Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Tiltak for å stanse sosial dumping på sjøen

Tiltak for å stanse sosial dumping på sjøen

(Sunnmøringen / NPK-NTB, 22.06.17)

Etter at 100.000 sjøfolk har mista jobbane, tar politikarane tak for å stanse sosial dumping på sjøen. Stortinget vedtok i går å greie ut norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk som arbeider i norske farvatn.

EU-prosjekt skal gi mer åpenhet og mindre korrupsjon i offentlige anskaffelser

EU-prosjekt skal gi mer åpenhet og mindre korrupsjon i offentlige anskaffelser

(Anbud365, 22.06.17)

EU-prosjektet Digiwhist, der Norge er med, forbereder tiltak som skal bidra til mer åpenhet knyttet til offentlige anskaffelser - og bidra til forsterket kamp mot korrupsjon i forbindelse med anskaffelsene.

SP vil ta grep etter telleaksjon

SP vil ta grep etter telleaksjon

(Norges Lastebileier-Forbund, 22.06.17)

Norges Lastebileier-Forbunds telleaksjon i forrige uke avdekket at andelen utenlandske lastebiler har økt med 9,3 prosent i perioden fra 2015 til 2017. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, vil nå stramme inn regelverket rundt kabotasje.

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

(Arbeidsliv i Norden, 21.06.17)

Nyligen samlades det mesta av den expertis som finns på hur Norges i särklass största invandrargrupp har det. På grund av korta arbetskontrakt befinner de polska arbetsinvandrarna sig i ett slags limbo - de har jobb, men få möjligheter att avancera. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg deltog på seminariet Polish lives in Norway.

Oslomodellen tatt i bruk

Oslomodellen tatt i bruk

(bygg.no, 21.06.17)

Oslo kommunes standard kontraktsvilkår for anskaffelser av varer og tjenester, kalt Oslomodellen, er nå tatt i bruk. Dette vil stille strenge krav til aktørene i byggenæringen. Oslomodellen ble gjennomgått på et frokostmøte i går. Her belyste man hvordan disse kravene skal møtes i praksis. 60 entreprenører var til stede på møtet som var arrangert av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) Oslo avdeling.

Lørenskog kommune med strategi mot arbeidslivskriminalitet

Lørenskog kommune med strategi mot arbeidslivskriminalitet

(Lørenskog kommune/Skattetaten, 21.06.17)

Lørenskog kommune har satt kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet på den politiske dagsorden. Kommunestyret har vedtatt en strategi mot arbeidslivskriminalitet som skal følges opp med konkrete tiltak i administrasjonen.

Innlegg: Stortingsflertallet svekker kampen mot sosial dumping

Innlegg: Stortingsflertallet svekker kampen mot sosial dumping

(Norsk arbeidsmandsforbund, 21.06.17)

Landsstyret i Norsk Arbeidmandsforbund vil på det sterkeste beklage at det borgerlige flertallet på Stortinget ikke vil be regjeringen iverksette en handlingsplan på 30 viktige tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiets fremsatte forslag er langt mer konkrete og virkningsfulle i kampen mot sosial dumping, enn regjeringens egen interne handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet, ifølge forbundet.

Senterpartiet vil ta grep etter telleaksjon

Senterpartiet vil ta grep etter telleaksjon

(Lastebil.no, 21.06.17)

Etter Lastebileierforbundets telleaksjon av utenlandske vogntog i forrige uke, vil Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, stramme inn regelverket rundt kabotasje.

Erna snakket ikke om problemene i arbeidslivet

Erna snakket ikke om problemene i arbeidslivet

(FriFagbevegelse, 20.06.17)

Da statsminister Erna Solberg oppsummerte siste stortingsperiode, var ikke arbeidslivsspørsmål på dagsorden. Hverken sosial dumping, arbeidslivskriminalitet eller fagbevegelsen var temaer for Solbergs innledning.

Kronikk: Østeuropeiske arbeidsinnvandrere stoler ikke på norske leger

Kronikk: Østeuropeiske arbeidsinnvandrere stoler ikke på norske leger

(Dagbladet, 20.06.17)

Mange frykter at økt innvandring skal overbelaste det norske helsevesenet. Arbeidsinnvandrere har andre bekymringer. I en nylig publisert studie forteller polske arbeidsinnvandrere om sine møter med det norske helsevesenet, og hvorfor det så ofte skjærer seg.

Tiltak mot svart arbeid og sosial dumping i bilverkstedbransjen

Tiltak mot svart arbeid og sosial dumping i bilverkstedbransjen

(Norges Bilbransjeforbund, 19.06.17)

Alt for mange kjenner ikke til godkjenningsordningen for bilverksted, og det skaper trøbbel og bidrar til useriøsitet, svart arbeid og sosial dumping. Nå har Norges Bilbransjeforbund i samarbeid med andre laget informasjonsmateriell som skal opplyse bileiere om hvorfor de bør velge godkjente verksteder.

Se også www.godkjentverksted.no

Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle

Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle

(SSB, 19.06.17)

I alt innvandret 50 500 personer med ikke nordisk statsborgerskap til Norge i 2016. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Flukt som innvandringsgrunn gikk mest opp mens arbeidsinnvandringen gikk mest ned. 14 400 personer registrerte seg som arbeidsinnvandrere i 2016 – noe som er 3 700 færre sammenlignet med året før. Polakker er fortsatt den klart største gruppen arbeidsinnvandrere.

Se også statistikken Innvandrere etter innvandringsbakgrunn