Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Stavanger: Åpning av senter mot arbeidskriminalitet

(Rogaland Avis, 16.03.15)

Ansatte i politiet, NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og kemneren i Stavanger skal jobbe ved samme bord og mye ute i felten i kampen mot svart arbeid. Samme modell som nå starter i Stavanger har vært et pilotprosjekt i Bergen i etter års tid. Det tverretatlige samarbeidet skal rette innsatsen mot sentrale aktører, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen.

Se også: Kristiansand ønsker også senter mot arbeidslivskriminalitet (NRK Sørlandet, 17.03.15)

Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen

(Virke, 16.03.15)

YS og LO har begjært allmenngjøring av tariffavtaler innenfor gods- og turbil, inkludert utenlandske transportører og turistbusser i Norge. - ​Allmenngjøring bør kun brukes når det påviselig er store problemer med sosial dumping. I disse tilfellene er det hverken godt dokumentert eller mulig å følge opp og derfor er vi mot allmenngjøring i disse bransjene, sier Inger Lise Blyverket, leder av Arbeidslivspolitikk i Virke.

Allmenngjøringsforskrift for elektro er klar

(Arbeidstilsynet, 16.03.15)

Tariffnemnda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler innen elektrofagene. Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore).

Se også: - Skuffet over at så få bestemmelser er tatt med (EL & IT, 17.03.15)
Protokoll og forskrift (Tariffnemda, 12.03.15)

«Skiensmodellen» mot sosial dumping

(Telemarksavisa, 15.03.15)

– Det er viktig at det offentlige er seriøse som byggherre, og stiller krav slik at det blir vanskeligere for de useriøse å nå opp i anbudskonkurranser. Skiensmodellen er et virkemiddel som alle norske kommuner kan bruke i arbeidet mot sosial dumping, sa Ådne Naper på SVs landsmøte.

Avviser brudd på vikarbyrådirektivet

(Fri Fagbevegelse, 14.03.15)

ESA henvendte seg i januar til Norge for å undersøke om det finnes ulovlige hindringer for bemanningsbyråene i de norske tariffavtalene. Regjeringen sendte forespørselen videre til partene i arbeidslivet. Etter å ha spurt alle forbundene svarer LO: Nei, norske tariffavtaler bryter ikke vikarbyrådirektivet.

- Bodø kommune må ta grep mot sosial dumping

(Avisa Nordland, 14.03.15)

Bodø Arbeiderparti ønsker at problemet med sosial dumping blir et kommunalt ansvar. De får støtte av LO-leder Gerd Kristiansen. - Utenlandske arbeidere blir utnyttet, og seriøse bedrifter blir utfordret på pris når andre bedrifter henter inn arbeidere som arbeider for lavere lønn, sa Kristiansen.

Finsk fagbevegelse kjemper for polakker

(Fri Fagbevegelse, 13.03.15)

Det er fire år siden det finske elektrikerforbundet startet arbeidet for at polske elektrikere skal ha finsk lønn for arbeid i Finland. Nylig fikk de medhold i EU-domstolen, men de forventer at motparten anker.

- Ikke behov for allmenngjøring innen gods og buss

(Spekter, 13.03.15)

Spekter støtter ikke en allmenngjøring av Godsbil- og Bussbransjeavtalen. I mangel av effektiv håndheving vil en allmenngjøring lett kunne føre til konkurransevridning til ulempe for aktører som vil forholde seg lojalt til en slik regulering.

NHO Transport er positiv til allmenngjøring

(Conpot, 12.03.15)

Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med sjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet om allmenngjøring. NHO Transport følger NLF i sitt høringssvar til departementet.

Se også: Styret er positive til allmenngjøring i gods og turbil (NHO Transport, 12.03.15)

Allmenngjøring i elektro fra 1. mai

(Arbeids- og sosialdepartementet, 12.03.15)

Deler av landsoverenskomsten for elektrofagene blir allmenngjort fra 1. mai 2015, heter det i vedtaket fra Tariffnemnda, som ble offentliggjort i dag. Avtalen omfatter rundt 17 000 arbeidstakere over hele landet. Offshore er unntatt.
Les også Tariffnemndas vedtak

Debatt: «Eksport» av kontantstøtte til Polen

(Dagbladet, 11.03.15)

- Norge nyter godt av de ca. 150 000 polakkene. Gjennom sitt forbruk skaffer de nordmenn arbeidsplasser, holder renten nede og skaper økonomisk vekst. Polakkene bidrar på alle felt i samfunnet. Hvis kontantstøtten skulle kuttes ned med en gang de krysser Norges grense, vil dette rett og slett være et landeveisrøveri, skriver journalist Henryk E. Malinowski.

- Arbeidsmarkedet vil bli mer todelt

(Fri Fagbevegelse, 11.03.15)

– Kun utenlandsk arbeidskraft vil akseptere å jobbe på de vilkårene dommen i Brødrene Langset-saken godkjenner. Dermed vil arbeidsmarkedet bli enda mer todelt, sier LO-advokat Håkon Angell.

Last ned dommen (Sak 22/2014, Arbeidsretten 09.03.2015)