Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

MEF krever at regjeringen skjerper kampen mot akrim i bygg og anlegg

(bygg.no, 20.07.18)

– På tide at regjeringen bruker alle de virkemidler de har, mener adm.dir i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Julie Brodtkorb. Useriøse aktører bruker ofte arbeidere fra Øst-Europa, som reiser inn og ut av landet på oppdragsbasis. Brodkorp krever derfor at det innføres strengere krav til faste ansettelser, for å hindre de useriøse aktørene i å vinne anbud.

Norge diskuterte ny arbeidslivsrisiko med EUs arbeidsministre

(ABC Nyheter, 20.07.18)

Norge er enig med EU-ministre om å hindre sosial dumping ved nye digitale arbeidsformer og delingsøkonomi. Men hvordan? Det var et av temaene på et uformelt møte for EUs arbeids- og sosialministre.

Servitører må ta til takke med lav timelønn fordi kunder tipser

(RanaBlad / ANB 15.07.18)

I forbindelse med innsamling av dokumentasjon for å få allmenngjort tariffavtalen, ble Fellesforbundet tipset om tipsavhengige kontrakter. - Uholdbart, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet. Fra 1. januar i år ble det innført en nasjonal minstelønn på 157,18 kroner. Det skjedde som en følge av at tariffavtalen for hotell-, restaurant- og cateringarbeidere ble allmenngjort. Nå håper Delp at endringen har gjort forholdene i bransjen bedre

 

 

Anklager Trøim-selskap for sosial dumping

(Hegnar.no / NTB, 11.07.18)

Nederlandske arbeidere anklager det norske selskapet Borr Drilling for sosial dumping. Fagforeningen Nautilus, som organiserer nederlandske sjøoffiserer, opplyser at en delegasjon med arbeidere skal reise for å demonstrere utenfor kontoret i Oslo.

LOs sommerpatrulje kontrollerer minstelønn

(SMAK, 11.07.18)

Får de ansatte den lønnen de har krav på? I sommer rettes det oppmerksomhet mot minstelønn når LOs sommerpatrulje kontroller hotell- og restaurantbransjen. Minstelønnen, som gjelder for hele bransjen etter allmenngjøringen, skal hindre sosial dumping og konkurransevridning.

Transoprtkjøper innrømmet brudd på påseplikt - bruker fortsatt Kreiss som er anmeldt for ulovlig kabotasje

(Anlegg&Transport, 10.07.18)

Det latviske transportfirmaet Kreiss har ifølge Arbeidstilsynet brutt flere bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Norge. Dagbøtene ruller og går. Likevel fortsetter Kreiss-bilene å kjøre kabotasjeoppdrag. Og transportkjøpere fortsetter å bruke Kreiss, selv etter å ha blitt konfrontert med mislighold av påseplikten.

 

Veiledning om hvilke leverandører som har rettigheter etter anskaffelsesloven

(Regjeringen, 09.07.18)

Foruten norske leverandører har også leverandører som er gitt rettigheter etter internasjonale avtaler som Norge har på anskaffelsesområdet, rettigheter etter loven og forskrifter gitt i medhold av denne. Disse leverandørene har krav på å bli behandlet likt med norske leverandører i konkurranser om offentlige anskaffelser, og har adgang til å klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og til domstolene hvis de mener det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket.

Utstasjoneringen er kommet til ende

(LO-kontoret i Brussel, 05.07.18)

Det nye utstasjoneringsdirektivet ble godkjent 21. juni av EUs arbeidsministere og om to år skal det begynne å gjelde. Noen uklarheter er blitt hengende i lufta, blant annet reise, kost og losji. Nå skal en komite under ledelse av Europakommisjonen bruke tid på å lage retningslinjer om hvordan direktivet skal iverksettes.

Se også: Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere (Europalov, 09.07.18)

Meninger: – Skal vi stille krav til ungdommen, må vi også ha noe å tilby dem

(VG, 04.07.18)

– Vi har fått jobber som nærmest er å regne som no go areas for en del norsk ungdom. Hadde vi hatt tiltak som Skien- og Oslomodellen for 15 år siden, da EUs østutvidelse ble gjennomført, ville de polske arbeiderne i Norge snakka norsk, hatt fagbrev og blitt likebehandlet med sine norske arbeidskamerater. I stedet har vi, delvis etter press fra arbeidsgiversiden, fått et B- og C-lag i det norske arbeidsmarkedet. Du skal være bra sulten dersom du går etter en plass på C-laget, skriver Jonas Blas, rådgiver i LO.

Fagforbundet med gjennomslag mot sosial dumping

(FriFagbevegelse, 03.07.18)

169 norske kommuner og fylkeskommuner har nå en plan for hvordan de skal hindre at skattepengene går til selskap som snyter på skatten og stjeler lønna til ansatte. Sjekk om din kommune har en plan for å hindre at skattepenger går til sosial dumping og svart arbeid.

Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

(Regjeringen, 02.07.18)

For å komme svart arbeid og arbeidslivskriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet. Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjerner regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholdsbedriften de kjøper fra er godkjent. Renholdsregisteret er lett tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider.

Dansk nedtur på EUs arbeidsministermøte

(LO-kontoret i Brussel, 02.07.18)

Den danske regjeringen mener at EUs arbeidsministermøte 21. juni var en nedtur for den "danske modellen", for utenlandske arbeidstakere kan nå få dansk ledighetstrygd etter en måned, i stedet for tre måneder, mens en danske må vente ett år for den samme retten. Og danskene fikk ikke gjennomslag for indeksering av dansk barnetrygd, dvs redusert "børnecheck" til barn av utenlandske arbeidere som oppholder seg i Danmark.