Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Fellesforbundet mener bemanningsbransjen saboterer de nye reglene med 5 prosent-stillinger

(NRK, 10.02.19)

Bemanningsbransjen tilbyr tidligere vikarer faste stillinger med svært lav stillingsprosent. Fagforeningsleder Joachim Espe i  Rørleggernes fagforening, mener dette er forsøk på å omgå de nye reglene i arbeidsmiljøloven og at praksisen holder stortinget for narr.

Maner til edruelighet i kampen mot akrim

(Civita.no, 10.02.19/Dagens Næringsliv, 07.02.19)

Torstein Ulserød fra tankesmien Civita har måttet tåle krass kritikk fra både LO og Byggenæringens Landsforening etter at han tok til ordet for å ikke styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. I en artikkel slår han tilbake mot kritikerne og gjentar behovet for en nøktern debatt.

Erna vil gi Statens vegvesen myndighet til å sjekke vogntogsjåførers lønn og arbeidsforhold

(VG, 09.02.19)

74 prosent av sjåførene har ulovlig lav lønn. – Det skal vi ha slutt på, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), var med på kontroll av vogntog. Regjeringen vil gi Statens vegvesen myndighet og ansvar til å sjekke sjåførenes lønn og arbeidsforhold når de er ute å kontrollerer dekk og kvalitet.

Regjeringens reviderte strategi mot akrim: Reaksjoner fra partene

(Fafo Østforum, 08.02.19)

Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, som involverer hele ni departementer, blir i hovedsak godt mottatt av partene. Men også kritikk: flere etterlyser høyere tempo, og det påpekes at etatene får flere oppgaver uten at bevilgningene økes. Nedenfor kan du lese reaksjoner fra LO, NHO, BNL, Unio, YS og NTL.

Kronikk: – Erna bygger EØS-motstand i fagbevegelsen

(FriFagbevegelse, 08.02.19)

– Økte utfordringer på arbeidsmarkedet, som følge av fri bevegelse av arbeidskraft i hele EØS-området, blir møtt med nedskjæringer i Arbeidstilsynet, når det helt åpenbart er behov for det stikk motsatte, skriver Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen.

Leder: – Norges Lastebileier-Forbund oppfordrer sjømatnæringen til å ta ansvar

(Fiskeribladet, 08.02.19)

Svært mange av de utrygge utenlandske vogntogene som ferdes på norske veier, frakter fisk. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener det er på høy tid at sjømatnæringen får satt en stopper for bruken av utrygge kjøretøy. Sjømatnæringen viser til prosjektet «Trygg trailer» og svarer at de er bevisste på dette, men NLF frykter at prosjektet kan være en sovepute.

Inspektør i «Port of Convenience»

(FriFagbevegelse, 07.02.19)

Roar Langaard er bryggesjauer. Og han passer på at ikke lavtlønte sjøfolk tar jobbene fra havnearbeiderne, for han er også POC-inspektør i den internasjonale Transportarbeiderføderasjonens (ITF) tjeneste. Han har dermed myndighet og rett til å utføre kontroller i den eneste havna i Norge som er erklært som «Port of Convenience».

Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

(Fafo, 06.02.19)

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Kronikk: – Arbeidsmarkedskriminaliteten øker og blir stadig mer profesjonalisert

(FriFagbevegelse, 07.02.19)

– Etter globaliseringen i kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004 og 2007 fremstår tilsynet og kontroll av arbeidsmarkedet som stadig mindre egnet for å stoppe arbeidslivskriminaliteten, skriver Fagforbundets leder Mette Nord. Hun mener Arbeidstilsynet presses mot å velge de enkle tilsynene og at de i likhet med politiet strupes av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Manifest-leder mener Norge er naive i kampen mot arbeidskriminalitet

(Manifiest Tidsskrift, 07.02.19 / Klassekampen, 05.02.19)

Leder av tankesmien Manifest, Magnus Engen Marsdal, skriver at organiserte kriminelle har fått fotfeste innenfor bygg og anlegg, transport og flere andre bransjer. Under dekke av å være arbeidsinnvandrere fra EØS-området lurer kriminelle nettverk seg inn i norsk arbeidsliv hvor de unndrar seg skatt og hvitvasker penger. Han avviser at liberalistiske læresetninger eller regjeringens strategi kan få bukt med problemet.

Dansk forsker: – EU er på rett vei i kampen mot sosial dumping

(Ugebrevet A4, 07.02.19)

Utstasjonering har ofte blitt sett på som en kilde til sosial dumping, men et nytt EU-direktiv (EUR-Lex 2018) vil sikre likelønn også for disse arbeidstakerne, forklarer den danske forskeren. I 2016 var 2,3 millioner arbeidere utstasjonert i EU det utgjør omtrent 10 % av utenlandsk arbeidskraft. Polen er den største eksportøren av arbeidskraft.

150 riggansatte sies opp og får tilbud om jobb i bemanningsselskap til lavere lønn

(FriFagbevegelse, 06.02.19)

Når Prosafe nedbemanner to boligrigger, «Safe Scandinavia» og «Safe Zephyrus», blir 150 ansatte uten jobb. Som erstatning for å være ansatt i riggselskapet, tilbys de sine gamle jobber gjennom et kypriotisk bemanningsselskap til 40 prosent lavere lønn.