) en kuvending. Han lover at det skal komme penger til å fortsette innsatsen.

Ville hatt strengere regler

(NRK SØrlandet, 09.10.18)

Kristiansand vil gjøre tiltak for å bekjempe sosial dumping og hindre arbeidslivskriminalitet i kommunale byggeprosjekter. Kristiansand Håndverkerforening mener de nye reglene ikke er strenge nok i forhold til kravet om fagarbeidere og lærlinger.

Ap-utvalg lover sterkere lut for å sikre et seriøst arbeidsliv

(FriFagbevegelse, 09.10.18)

– For å skape et mer seriøst arbeidsliv er vi nødt til å rydde opp. Det må stilles sterkere krav overfor de aktørene som i dag utnytter smutthullene og gir oss et useriøst arbeidsliv, sier Arild Grande, som leder Arbeidslivsutvalget i Arbeiderpartiet.

Uropatrulje tipser myndighetene om akrim

(Arbeidsliv i Norden, 08.10.18)

Både i Norge og Sverige er virksomheter utenfor det offentlige kontrollapparatet etablert for å samle tips om useriøse aktører i byggebransjen. Arbeidsliv i Norden ble med Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim på et vanlig oppdrag.

Stasbudsjettet 2019: Foreslår å auke kapasiteten på a-krimsentera

(Regjeringen, 08.10.18)

Regjeringa foreslår å styrkje innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 20 millionar kroner for meir effektivt å stoppe dei kriminelle aktørane.

Statsbudsjettet 2019: Regjeringen lar Color Line flagge om

(FriFagbevegelse, 08.10.18)

Regjering vil la Color Lines to Kiel-ferger flagge om til NIS og dermed vil 700 norske sjøfolk bli erstattet med utenlandske sjøfolk på internasjonale vilkår. Det framgår i statsbudsjettdokumentene som ble sluppet i dag.

Statsbudsjettet 2019: – Svekker innsatsen mot sosial dumping og useriøst arbeidsliv

(Fellesforbundet, 08.10.18)

Det er Fellesforbundets kommentar til at budsjettet til Arbeidstilsynet svekkes, og at treparts bransjeprogrammene for seriøst arbeidsliv øker budsjettet med bare skarve 53 000 kroner, på tross av at antall programmer nå økes.

ESA fastholder at RKL ikke kan allmenngjøres

(Norsk Industri, 08.10.18)

I et brev til Arbeidsdepartementet datert 27. september 2018, fastholder ESA at utgiftsdekning til reise, kost og losji (RKL) ikke kan allmenngjøres. Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, er meget godt fornøyd med avklaringen fra ESA i denne viktige saken. Tariffnemnda møtes for å avgjøre saken denne uken.