Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Innlegg: EUs sosiale pillar

(Nationen, 19.04.18)

Blir den neste europadebatten om Norge skal være med i eller stille seg utenfor EUs sosiale pillar? Det handler om arbeidstakernes rettigheter i et felles arbeidsmarked. Det er viktig at disse får ivaretatt sine rettigheter i et arbeidsmarked hvor kvaliteten både på nasjonalt arbeidstilsyn og fagbevegelse mange steder kan ligge et stykke unna det vi er vant til, skriver Svein Roald Hansen i Nationen.

Akrim i renhold: – Innkjøpere må ta mer ansvar

(FriFagbevegelse, 19.04.18)

– Skal vi få bukt med problemene med arbeidslivskriminalitet i renholdsbransjen må innkjøpere ta mer ansvar, mener statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke (H). – Det første og viktigste steget innkjøpere bør ta er å finne frem til de seriøse bedriftene på Arbeidstilsynets renholdsregister. Dette vil luke ut de useriøse aktørene, sier Bakke.

Se også: Ap foreslår å styrke godkjenningsordningen for renhold

Fagorganiserte får ikke jobb i nytt selskap etter konkursen i Norse Production

(FriFagbevegelse, 18.04.18)

I det nye selskapet som ble opprettet etter konkursen i Norse Production er ingen av de fagorganiserte blitt tilbudt jobb. De nye eierne vil ikke bekrefte eller avkrefte at de har tatt inn ny arbeidere fra Polen og Litauen i stedet for de som var ansatt i Norse Production. De henviser bare til at de er i en rekrutteringsprosess.

Lastebilnæringens beskytter 60 år

(At.no, 18.04.18)

- Uten NLF står den norske lastebilnæringen helt ubeskyttet mot et system som i økende grad belønner prisdumping. Det være seg statlige aktører med ansvarsfraskrivelse som beste verktøy, eller utenlandske logistikk-giganter som spiser lavkostsjåfører til frokost. Det var Tore Veltens ord da han ble valgt som forbundsleder i 2016. 26. april fyller østerdølen 60 år.

Må skjerpe rutiner mot sosial dumping

(Romerike blad, 18.04.18)

Nittedal kommune må forankre arbeid mot sosial dumping i anskaffelsesstrategien. Kontrollen må skjerpes. Det er konklusjonen etter forvaltningsrevisjonen fra Romerike revisjon som ble klar denne uka. Revisjonen merker seg at kommunen i dag mangler en overordnet anskaffelsesstrategi som ivaretar arbeidet mot sosial dumping.

KHV-sjefen: – Jeg har aldri bevisst underbetalt noen

(Bygg.no, 17.04.18)

Karmøy-entreprenøren KHV ble fredag svartelistet av Statens vegvesen for HMS-brudd og underbetaling av ansatte. I et større intervju med Karmøynytt sier KHV-sjef Ove Kenneth Kvalavåg at han vil ta ansvar, men avviser bevisst underbetaling og at ansatte skal ha jobbet 20-timersskift.

Se også: Vegvesenet utestenger underentreprenør på grunn av regelbrudd (Anleggsmaskinen, 17.04.18)

Fafo Østforum seminar torsdag 7. juni

(Fafo Østforum, 17.04.18)

Vårens tredje Fafo Østforum seminar blir torsdag torsdag 7. juni. Hold av datoen. Program og påmeldingsinformasjon vil bli annonsert.

17 arbeidslivssaker skal behandles av stortingspolitikerne før sommeren

(FriFagbevegelse, 17.04.18)

Før Stortinget tar sommerferie skal arbeids- og sosialkomitéen ha behandlet 17 saker. Det er spesielt arbeidslivskriminalitet som opptar politikerne. Og Ap vil også forbedre allmenngjøringsordningen og styrke godkjenningsordningen for renhold.

Ap vil ha en opprydning blant renholdsbedriftene

(FriFagbevegelse, 17.04.18)

– Regjeringen har ikke gjort jobben med å rydde opp. At det ikke blir ryddet opp, er farlig for forbrukerne som risikerer å få kriminelle aktører inn i hjemmet sitt. Det er ille for arbeiderne som ikke får rettigheter. Og det er ødeleggende for seriøse norske aktører som blir utkonkurrert, sier Arild Grande (Ap).

Se også: Ap foreslår å styrke godkjenningsordningen for renhold (Stortinget, 12.04.18)

Er anskaffelsesregelverket et hinder for innovasjon?

(Anbud365, 17.04.18)

– Offentlige anskaffelser er underlagt et strengt saksbehandlingsregime som blant annet skal sikre konkurranse og likebehandling. Det er i alminnelighet akseptert at innovasjon ikke trives i så regelstyrte og strukturerte systemer. Å gjennomføre innovasjon innenfor anskaffelsesregelverket kan derfor fremstå som en tilnærmet umulig øvelse, skriver avdelingsdirektør innkjøp/juridisk i Undervisningsbygg i Oslo kommune, Terje Stepaschko

Vegvesenet utestenger underentreprenør på grunn av regelbrudd

(Anleggsmaskinen, 17.04.18)

– Flere byggherrer burde ta grep slik Statens vegvesen her gjør for å sørge for like konkurransevilkår som premierer seriøse aktører. Når aktører som driver sosial dumping får operere og gjerne vinner anbud på grunn av lavere priser, ødelegger det for de som er og skal være aktørene i vår bransje, sier adm dir i MEF, Julie Brodtkorb.

Meninger: Et bærekraftig velferdssamfunn må ha en restriktiv innvandringspolitikk

(Nettavisen, 16.04.18)

– Det er ikke høyt utdannet arbeidskraft fra Vest-Europa eller arbeidsinnvandring fra Øst-Europa som utfordrer velferdssamfunnet, men migranter fra Afrika eller Asia som ikke er i arbeid, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Velferden i Norge er bygget på arbeid. For stor innvandring vil utfordre bærekraften til velferdssamfunnet. Derfor må vi føre en restriktiv innvandringspolitikk, skriver han.